Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(39) Půjčeno:39x 
BK
Brno : Paido, 1998
66 s. : il.

ISBN 80-85931-50-8 (brož.) ISBN !80-85931-58-8 (chyb.)
Edice pedagogické literatury
Obsahuje ilustrace, tabulky, úvod
Bibliografie: s. 65-66
Tyflopedie - učebnice vysokošk.
000075529
Úvod ...7 // 1. UVEDENÍ DO OFTALMOPEDIE ...9 // 1.1 Paradigma speciální pedagogiky - oftalmopedie ...9 // 1.2 Oftalmopedie ve spolupráci s dalšími vědními obory 9 // 2. OFTALMOLOGICKÁ PROPEDEUTIKA ...11 // 2.1 Anatomie zrakového orgánu ...11 // 2.2 Fyziologie procesu vidění ...13 // 2.3 Vývoj zrakového vnímání ...15 // 3. ZRAKOVÉ VADY ...18 // 3.1 Typy zrakových vad ...18 // 3.2 Rozdělení zrakových vad dle stupně ...19 // 3.3 Vyšetření dítěte z pohledu speciálního pedagoga ...20 // 3.4 Medicínské vyšetření dítěte ...20 // 4. PATOLOGIE ZRAKOVÉHO ÚSTROJÍ ...23 // 4.1 Nejčastější diagnózy očních vad a nemocí v dětském věku ...23 // 4.2 Retinopatie nedonošených (rop) ...24 // 4.3 Kortikální slepota ...25 // 4.4 Výčet a charakteristika častých očních diagnóz dle předozadního směru oka ...27 // 4.5 Diagnózy charakteristické pro dospělý věk a stáří 32 // 4.5 Úrazy oka ...33 // 5. ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ DÍTĚ DO TŘÍ LET ...35 // 5.1 Vývoj zrakových kvalit ...35 // 5.2 Vliv zrakového postižení na celkový vývoj ...36 // 5.3 Dopad zrakového postižení na psychický vývoj dítěte ...37 // 5.4 Raná péče ...39 // 5.5 Zraková stimulace ...41 // 5.6 Případová studie ...43 // 6. PÉČE O DÍTĚ SE ZRAKOVÝM POSTIŽENÍM VE VĚKU OD TŘÍ LET PO NÁSTUP DO ŠKOLY ...47 // 6.1 Specifičnost výchovy zrakově postiženého dítěte v MŠ ...48 // 6.2 Dítě s narušeným binokulárním viděním ...49 // 6.3 Reedukace zraku jako podpůrná činnost ortoptiky a pleoptiky ...51 // 7. ŠKOLNÍ VĚK ...52 // 7.1 Mladší školní věk ...52 // 7.2 Starší školní věk - pubescence ...53 // 7.3 Vzdělávání zrakově postiženého dítěte ve speciální škole ...54 // 7.4 Písmo zrakově postižených ...57 // 7.5 Haptika - výtvarné aktivity zrakově postižených 59 // 7.6 Integrace ZP do školy běžného typu ...59 //
8. DOSPĚLOST ...61 // 8.1 Psychické důsledky ztráty zraku v dospělosti ...61 // 8.2 Komprehensivní rehabilitace ...62 // 8.3 Prostorová orientace a samostatný pohyb ...63 // 8.4 Péče o staré zrakově postižené spoluobčany ...64 // Použitá a doporučená literatura ...65
(OCoLC)84949841
cnb000354930

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC