Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 28.09.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.1) Půjčeno:254x 
BK
Vyd. 1.
Olomouc : Epava, 2001
338 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86297-06-3 (brož.)
Další názvová informace na obálce: učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium
Patologie - učebnice středošk.
000076039
OBSAH // Předmluva // 1. Patologie, její předmět a uplatnění v praxi.. // Nemoc // Úkoly patologie v léčebně preventivní péči // 11 // 2. Zánik organismu... // 3. Příčiny nemocí a jejich prevence // 23 // 27 // Fyzikální příčiny nemocí Chemické příčiny nemocí Biologické příčiny nemocí Vliv prostředí Vliv výživy // Vnitřní příčiny nemocí Genetické příčiny nemocí Dispozice // Patologická imunita // Deficit imunity • // Hypersenzitivní reakce Autoimunita // 4. Regresivní a metabolické změny...61 // Nekróza Atrofie . // Morfologické projevy poruch metabolismu (dystrofie) // Poruchy metabolismu bílkovin, cukrů a tuků // Poruchy metabolismu vápníku // Litiáza // Patologické pigmentace Exogénni pigmentace Autogenní pigmentace Hematogenní pigmentace // 5. Zánět...81 // Definice zánětu Projevy zánětu Místní projevy zánětu // Místní makroskopické projevy zánětu Místní mikroskopické projevy zánětu Imunitní děje Celkové projevy zánětu Příčiny a význam zánětu Celkové infekce // Formy, klasifikace a názvosloví zánětu Nespecifický zánět // 6 // Alterativo) zánět Exsudativní zánět Serózní zánět // Nehnisavý (lymfoplasmocytární) zánět Hnisavý zánět Fibrinózní zánět Gangrenózní zánět Proliferativní (produktivní) zánět Granulomatózní (specifický) zánět Tuberkulóza Primární typ tuberkulózy // Postprimární (sekundární, dospělý) typ tuberkulózy // Sarkoidóza
// Syfilis // 6. Progresivní změny...117 // Regenerace // Reparace // Hypertrofie a hyperplazie Metaplazie a dysplazie Transplantace // 7. Nádory...125 // Definice a obecné vlastnosti nádorů Biologické vlastnosti nádorů // Význam nádorových onemocnění, zásady diagnostiky a terapie // Vznik nádorů a jejich prevence // Systematický přehled nádorů // Principy klasifikace nádorů // Typy nádorů // Mezenchymové nádory Epitelové nádory Neuroektodermové nádory Smíšené nádory Germinální nádory Choriokarcinom Mezoteliom Nepravé nádory // 8. Poruchy oběhu krve a mízy...163 // Insuficience oběhu krve a mízy Insuficience oběhového systému Projevy insuficience oběhového systému Příčiny insuficience oběhového systému Příčiny insuficience oběhového systému mající základ v srdci Nemoci endokardu Nemoci myokardu Arytmie // 7 // Srdeční malformace Nemoci perikardu // Příčiny insuficience oběhového systému mající základ v cévách Ateroskleróza Změny krevního tlaku Arteriální hypertenze Mdloba Šok // Příčiny insuficience oběhového systému mající základ v množství a složení krve // Místní poruchy oběhu krve a mízy Trombóza Embolie Metastáza Ischémie Hyperémie Hemoragie Otok // 9. Poruchy dýchání...205 // Insuficience dýchacího systému Nemoci dýchací trubice Nemoci plic // Poruchy vzdušnosti plic Poruchy plicního oběhu Záněty plic ¦ // Nádory plic Nemoci pleury // 10. Poruchy trávicího
systému...221 // Základní projevy poruch trávicího systému // Nemoci dutiny ústní a hltanu // Nemoci slinných žláz // Nemoci jícnu // Nemoci žaludku // Nemoci střev // Cévní změny střev // Zánětlivá a infekční onemocnění střev Nádory a pseudotumory střev Získané změny polohy střeva Ileus // Nemoci pobřišnice Náhlé příhody břišní Nemoci břišní slinivky Malabsorpční syndromy Nemoci jater // Nemoci žlučníku a žlučových cest // 8 // 11. Poruchy tvorby a vylučování moči...253 // Insuficience ledvin // Nemoci ledvin . // Nemoci vývodných močových cest // 12. Poruchy pohlavního systému, těhotenství a prsu...265 // Poruchy rozlišení pohlaví Poruchy mužského pohlavního systému Nemoci zevních pohlavních orgánů muže Nemoci močové trubice a prostaty Nemoci nadvarlat a varlat Poruchy ženského pohlavního systému // Nemoci zevních pohlavních orgánů a pochvy Nemoci dělohy // Nemoci vejcovodů a vaječníků Poruchy těhotenství // Poruchy na straně matky Poruchy placenty a pupečníku Poruch na straně embrya či plodu Poruchy a nemoci prsu // 13. Poruchy hormonální...285 // Poruchy hypofýzy Poruchy štítné žlázy Poruchy příštítných tělísek Poruchy nadledvin // Poruchy kůry nadledvin Poruchy dřeně nadledvin Poruchy Langerhansových ostrůvků Mnohotné endokrinní neoplázie // 14. Poruchy nervového systému a kosterních svalu...305 // Poruchy oběhu v centrálním nervovém systému
Edém mozku // Hydrocefalus // Ischémie mozku a míchy // Změny mozku při hypertenzní nemoci // Intrakraniální krvácení // Záněty a přenosná onemocnění centrálního nervového systému Meningitidy // Záněty a přenosná onemocnění mozku a míchy Demyelinizační onemocnění // Poruchy nervového systému z nedostatku vitaminů, toxických a fyzikálních // WSW« // priem // Degenerativní onemocnění centrálního nervového systému Degenerativní onemocnění mozkové kůry // Degenerativní onemocnění bazálních ganglii a mozkového kmene Degenerativní onemocnění míchy // 9 // Nenádorová onemocnění periferních nervů Nádory nervového systému Onemocnění kosterních svalů // 15. Poruchy kostí a kloubů...325 // Onemocnění kostí Poruchy vývoje kostí Metabolická onemocnění kostí Atrofie kostí Zlomeniny Záněty kostí // Nádory a nádorovité změny kostí Onemocnění kloubů // Onemocnění kloubů s převahou dystrofických změn Záněty kloubů // Nádory kloubů a okolních struktur // 16. Malformace...335 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC