Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Brno : Matice Moravská, 2007
523 s., front. : il. ; 24 cm

ISBN 978-80-86488-03-5 (váz.)
Podnázev z tiráže: sborník studií k 75. narozeninám profesora Jana Janáka
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografické odkazy
Morava - společnost a politika - stol. 19. - stati
Morava - dějiny - stol. 19. - stati
Dějiny sociální - Morava - stol. 19. - stati
Dějiny politické - Morava - stol. 19. - stati
000075768
Obsah // Místo úvodu ... 7 // K počátkům moderního zemského parlamentarismu // Návrh moravského zemského zřízení z roku 1848 o složení zemského sněmu ... 11 // Osnova moravského zemského zřízení z revolučního roku 1848 ... 23 // Lékárník v Brtnici František Hönig - poslanec moravského // zemského sněmu v revoluci 1848—1849 ... 37 // Moravský zemský sněm o zvelebování a podporování malých řemesel v roce 1848 ... 49 // Národní strana a sociální otázka na moravském zemském sněmu // v 60. - 70. letech 19. století ... 59 // Národně politický ruch na Moravě // České kulturní spolky na Moravě v prvním tříletí po vydání Říjnového diplomu... 81 // České kulturně vzdělávací spolky na Moravě 60. až 70. let 19. století ve fondu Místodržitelství starší... 97 // Spolky v českých zemích do roku 1951... 121 // Ke vzniku politického programu moravské buržoazie v šedesátých // letech 19. století... 161 // Z počátků českých novin na Moravě. (Studie ke vzniku Moravské // orlice) ... 173 // K předhistorii vzniku mladočeského směru v táboru ih ravské // buržoazie ... 195 // Táborové hnutí na Moravě v letech 1868-1874 ... 219 // Morava a tábor lidu na Žižkově poli u Přibyslavi v roce 1868 ... 255 // Vznik prvních politických organizací moravské buržoazie počátkem 70. let 19. století... 263 // Odpor prod osnově o přímých volbách do říšské rady a počátky // moravské
akdvní politiky ... 287 // Třebíč a Prostějov — dvě první velká města na Moravě // s českou správou ... 313 // Počátky podnikatelské aktivity české buržoazie na Moravě // (na příkladu cukrovarnictví) ... 331 // K sociálně ekonomickým kořenům federalisdcké a centralistické politiky na Moravě v šedesátých a sedmdesátých letech 19. století ... 375 // K sociálněprávnímu vývoji ve starém Rakousku // Rakouský protitulácký zákon z roku 1873 jako pokus o řešení // společenských důsledků průmyslové revoluce... 395 // Domovské právo ve starém Rakousku a v CSR...431 // Snahy o zavedení veřejnoprávního zprostředkování práce na Moravě a ve Slezsku před rokem 1918... 451 // Matice moravská a její časopis // Moravský zemský archiv a Matice moravská... 479 // Časopis Matice moravské od vlastivědy k historické revui // 1869-1882 ... 485 // Úsilí Bohumila Navrátila o vědeckost Časopisu Matice moravské ... 505 // Profesoři Masarykovy univerzity a české historické spolky na Moravě v meziválečném období ... 517 // Seznam zkratek... 521 // Ediční dovětek...523

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC