Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:24x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2002
323 s. ; 24 cm

ISBN 80-86429-06-7 (brož.)
Studie ; sv. 35
Obsahuje bibliografii na s. 303-313, bibliografické odkazy a rejstříky
000075691
Obsah // Úvod 13 // Postbumanistické osvícenství 13 // Tri antropologické alternativy feminismu 16 // Nepatriarcbální subjekt touby 21 // I. Kritika liberálního humanismu 25 // 1. Etika péče proti nestranné spravedlnosti 27 // 1.1. „Zobecnělý’ o „konkrétní’ druňý 27 // J.2. Rekonstrukce, nebo odmítnutí univerzaíismu? 31 // 2. Carole Pateman 34 // 2. 1. Občanská společnost bratrů 34 // 2.2. Smluvní svoboda a T. Hobbes 38 // 2.3. Liberální legitimace panství 42 // 2.4. Mimo smluvní princip 44 // 2.5. Kritika modelu pán / rab и Nancy Fraser 47 // II. Pohlavní rod v psychoanalýze 51 // 3. Sigmund Freud 53 // 3.1. Decentrace subjektu 53 // 3.2. Oidipovský a kastrační komplex 58 // 3.3. Asymetrická komplementarita rodu 63 // 3.4. Paradoxy lásky 69 // 3.5. Revize Freuda Karen Homey a Melánií Klein 72 // 4. Jacques Lacan 83 // 4.1. Imaginární a symbolická rovina ustavování subjektu 83 // 4.2. Nemožnost milostného vztabu 87 // 4.3. Znakovost nevědomí a primát signifikantu 90 // 4.4. Hra čisté diference proti dichotomii rodu 97 // 7 // 5. Donald W. Winnicott 103 // 5.1 Ženskost jako pramen pocitu Bytí 105 // 5.2 Oá primární identity k přechodovým objektům 109 // 5.3. Hra jako počátek kultury 111 // 5.4. Přechodová oblast jako domov člověka 116 // 5.5. Od projektivního ,vztahu" k .použití’ objektu 119 // ill. Winnicottovský feminismus 123 // 6. Nancy Chodorow 127 // 6.1. Předoidipovská rodová identifikace 127
// 6.2. Sdílené rodičovství proti reprodukci mateřství 130 // 6.3. Civilizace oidipovské viny a patriarchální rodina 134 // 7. Jessica Benjamin 138 // 7.1. Moderní panství a rod 138 // 7.2. Zničení a přežití druhého jako podmínka intersubjektivity 141 // 7.3. Rodový rozštěp mezi uznáním druhého a sebepotvrzením 145 // 7.4. Postoidipovská komplementarita a přechodová zóna řeči 152 // 7.5. Dekonstrukcí rodu k jiné modernitě 159 // IV. Postlacanovský feminismus 163 // 8. Julia Kristeva 167 // 8.1. Zrození civilizace ze zapuzení matky 167 // 8.2. Sémiotika mateřského těla proti symbolice otcovského falu 172 // 9. Hélěne Cixous 177 // 9.1. Poststrukturaíismus, emancipace a avantgarda 177 // 9.2. Feministická kulturní revoluce 183 // 9.3. Přitakání životu aneb zásnuby s Nietzschem 187 // 9.4. Ambivalence hysterie 194 // 10. Luce Irigaray 198 // 10.1. Patriarchát, metafyzika a vykořisťování 198 // 10.2. Podvracení logiky identity 202 // 10.3. Etika pohlavní diference 208 // V. Psychoanalytický ekofeminismus Teresy Brennan 213 // 11. Patriarchát jako nerovná směna energie 215 // 11.1. Dvě roviny konstituce jáství 215 // 11.2. Závist a zakládající fantazie všemoci 217 // * 11.3. Mužská fantazie ženy 223 // 11.4. Energetická asymetrie rodu 225 // 11.5. Lacanova kritika moderního narcismu 230 // 11.6. Erotická idoíatrie 233 // 12. Vykořisťování a emancipace v postmarxistické perspektivě 239 // 12.1. Dvojí
pojetí bodnototvorné činnosti 239 // 12.2. Od tradičního patriarchátu přes éru jáství k sociální psychóze 246 // 12.3. Posthumanistická emancipace 248 // VI. Angloamerický poststrukturalistický feminismus 255 // 13. Foucaultovská vlna 259 // 13.1. Ncduaíistická analýza moderní moci 259 // 13.2. Po smrti Člověka smrt Ženy 264 // 13.3. Od reprezentace k proměně identity 268 // 14. Dekonstrukce rodového subjektu a psychoanalýza 272 // 14.1. Teorie performativního rodu Judith Butler 272 // 14.2. Butler vs. Pateman vs. Benhabib 279 // 14.3. Třetí cesta Jessicy Benjamin 283 // Závěr. Od civilizace viny k civilizaci vděčnosti 291 // Zrození patriarchátu z ducha závisti 291 // Vděčnost proti vině 295 // Smích proti ironii 297 // x Ekofeministický liberalismus 299 // Literatura Jmenný rejstřík Věcný rejstřík // 303 // 315 // 321
(OCoLC)53144767
cnb001200089

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC