Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.3) Půjčeno:13x 
BK
1. vyd.
Praha : Orac, 2001
377 s. : il.

ISBN 80-86199-33-9 (brož.)
Studijní texty Orac
Obsahuje tabulky, úvod
Bibliografie: s. 372-377
Chemie - informace odborné - příručky
Informace chemické - příručky
000075058
Obsah // OBSAH // 1. Úvod...7 // 2. Současné informační prostředí v chemii...10 // 2.1. Publikační exploze...I I // 2.2. Odvětvové rozdělení chemických informací...16 // 2.3. Geografické rozdělení zdrojů chemických informací...18 // 2.4. Geografické rozdělení produkce chemikálií...24 // 3. Struktura informačních zdrojů...28 // 4. Primární chemické informační zdroje...33 // 4.1. Články a časopisy...33 // 4.1.1. Dosažitelnost tištěných periodik...41 // 4.1.2. Elektronická forma a její distribuce...42 // 4.2. Dokumenty ochrany průmyslových práv...44 // 4.2.1. Patenty...44 // 4.2.2. Patentové třídění...50 // 4.2.3. Zdroje patentových informací...54 // 4.2.4. Ostatní dokumenty...60 // 4.3. Normy...62 // 4.3.1. Zdroje informací...68 // 4.4. Ostatní primární dokumenty...72 // 4.5. Interní firemní informace...76 // 4.5.1. Výroční zpráva a rozbor hospodaření podniku...78 // 4.5.2. Firemní literatura...82 // 5. Sekundární chemické informační zdroje...86 // 5.1. Gmelins Handbuch der anorganischen Chemie...89 // 5.1.1. Koncepce a organizace díla...90 // 5.1.2. Zařazení prvků a metodika hledání informací...93 // 5.1.3. Databáze GMELIN...96 // 5.2. Beilsteins Handbuch der organischen Chemie...104 // 5.2.1. Koncepce a organizace díla...105 // 5.2.2. Třídění informací...108 // 5.2.3. Databáze BEILSTEIN...I 10 // 5.2.4. Systém ..CrossFire"...I 14 // 5.2.5. Metodika hledání informací...121 // 5.3. Chemical
Abstracts...125 // 5.3.1. Tištěné produkty...126 // 5.3.2. Elektronické databáze...140 // 5.3.3. Metodika vyhledávání informací...146 // 3 // Obsah // 5.4. Ostatní referátové časopisy...153 // 5.4.1. Referativnyj Zurnal Chimija...153 // 5.4.2. Current Contents...156 // 5.4.3. Databáze SWETSCAN...158 // 5.4.4. Chemisches Zentralblatt...161 // 5.4.5. Specializované referátové časopisy...162 // 5.5. Informační zdroje šedé literatury...164 // 5.6. Zdroje patentových informací...169 // 5.6.1. DERWENT Information World Patents Index...170 // 5.6.2. Chemical Abstracts Service...174 // 5.6.3. INPADOC...177 // 5.6.4. Ostatní zdroje...180 // 5.7. Literatura citací...181 // 5.7.1. Science Citation Index...182 // 5.7.2. Ostatní zdroje...185 // 5.8. Externí firemní informace...187 // 5.8.1. Struktura...189 // 5.8.2. Databázové zdroje...193 // 5.8.3. Adresáře...198 // 5.8.4. Katalogy...203 // 5.8.5. Tiskové zprávy...209 // 5.8.6. Ostatní zdroje...212 // 5.8.7. Regionální firemní informace...214 // 5.9. Externí ekonomické a obchodní informace...216 // 5.9.1. Struktura...217 // 5.9.2. Tištěné zdroje...220 // 5.9.3. Databázové zdroje...225 // 6. Terciární chemická literatura...235 // 6.1. Encyklopedie...237 // 6. i. 1. Ullmanns Encyklopädie der technischen Chemie...238 // 6.1.2. Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology...239 // 6.1.3. Encyclopedia of Chemical Processing and Design...241 // 6.1.4. Ostatní encyklopedie...241 // 6.2. Naučné
slovníky...243 // 6.3. Monografie...245 // 6.4. Učebnice...246 // 6.5. Příručky...247 // 6.6. Numerické a faktografické informace...249 // 6.6.1. Tabulková kompendia a seriály...249 // 6.6.2. Příruční tabulky...253 // 4 // Obsah // 6.6.3. Ostatní tištěné zdroje...255 // 6.6.4. Databáze...256 // 6.6.5. Numerické báze dat v STN International...261 // 6.7. Databáze z oblasti toxikologie, nebezpečných látek // a životního prostředí...267 // 6.7.1. Databáze CHEMLIST...271 // 6.7.2. Databáze MATERIAL SAFETY DATA SHEETS...272 // 6.7.3. Databáze HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK 276 // 6.7.4. Databáze REGISTRY OFTOXIC EFECTS // OF CHEMICAL SUBSTANCES...284 // 6.7.5. Databáze INTERNATIONAL UNIFORM // CHEMICAL INFORMATION DATABASE 285 // 6.7.6. České databáze nebezpečných látek...289 // 6.7.7. Databáze z oblasti životního prostředí...291 // 6.7.8. Tištěné zdroje...292 // 6.8. Účelové firemní publikace...300 // 7. Informační zdroje v elektronické formě...302 // 7.1. Databáze...302 // 7.2. Databázová střediska...305 // 7.3. Internet...307 // 8. Chemické knihovny a informační pracoviště...313 // 8.1. Možnosti vyhledávání...315 // 8.2. Ústřední knihovna VSCHT v Praze...319 // 8.3. Informační pracoviště...324 // 9. Strategie vyhledávání informací a jejich zpracování...327 // 9.1. Průběžné sledování informací...328 // 9.2. Rešerše...329 // 9.3. Strategie řešení praktických příkladů...330 // 9.4. Zpracování
získaných informací...336 // 10. Ostatní informační zdroje...338 // 10.1. Výkladový slovník z oblasti informačních služeb a funkcí 338 // 10.2. Zkratky v chemické literatuře a informatice...348 // 10.3. Nejdůležitější zkratky používané v Chemical Abstracts...354 // 10.4. Kódy zemí používané v patentové literatuře...360 // 10.5. Významnější vydavatelé chemické literatury...364 // 10.6. Adresář vybraných chemických společností...365 // 10.7. Kódy měn...369 // Literatura...372 // 5

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC