Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:6x 
BK
Biografie
České vyd. 1.
Praha : Jan Vašut, 2002
351 s. : il.

ISBN 80-7236-171-6 (váz.)
Obsahuje fotografie, předmluvu, poznámky, rejstřík, údaje o autorovi
Jugoslávie - dějiny - r. 1980-1992 - pojednání
000075400
Předmluva ...9 // I. kapitola - NEMOC A SMRT MARŠÁLA TITA ...17 // Setkání s Titem před jeho léčením ...22 // Náhlé zhoršení Titova zdravotního stavu ...25 // Titovo onemocnění - znepokojení veřejnosti ...28 // Agrese v Afghánistánu - nové nebezpečí ...30 // Vážné zhoršení Titova zdravotního stavu ...34 // Vedení státu o eventuálním Titově pohřbu ...35 // Naděje po amputaci ...37 // Dny a týdny do „fatálního výsledku“ ...38 // Prověrka připravenosti ozbrojených sil ...39 // Co a jak po Titovi? ...41 // Blízko Tita v klinickém centru ...44 // Přípravy na novou situaci ve vedení státu ...47 // Titova smrt - „summit lidstva“ na pohřbu ...50 // Jaké bylo dědictví Titova období ve vývoji Jugoslávie ...55 // Co si počít bez Tita ...57 // II. kapitola - PRVNÍ LÉTA PO TITOVI - POLITICKÉ ROZDÍLY A PRVNÍ STŘETY ...61 // Hospodářské těžkosti - otázka ekonomické rovnoprávnosti ...61 // Rozdíly a střety zájmů mezi Bosnou a Hercegovinou // a Slovinskem ...64 // Rozličné chápání a interpretace jedné Titovy iniciativy ...67 // Nepokoje v Kosovu - úder stabilitě Jugoslávie ...69 // Útok srbského vedení na politickou jednotu Jugoslávie ...71 // Jugoslávie ve světě v prvních letech po Titovi ...74 // III. kapitola - HOSPODÁŘSKÁ KRIZE A NEMOHOUCNOST INSTITUCÍ - PRVNÍ // vážný rozkol v Cele strany ...76 // Ekonomické těžkosti dramaticky narůstají ...76 // Zadluženost - dramatický problém splácení dluhů ...79 // Rozpory v chápání vztahů s MMF ...82 // O některých jevech, které ohrožovaly demokratický rozvoj systému moci // a ústavní vztahy ve federaci ...86 // Jak se hodnotila politicko-bezpečnostní situace v Jugoslávii v letech // 1982-1983 ...88 // Kosovo - téma, jež nebylo možné obcházet ...89 // Skupština o otázkách obrany, zahraniční politiky a státní // bezpečnosti ...91 //
Drama v ústředním výboru Svazu komunistů Jugoslávie ...91 // IV. kapitola - MEZINÁRODNÍ POSTAVENÍ A ZAHRANIČNÍ POLITIKA // JUGOSLÁVIE PO ТІТОѴЁ SMRTI I ...95 // Zahraniční postavení Jugoslávie a její vnitřní těžkosti ...96 // Politika nezúčastněnosti - s Titem a po Titovi ...100 // 6 OD SMRTI TITA DO SMRTI JUGOSLÁVIE / SVĚDECTVÍ // Ministerská konference v Luandě - nevyužitá historická // příležitost Jugoslávie ...105 // Summit jednoty a akce ...108 // Neangažované Středomoří - za spolupráci v celém regionu ...116 // Summit v Bělehradě - „labutí píseň“ Jugoslávie v hnutí // nezúěastněných ...117 // Balkánská iniciativa a hypotéky minulosti ...118 // Rozdíly v politice vůči menšinám a hranicím ...127 // Kritická analýza zahraničněpolitického postavení a možností Jugoslávie ...130 Michail Gorbačov - lídr proměn a nové sovětské politiky ...135 // V. kapitola - MĚSÍCE DESTABILIZOVÁNÍ JUGOSLÁVIE ...142 // V čem byla podstata sporu? ...143 // Červencová předehra „dogadanja naroda“ ...145 // Spory v politickém vedení federace a hodnocení „mítinkového hnutí“ 148 // Vedení federace v roli požárníka ...151 // „Mítinková revoluce“ pokračuje ...153 // Autonomní oblasti v kleštích vedení Srbska ...156 // Pokusy zabránit sklouzávání do mimořádné situace ...159 // Jak bylo svrženo vedení ve Vojvodinč ...162 // Zmaření úderu v Černé Hoře ...166 // Nebezpečná eskalace říjnové krize ...168 // „Pozor, je to nebezpečný člověk“ ...173 // VI. kapitola - VIRUS SEPARATISMU VE SLOVINSKU ...176 // Schůzka vedení SFRJ se Slovinci ...176 // Rozhovory o tvrzení, že se ve Slovinsku připravoval vojenský převrat ...181 // Janez Janša - symbolika velké politické hry ...185 // Skepse před dvěma setkáními federálního vedení se slovinskými předáky ...192 //
Rozpory kolem Stanovnikova prohlášení ...196 // Slovinsko a celková jugoslávská krize ...200 // „Jsme poslední garnitura, která brání Jugoslávii“ ...203 // VII. kapitola - CHMURNÉ ODHADY Z KONCE ROKU 1988 ...205 // Situace v jednotlivých republikách ...206 // Znepokojivý stav v bezpečnostní službě ...210 // Reforma - jediné východisko z krize ...211 // Tři postoje srbského vedení ...214 // VIII. kapitola - LEDNOVÁ KRIZE ...216 // Miloševičův úder v Černé Hoře ...216 // Pokus federálního vedení zabránit pokračování mimořádných poměrů ...220 // Rozhovor s Ljubičičem mezi čtyřma očima ...222 // Pokus o útok na stranické vedení - nebezpečí rozbití Jugoslávie ...223 // První demise vlády v historii Titovy Jugoslávie ...230 // Zvolení Ante Markoviče novým premiérem ...236 // IX. kapitola - KOSOVO-NEJTĚŽŠÍ POLITICKÝ PROBLÉM ...240 // Spory mezi vedením Srbska a Kosova - co ovlivňovalo situaci v této oblasti 242 // Politické otřesy v Kosovu ...245 // Propagandistické a politicky podvratné působení z Albánie ...248 // Dvě příčiny vystěhovalectví Srbů a Černohorců ...249 // Nepřítomnost politické akce mezi lidem ...251 // Od hesla „Jdeme na Kosovo“ к pokřiku „Chceme zbraně“ ...252 // Neshoda kolem hodnocení listopadových demonstrací ...256 // Kosovo mezi listopadovými demonstracemi a únorovými // událostmi ...259 // Únorové drama v Kosovu ...261 // Šest dní hornického protestu pod zemí ...265 // Kdo manipuloval Srby a Černohorci v Kosovu ...269 // Nevyhnutelnost zavedení výjimečného stavu v Kosovu ...270 // Rozhodnutí o výjimečném stavu ...273 // Srbsko se rozhořelo po televizním přenosu shromáždění // v Lublani ...276 // Nový spor se srbským vedením ...282 // První lidské oběti v tragických březnových událostech ...284 // Jak skončily březnové události? ...288 //
Bylo třeba udělat něco, co bylo nežádoucí ...290 // X. kapitola - ÚLOHA OZBROJENÝCH SIL V JUGOSLÁVSKÉ KRIZI ...294 // Jak armádní velení hodnotilo situaci v zemi ...295 // Říjnová schůzka s vojenskou špičkou - vliv krizové situace v zemi na // nálady v armádě ...298 // O naléhání vojenského velení, aby předsednictvo federace // převzalo zcela vedení státu ...301 // Důvody postupných a velmi pomalých změn v postavení // a organizaci armády ...302 // Kde jsou kořeny morálního a politického debaklu armády? ...305 // XI. kapitola - SVĚT SE ZAČAL PTÁT, VYDRŽÍ-LI JUGOSLÁVIE ...313 // XII. kapitola - A NAKONEC - OTÁZKA VŠECH OTÁZEK ...320 // Poznámka autora ...325 // Závěr // EVROPSKÝ A BALKÁNSKÝ ASPEKT ROZPADU JUGOSLÁVIE // PRIZMATEM SVĚDECTVÍ RAIFA DIZDAREVIČE ...326 // Doslov ...336 // ANATOMIE JEDNÉ GENERACE ...336 // Rejstřík ...348
(OCoLC)85033539
cnb001179993

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC