Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
Brno : Atlantis, 1992

ISBN 80-7108-059-4
000075688
Rekat.
OBSAH // 1 ---:--- 7 // Návrat domů — Ženeva 1934 — Československo 1934 — Česká literatura v půli let třicátých — Jak jsem chápal svou práci — Dabit v Praze — Rok v Lidovkách —Jak vznikal Kritický měsíčník // 2 --- 19 // Poslání Kritického měsíčníku —Jeho první kruh, KM a mladá generace // — Československo politicky a kulturně politicky v polovině r. 1938 // — Dny květnové mobilizace a moje cesta do Francie — Nejasnosti okolo první mobilizace — Otto Strasser u nás — Úplná historie Obce československých spisovatelů: její vznik; její akce před Mnichovem, ve dnech Mnichova a po Mnichově; smysl a ohlas těchto akcí ve světě; práce Obce doma; rozbíječské dílo proti Obci; žebravá aféra; zánik Obce — Mnichovské dny na pražských ulicích — Smrt Karla Čapka // 3 --- 63 // Druhá republika, její politický ráz a zoufalá vnitřní rozpornost — Národní hnutí pracující mládeže a Hlas mladých — Bída naší intelektuální pravice — Katoličtí intelektuálové okolo Obnovy — KM v nové situaci: jak bojovat s nacismem; jak udržet duchovní vzájemnost česko-slovenskou; jak neztratit kontakt s cizinou // 4 --- 83 // Mírové období tzv. protektorátu: první události — KM opět v nové situaci — Spisovatelé Židé a spisovatelé komunističtí v KM — První podkopy pod KM — Kovárnovy Svazky — Zapojení do odboje: pařížský Křik Koruny české — Moje vyslání do
Francie koncem května 1939 — Tajná Hitlerova instrukce o poměru ? SSSR a jak šla do Moskvy // 436 // 5 --- ?? // První období našeho odboje 1939-1941: otázka periodizace odboje — Události na bojištích 1939-1941 — Vnitřní poměry: založení Národního souručenství; první manifestace českého lidu; ehrenheftlingové z 1. září 1939; sedmnáctý listopad, jeho národní a nestranícky ráz, jeho význam a důsledky — Osobnost min. předsedy generála Eliáše v politice vnitřní i v odboji — Odbojové organizace: 1. PU — Novinářská skupina PU; 2. PVVZ — Program a dokument Za svobodu; 3. ON, organizace vojenská — Tři mušketýři a V. König; 4. Několik jednotlivců a drobných skupin: Družstvo v prvním sledu — Odbojový ilegální tisk: V boj, detektivky, Isno — Pád pětky PU koncem roku 1939 a vznik ÚVOD zjara 1940; jeho předseda a první tři tajemníci — Komunisté v tomto období (doba I. ilegálního UV KSC a počátky II. UV) a smysl jejich práce — Omyly a chyby odboje; čeští konfidenti; zastaralost konšpiratívni organizace komunistické — Nástin organizace německé represe u nás — Průnik českého odboje do nacistického aparátu: případ Franta, případ Gall — Rozšíření mé účasti v odboji: manifest ? 28. říjnu; cesty do Brna; Jílovský; zapojení „vládního vojska“; navázání na centrum ÜVOD; pověření z Londýna; memorandum o Kladsku pro Londýn // — Kulturní ovzduší té chvíle
a formy kolaborace: tzv. „svatováclavská tradice“; novinářská kolaborace; trapné zjevy v literatuře; kulturní hlad doby — KM v té době; styk s cizími kulturami; výročí Boženy Němcové; polemika o Kožíka; polemiky s Řádem; cenzura, denunciace a nový „konec KM“; mladá básnická generace (Ortenova-Bednářova) a boje o ni // 6 --- 207 // Vzpomínková divagace o hlavních průlomech do odboje do konce 1941 // — Prosby ? budoucím historikům — Heydrich a plán verknechtung českého národa: české dělnictvo — Kolaborace s Němci: vláda 17. ledna 1942, české školství, kolaborace okénkem Českého slova — Předbíháme: domácí kolaborace po Heydrichově smrti — Do nové etapy vychází český odboj z ničeho! // 7 ---243 // Rok 1942 // „Revoluční výbor inteligence“ (Václavek, Vančura, Halas, Černý), jeho práce a její průběh — Rychlý krach této komunistické odbojové iniciativy a důvody krachu; případ Julia Fučíka — Konec A-54 a smrt št. kap. Morávka — Hanuš-dr. Jaroslav Valenta, poslední tajemník ÚVOD — Smrt Reichsprotektora R. Heydricha a vše, co s ní souvisí: parašutisté; dr. Vladimír Petřek; vyhlazení parašutistů, smysl Heydrichovy likvidace; „standrecht“ a jeho oběti — Obecné zásady německé vyhlazovací akce; ještě Jaroslav Valenta; zánik II. ilegálního // 437 // výboru KSČ — Poslední měsíce KM a okolnosti jeho zániku — Chvíle literárního soukromí—
Stav na bojišti i doma — Moravcova éra v české kultuře — Stav odboje na konci období: III. ilegální ústřední výbor KSČ; Krajinový poslední chvíle na svobodě — Obnovení mé odbojové aktivity // 8 ---313 // Moje pověření vyjednat sjednocení odbojů národního a komunistického (srpen - listopad 1943) a jeho obtíže — Půdorys odboje od roku 1943: Lípa (PRNV), její vývoj a práce; Parsifal; partyzánství, obecně i v příkladech; III. ilegální ústřední výbor KSČ (Molák-Vetiška) a mládežnická komunistická organizace Předvoj; Rada tří (R 3) a její historie; pokusy udržet rámec a smysl původního PU —- Úsilí o sjednocení velkých odbojových organizací — Handicapy PRNV: handicapy osobní (jednání s Kvapilem v prosinci 1943; osobnost dr. Emila Lányho); zrada; konec PRNV; smrt gen. Luži — Válečná situace na konci roku 1944 — Duchovní a kulturní poměry u nás na konci války: odstíny a stupně čecháčkovství — Poslední kolo naší práce v odboji: NAREV — Zatčení // 9 ---363 // Závěr // Na Pankráci koncem války — Pankrácké meditace — Pátý květen v pankrácké cele a osvobození — V České národní radě — Její vznik a složení — Poznámky ? průběhu a hlavním bodům její činnosti — Závěrečné lítosti // DODATKY KE KŘIKU KORUNY ČESKÉ---399 // JMENNÝ REJSTŘÍK---414 // 438

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC