Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(0.3) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1997
183 s., [16] s. obr. příl. : portréty, faksim. ; 21 cm

ISBN 80-7184-342-3 (brož.)
Bibliografie: s. 173 - 180
Anglické resumé
Vydavatel: Univerzita Karlova
Komunikace řečová - výzkumy - metodiky - pojednání
Sociologie česká - komunikace řečová - výzkumy - pojednání
000075995
Předmluva ... 7 // 1. Úvod: Kontexty Lazarsfeldových komunikačních studií 11 // 1.1. Životní osudy Paula F. Lazarsfelda ... 11 // 1.2. Místo komunikačního výzkumu v kontextu Lazarsfeldova díla ... 18 // 1.3. Lazarsfeldův příspěvek komunikačním studiím v kontextu teorie a výzkumu masové komunikace... 24 // 2. Lazarsfeldovy první komunikační studie ... 34 // 2.1. Počátky spolupráce s rakouským rozhlasem - psychologické experimenty ... 35 // 2.2. Výzkum posluchačů rakouského rozhlasu - Lazarsfeldova RAVAG -studie ... 39 // 2.3. Časopisy v amerických městech - sekundární analýza agregovaných // dat ... 43 // 3. Princetonská léta výzkumu rozhlasu... 50 // 3.1. Hledá se ředitel projektu... 50 // 3.2. První výzkumné zprávy... 52 // 3.3. Rádio a tištěná stránka (Radio and the Printed Page)... 57 // 3.3.1. Analýza a utváření posluchačského publika rozhlasu ... 60 // 3.3.2. Vzájemné působení rozhlasu a tisku... 63 // 3.4. Výzkum se stěhuje na Kolumbijskou universitu ... 68 // 4. Ročenky výzkumu rozhlasu v letech 2. světové války ... 71 // 4.1. Rozhlasové vysílání pro specifické skupiny posluchačů ... 72 // 4.2. Analýza hudebního vysílání a spolupráce Paula Lazarsfelda s Theodorem Adomem ... 27 // 4.3. Rozhlasové vysílání v podmínkách války v demokratické společnosti USA... 85 // 4.4. Výzkum posluchačů rozhlasu ve Velké Británii... 89 // 4.5. Německá rozhlasová propaganda - projekt výzkumu totalitní komunikace ... 90 // 4.6. Obsahová analýza „dopoledních seriálů“ (daytime serials) a sociální analýza jejich posluchaček ... 95 // 4.7. Výzkumné použití „analyzátoru programu“ a měření jeho reliability // a validity... 98 //
5. Dva mimořádné výzkumy Lazarsfeldových spolupracovníků 104 // 5.1. Invaze z Marsu - studie paniky způsobené rozhlasovým vysíláním ... 106 // 5.2. Přesvědčování v masovém měřítku - War Bond Drive ... 119 // 6. Reprezentativní výzkumy posluchačů... 130 // 6.1. Posluchačské populace a jejich překrývání ... 131 // 6.2. Kritika reklamy a její měření... 136 // 7. Komunikační výzkum je na světě... 145 // 7.1. Kdo neposlouchá „dopolední seriály“ (daytime serials)? Aneb, co poradit rozhlasovým stanicím?... 146 // 7.2. Co znamená pro čtenáře „nemít své noviny“?... 152 // 7.3. Typy osobního vlivu, modely ovlivňování v místní komunitě - studie // R. K. Mertona jako příklad nového typu komunikačních studií 157 // 8. Krédo Lazarsfeldova komunikačního výzkumu a jeho přínos pro sociologii... 167 // Literatura... 173 // English Summary and Contents // Příloha: dokumenty a fotografie
(OCoLC)39105078
cnb000213444

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC