Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(6) Půjčeno:12x 
BK
Příručka
Praha : Galén, 2004
140 s. : il. ; 23 cm

ISBN 80-7262-284-6 (brož.)
ISBN 978-80-7262-284-9 (dotisk ; brož.)
Popsáno dle dotisku vydaného v roce 2007
Obsahuje tabulky
Obsahuje bibliografie na s. 139-140
000075869
Předmluva...7 // 1. Cíle toxikologických vyšetření...9 // 2. Farmakokinetika, metabolismus...11 // 2.1. Absorpce...12 // 2.2. Distribuce...14 // 2.3. Eliminace...15 // 2.3.1. Eliminace játry...17 // 2.3.2. Eliminace ledvinami...18 // 2.4. Akumulace nox...19 // 3. Biotransformace...21 // 4. Otrava, předávkování; toxické hladiny; interakce nox... 35 // 5. Obecné přístupy ? terapii akutních otrav...39 // 6. Laboratorní diagnostika otrav, abúzu drog; // volba vzorků; limity detekce a časové detekční okno..45 // 7. Vývojové trendy v analytické toxikologii...49 // 7.1. Současné toxikologické metody, přednosti a omezení.54 // 7.1.1. Jednoduché chemické testy...54 // 7.1.2. Spektrofotometrie...55 // 7.1.3. Imunochemické metody...55 // 7.1.4. Chromatografické metody...57 // 7.1.5. Tandemové systémy s hmotnostní spektrometrií...63 // 7.2. Validace metod, potřebný rozsah v toxikologii...69 // 8. Noxy v akutních otravách...71 // 8.1. Kyseliny a zásady...72 // 8.2. Kovy...72 // 8.3. Plyny...74 // 8.4. Těkavé látky...77 // 8.5. Alkoholy, glykoly...80 // 8.5.1. Ethanol...81 // 8.5.2. Methanol...82 // 8.5.3- Izopropanol...83 // 8.5.4. Glykoly...84 // 8.6. Pesticidy...85 // 8.6.1. Organofosfáty...86 // 8.6.2. Karbamáty...88 // 8.6.3. Chlorované uhlovodíky...89 // 8.6.4. Dipyridinové deriváty...89 // 8.6.5. Warfarin, superwarfariny...90 // 8.7. Předávkování léčivy, návykovými látkami...90 // 8.7.1. Látky tlumící centrální nervový
systém...91 // 8.7.2. Látky stimulující centrální nervový systém...91 // 8.7.3. Látky ovlivňující vnímámí, halucinogeny...92 // 8.7.4. Křeče...92 // 8.7.5. Anticholinergní příznaky...92 // 8.7.6. Kardiovaskulární poruchy...92 // 8.7.7. Toxikologické laboratorní vyšetření neznámých nox, // detekce a identifikace...93 // 8.7.8. Cílené potvrzení specifikované noxy, // popř. stanovení koncentrace...95 // 8.8. Otravy způsobené rostlinami, houbami...99 // 8.9. Abúzus drog, toxikománie...103 // 8.9.1. Cíle v organismu pro působení drog...106 // 8.9.2. Současné trendy ve způsobu abúzu drog...106 // 8.9.3. Abúzus opiátů, opioidů...109 // 8.9.4. Abúzus kanabinoidů...111 // 8.9.5. Abúzus kokainu...113 // 8.9.6. Abúzus budivých aminů...115 // 8.9.7. Abúzus psychedelických aminů...116 // 8.9.8. Abúzus y-hydroxybutyrátu...118 // 8.9.9. Abúzus halucinogenů...119 // 8.9.10. Abúzus tropanových alkaloidů...122 // 8.9.11. Abúzus LSD...123 // 9. Alternativní materiály se zřetelem na průkaz drog...125 // 9.1. Sliny...127 // 9.2. Mekonium...128 // 9.3. Vlasy...129 // 10. Legislativa ve vztahu ? návykovým látkám...133 // Praktické informace týkající se akutních otrav...137 // Použitá a doporučená literatura...139

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC