Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.5) Půjčeno:3x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Institut pro další vzdělávání pracovníků ve zdravotnictví, 2002
153 s.

ISBN 80-7013-360-0 (brož.)
Obsahuje předmluvu, úvod
Bibliografie: s. 153
Neonatologie - příručky
Novorozenci - diagnostika ošetřovatelská - učebnice
000074394
Obsah // Úvod (Fendrychová J.) ... 9 // 1. Onemocnění kardiovaskulárního systému (Nečasová A.)...15 // A -- Onemocnění se sníženým průtokem malým oběhem...17 // Obstrukce výtokového traktu pravé komory - O 24.3 Stenóza plicnice (bez defektu komorového septa) - O 22.1 Atrézie plicnice - O 22.0 Atrézie trojcípé chlopně - O 22.9 Fallotova tetralogie - O 21.3 // ? - Onemocnění se sníženým průtokem velkým oběhem ...18 // Obstrukce levé komory - O 24.4 Valvární stenóza aorty - O 23.0 Koarktace aorty - O 25.1 Přerušený aortální oblouk - O 25.4 Syndrom hypoplázie levého srdce - O 23.4 // C - Onemocnění s paralelní cirkulací...19 // Nekorigovaná transpozice velkých cév - O 20.3 // D - Onemocnění se zvýšeným průtokem plícemi ...20 // Společný arteriální trunkus - O 20.0 Anomální návrat plicních žil - O 26.4 Defekt komorového septa - O 21.0 // E - Dysrytmie - P 29.1...21 // F - Zánětlivá a degenerativní onemocnění srdečního svalu - I 40-42 ... 22 // 2. Plieni onemocnění (Nečasová A.) ...25 // 2.1 Tranzitorní tachypnoe novorozence - P 22.1...26 // 2.2 Syndrom respirační tísně novorozence (RDS) - P 22 ...27 // 2.3 Aspirační syndrom - P 24...29 // 3 // 2.4 Pneumonie - P 23 ...30 // 2.5 Plieni krvácení - P 26.8 ...31 // 2.6 Intersticiální emfyzém - P 25 ...32 // 2.7 Persistující plieni hypertenze (PPHN) - P 29.3 ...33 // 2.8 Brániční kýla - Q 79.0 (Ryšavá M.)...35 // 2.9 Rozštěp rtů a patra
- Q 35-37 (Ryšavá M.)...38 // 2.10 Atrézie choán - Q 30 (Ryšavá M.) ...39 // 3. Neurologická onemocnění (Ryšavá M.)...41 // 3.1 Záněty CNS - G 03.9, G 04.9...42 // 3.2 Krvácení do CNS - I 61.9...44 // 3.3 Křeče - P 90, G 40.3 ...46 // 3.4 Perinatální encefalopatie - P 55-57 ... 48 // 3.5 Hypotonické syndromy - P 94.2...51 // 3.6 Hydrocefalus - G 91.9 ...53 // 3.7 Rozštěp neurální trubice - Q 05...57 // 4. Onemocnění zažívacího traktu (Ryšavá M.)...59 // 4.1 Atrézie jícnu - Q 39.0...60 // 4.2 Gastroschíza - Q 73.9 ...63 // 4.3 Omfalokéla - Q 79.2...64 // 4.4 Neprůchodnost trávicí trubice - P 76...66 // 4.5 M. Hirschsprung - Q 43.1...-...70 // 5. Onemocnění urogenitálního systému (Ryšavá M.)...73 // 5.1 Extrofie močového měchýře - O 64.1...74 // 5.2 Hydronefróza - N 13.6...76 // 5.3 Torze varlete - N 44...78 // 6. Porucha novorozence v důsledku patologického těhotenství, porodu, porodní komplikace (Ryšavá M.)...81 // 4 // 6.1 Infekce prodělané během těhotenství - P 35...82 // 6.2 Hypoxicko-ischemická encefalopatie (HIE) - P 21, G 93.4 ...84 // 6.3 Nitrolební krvácení - P 52.9 ...88 // 6.4 Porodní traumatizmus - P 10-15...89 // 7. Poruchy výživy, trofiky (Ryšavá M.)...93 // 7.1 Hypertrofický novorozenec - P 08 ...94 // 7.2 Hypotrofický novorozenec - P 05...95 // 7.3 Problémy s krmením novorozence, neprospívání - P 92.0...;...97 // 8. Záněty, sepse (Ryšavá M.) ...99 // 8.1 Sepse novorozence - P 36...100
// 8.2 Záněty slzných kanálků - P 39.1...103 // 8.3 Záněty kůže, slizníc, potních žláz - P 34.9 ...105 // 8.4 Kostní infekce - M 86.9 ...108 // 9. Geneticky podmíněné onemocnění, endokrinologická onemocnění (Ryšavá M.)...111 // 9.1 Downův syndrom - Q 90...112 // 9.2 Edvardsův syndrom - Q 91.3 ...114 // 9.3 Patauův syndrom - Q 91.7... 116 // 9.4 Beckwith-Wiedermannův syndrom - Q 87.3 ...118 // 9.5 Diabetická fetopatie - P 70.0 ... 120 // 9.6 Hypofunkce štítné žlázy - E 03.1 ...122 // 10. Krevní onemocnění novorozence (Nečasová A.) ...125 // 10.1 Hemolytická nemoc novorozenců - P 55...126 // 10.2 Krvácivá choroba novorozence - P 53 ...127 // 10.3 Diseminovaná intravaskulární koagulopatie (DIG) - P 60...128 // 10.4 Anémie-P 61.3...129 // 10.5 Polyglobulie - P 61.1 ...130 // 5 // 10.6 Fyziologická žloutenka novorozence - P 59.9 .. // 11. Onemocnění související s nezralostí (Ryšavá M.)... // 11.1 Retinopatie - H 35.1... // 11.2 Nekrotizující enterokolitída (NEC) - P 77... // 11.3 Krvácení do CNS - I 61.9... // 11.4 Nezralý novorozenec-extrémně nezralý - P 07.0 // 11.5 Bronchopulmonální dysplázie (BPD) - P 27.1 .. // 12. Zkratky použité v textu .•... // 13. Užitá cizí slova ... // 14. Použitá literatura... // 131 // 133 // 134 136 139 142 145 149 151 153 // 6

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC