Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(33.4) Půjčeno:234x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1997
199 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-7184-437-3 (brož.)
Obsahuje bibliografii na s. 185-199
Vydavatel: Univerzita Karlova, pedagogická fakulta
000075403
Úvod...9 // I. DÍLO ...15 // Pedagogické dílo ...17 // Horizont pedagogického díla ...18 // Vymezení horizontu ...18 // Kompozice pedagogického díla ...20 // Krása pedagogického díla ...21 // Krása jako měřítko výchovné hodnoty ...24 // Dobrý tvar pedagogického díla ...25 // Rozumění v pedagogickém díle ...27 // Porozumění jako funkce mezi minulostí a přítomností ...28 // Porozumění a pochopení...29 // Porozumění ...31 // Pochopení ...32 // Rezonance ...34 // Pochopení a porozumění v subjekto-objeklovém vztahu ...39 // Znaky a symboly v rozumění a chápání...40 // Poznávací sdělení a sdílení...48 // Situační redukce jako předpoklad porozumění ...50 // Situace a dílo ...31 // Význam v situaci ...52 // Vyzývací komponenty...33 // Význam a kritérium ...34 // Zážitek, jeho funkce a jeho komponenty ...55 // Významová komponenta zážitku ...57 // Konstruktivní komponenta zážitku?...38 // Expresívni komponenta zážitku - E...59 // Prožitková komponenta zážitku ...60 // Pedagogická tematizace zážitku ...63 // II. MODEL ...67 // Zodpovědnost a reflexe ...68 // Reflektovaná situace jako příběh a jako tvorba ...69 // Příběh - následná strukturace...69 // Tvorba - předběžná strukturace ...70 // Možné světy // Život v možných světech ...72 // Společné rozumění...74 // Významovost a význam // Popis modelu // Důraz a kontext // Důraz // Kontext // Psychodidaklická interpretace modelu // Od člověka v možnosti k člověku v roli // Od člověka v roli k roli v jazyce // Od člověka v životě k člověku v možnosti ...99 // Mezi životem a formou // Mezi identifikací a distancútcí // Modality pedagogické situace // Modalita dílny...37 // Modalita divadla ...92 // Modalita reflexe ...93 // Modalita života těžkého...95 // Teoretické kontexty modalit // Modálni analýza jako prostředek hodnocení //
Exprese a reflexe // Exprese // Reflexe // Výrazová hra // Reflektivní dialog // Pedagogická tematizace v expresívni výchově ...209 // Námět // Věcnost námětu ...270 // Vynoření námětu // Prožitek a námět ...2ÍJ // Motiv a námět ...273 // Prvotní námět ...273 // Druhotný námět...276 // Námět a motivování...277 // Námět jako integrační činitel pedagogického dila ...777 // Úkol ...279 // Struktura úkolu ...279 // Úkol - nedobře formulovaný problém ...227 // Úkol v pedagogické komunikaci ...223 // Přiléhavost úkolu ...223 // Úkol jako výsledek interpretace // Kánon shody smyslu // Kánon aktuálnosti a kánon autonomie // Kánon celku // Cíl // Žák - zaměstnavatel učitélci // Heleronomní a autonomní přístup k cílům...?? // Formulace cílů jako výraz zodpovědnosti // Dialogická formulace cílů // // Pohoda a poznání jako cíl // IV. KONCEPT // Pojem „koncept" ...441 // Teoretické zdroje pojmu „koncept " ...443 // Koncept v obsahu zážitku ...444 // Koncept a prekoncept ...444 // Sociokognilivní konflikt // Koncept jako tematizovaný obsah zážitku // Koncept ve výchovné praxi // V. ARTEFILETIKA // Tvořivost jako výchozí pojem // Čtyři pojetí výtvarné výchovy // Art-centricképojetí // Video-centrické pojetí // Gnozeo-centricképojetí // Animo-centrické pojetí // Pojem artefiletika // Obsahy arlefiletiky // Obsahové okruhy v artefiletice // Obsahové okruhy v pedagogické praxi // Osobnost pedagoga v artefiletice // Vyjadřovací prostředky v artefiletice // Diskuse
(OCoLC)39105152
cnb000282377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC