Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Host, 2005
416 s.

ISBN 80-7294-149-6 (váz.)
Strukturalistická knihovna ; [vol.] 12
Obsahuje bibliografické poznámky, biografické poznámky k autorům textu, jmenný rejstřík
Strukturalismus - Slovensko - stol. 20. - sborníky
Věda literární slovenská - stol. 20. - sborníky
000074538
Štrukturalizmus v slovenskej literárnej vede ...7 // Mikuláš Bakoš — Klement Šimončič: Áno a nie ...22 // Mikuláš Bakoš —Alexander V. Isačenko: Literatúra // a jej skúmanie ...24 // Igor Hrušovský: Sémantická povaha jazyka vedeckého a básnického ...31 // Mikuláš Bakoš: Problém vývinovej periodizácie literatúry ...37 // Viktor Kochol: O básnickom obraze ...43 // Eugen Pauliny: Štruktúra Timravinej poviedky Nemilí ...52 // Nora Beniaková: K problematike dnešného výkladu básnického diela ...72 // Miloš Tomčík: Druhová charakteristika ...77 // Stanislav Šmatlák: Niekoľko poznámok o skúmaní básnickej formy (Nad dvoma knihami Vojtecha Jiráta) ...85 // Oskár Čepan: Kapitoly z teórie súčasnej literatúry ...94 // Milan Hamada: Báseň ako dianie zmyslu (M. Válek: Domov sú ruky, na ktorých smieš plakať) ...137 // Sedem interpretácií básne Jána Stachu Obrad s plameňom ...148 // Viliam Turčány: Nezvalov Edison alebo Chvála kompozície ...178 // Pavol Winczer: Litanická „forma“ a Halasove Staré ženy ...192 // František Miko: Od textu k literárnemu dielu ...208 // Anton Popovič: Teória umeleckého prekladu ...234 // Ján Števček: Estetika a lingvistika (František Miko) ...254 // Milan Šútovec: Tézy ku generatívnej teórii prózy ...263 // Ján Bakoš: Štrukturalizmus na Slovensku ako symbolický skok alebo O „logike situácie“ intelektuála na periférii ...286 //
Nora Krausová: „Ak mám hovoriť o spomienkach na začiatky štrukturalizmu u nás ...298 // Stanislav Rakús: O výraze a význame v komunikačnej estetike ...304 // Valér Mikula: Autentickosť a štylizovanosť v slovenskej literárnej tradícii ...309 // Peter Zajac: Štylistika, poetika, rétorika ...323 // Ľubomír Plesník: František Miko a príbeh „nitrianskej školy“ ...338 // Pavol Minár: Implicitný štrukturalizmus Švantnerovho románu Život bez konca ...346 // Tomáš Horváth: Kruh, mesiac, zrkadlo, hymen (Ľubomír Feldek: Kriedový kruh) ...359 // Poznámky k textom ...370 // Bibliografické poznámky ...393 // Biografické poznámky k autorom textov ...396 // Edičná poznámka ...405 // Menný register ...407

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC