Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:3x 
BK
Slovník
1. vyd.
Pardubice : Loxia, 1999
917 s.

ISBN 80-902541-0-1 (váz.)
Další údaje z obálky: 24 000 hesel v každém směru, přehled britských a amerických jednotek měr a vah na 105 stranách, názvy mezinárodních úmluv a dokumentů o otázkách životního prostředí, přehled práva Evropské unie v oblasti péče o životní prostředí, český a evropský katalog odpadů, seznam ohrožených druhů vyšších rostlin a obratlovců v ČR, další obsáhlé česko-anglické tabulky a přehledy
Obsahuje předmluvu, zkratky, tabulky, údaje o autorech a lektorech
Bibliografie: s. 912-916
Ekologie - slovníky anglicko-české a česko-anglické
Slovníky anglicko-české - ekologie, prostředí životní
Slovníky česko-anglické - ekologie, prostředí životní
000075725
Předmluva a důležité informace pro uživatele slovníku vii // Poděkováni vydavatele xviii // Použité zkratky a symboly xxiv // Část anglicko-česká 27 // Část česko-anglická 329 // Tabulky a přehledy 649 // 1) Míry, váhy, číslovky // Přehled jednotek SI soustavy 652 // Délka 656 // Plošný obsah 663 // Duté míry / Objem 667 // Váhy / Hmotnost 678 // Hustota 689 // Rychlost a zrychlení 692 // Průtok 697 // Síla 703 // Energie 705 // Výkon, příkon 711 // Měrné teplo 716 // Tlak a tlakový gradient 719 // Teplota 725 // Tepelná vodivost 727 // Koeficient přestupu tepla a prostupu tepla 731 // Koeficient sálání 736 // Dynamická viskozita 739 // Kinematická viskozita 741 // Čas 744 // Radioaktivita 749 // Ostatní jednotky 754 // Míry pro odměřováni alkoholických nápojů 758 // Číslovky vyšší než jeden milion 759 // 2) Abiotické prostředí // Období historické geologie 760 // Názvy nerostných surovin dobývaných v České republice 761 // Katalog odpadů podle vyhlášky MŽP ČR č. 337/1997 763 // 3) Biotické prostředí // Hlavní vegetační typy ve střední Evropě 800 // Biomy světa 801 // Hlavní půdní typy 802 // Ohrožené druhy vyšších rostlin v ČR podle Přílohy č. II k vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 803 // Lesní a parkové dřeviny (výběr) 820 // Ohrožené druhy obratlovců v ČR podle Přílohy č. III k vyhlášce MŽP ČR č. 395/1992 Sb. 826 // Středoevropské sladkovodní ryby včetně vysazených druhů 833 // 4) Ekologická politika a právo v oblasti životního prostředí Významné mezinárodní úmluvy, smlouvy a dokumenty o otázkách životního prostředí 836 // Významné mezinárodní konference o otázkách životního prostředí 848 // Důležité mezinárodní organizace, instituce, komise a programy 852 // Anglické názvy vybraných institucí a organizací v ČR 865 //
Přehled platných právních norem České republiky v oblasti péče o životní prostředí 867 // Přehled vybraných právních norem Evropské unie v oblasti péče o životní prostředí 885 // Seznam literatury 912
(OCoLC)44991802
cnb000693886

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC