Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Galén, 1998
125 s.

ISBN 80-85824-78-7 (váz.)
Trendy soudobé onkologie ; [vol.] 1
Obsahuje rejstřík.
Lékařství paliativní - příručky
Nádory zhoubné - lékařství paliativní - příručky
000075828
Obsah // Předmluva 9 // Úvod 11 // X. Cíle a prostředky paliativní terapie (Jaroslava Jakoubková) 13 // 1.1. Definice paliace 13 // 1.2. Prostředky paliativní terapie 14 // 1.3. Kvalita života a její hodnocení 15 // 2. Paliativní chirurgická terapie v onkologii (Marie Pešková) 21 // 2.1. Obecné zásady 21 // 2.2. Paliativní výkony v jednotlivých lokalizacích 22 // 2.3. Chirurgie v terapii metastáz 28 // 2.4. Perfúzni a infůzní regionální terapie 30 // 3. Úloha radioterapie v paliativní terapii zhoubných nádorů (Jiří Zámečník) 31 // 3.1. Obecně zásady 31 // 3.2. Indikace a provedení paliativní radioterapie 32 // 3.3. Radiofarmaka v paliativní terapii 35 // 4. Paliativní protinádorová chemoterapie (Jaroslava Jakoubková) 37 // 4.1. Obecné zásady 37 // 4.2. Místo paliace v terapii některých solidních nádorů 38 // 5. Riziko alternativních metod v onkologii (Jaroslava Jakoubková) 47 // 6. Terapie chronické organické bolesti (Jaroslava Jakoubková) 51 // 6.1. Příčiny bolesti u onkologických nemocných 52 // 6.2. Hodnocení bolesti 53 // 6.3. Prostředky к analgetické terapii 54 // 6.4. Postup analgetické terapie podle stupnice WHO 55 // 6.5. Nežádoucí účinky opioidů 61 // 6.6. Koanalgetická terapie 63 // 6.7. Psychofarmaka v terapii bolesti (Jaroslav Baštecký) 65 // 7. Psychické změny u nemocných s nevyléčitelným onemocněním 71 // (Marie Vágnerová) // 7.1. Reakce nemocného na zátěž 71 // 8 Paliativní mediďna // 7.2. Faktory ovlivňující postoj nemocného 73 // 7.3. Emoční reakce vyvolané nemoci 76 // 8. Psychoterapie v paliativní medicíně (Henrieta Tondlová-Lieblová) 81 // 9. Paliace v intenzívní medicíně (Jarmila Drábková) 87 // 9.1. Meze terapie a podpory základních životních funkcí 88 // 9.2. Soubory pacientů vhodných к paliativní léčbě 90 // 9.3. Podmínky к nezahájení a odnětí terapie 92 //
Postup 93 // Medicínské rozhodování a rozhodnuti 95 // Epikríza a stratifikace pacientů podle stavu a prognózy 96 // 10. Specializovaná symptomatická péče o pacienty // v terminálni fázi života (Soňa Semonská) 99 // 10.1. Hospice 99 // Příloha - Paliativní péče ve vztahu k eutanázii (Marta Munzarová) 105 // Dvě ohlédnutí za docentkou MUDr. Jaroslavou Jakoubkovou, CSc 111 // Autoři 114 // Rejstřík // 119

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC