Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4) Půjčeno:4x 
BK
Autobiografie
2. vyd.
Praha : Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956
597 s., [31] s. obr. příl. : il. ; 24 cm

Berliozovy "Paměti" jsou dokumentem k pramennému poznání jak umělcova života a díla, tak i jeho současníků a doby. Zachycují většinou ve formě podrobných dopisů přátelům nejrůznější zajímavé poznatky z důležitých evropských hudebních center, která Berlioz navštívil na svých uměleckých cestách a kde uváděl své skladby s místními hudebními tělesy. Dílo prozrazuje literární nadání tohoto velkého skladatele monumentálních hudebních forem, který v době rodícího se romantismu položil základy k rozvoji francouzské národní hudby. K "Pamětem" je připojena studie Romaina Rollanda o Berliozovi, která vyšla u nás v r. 1930 v knize "Hudebníci přítomnosti". Dokresluje osobnost Berliozovu a staví ji na čestné místo mezi velkými tvůrčími duchy hudebního světa 19. století.
000076123
Rekat.
OBSAH // / // Předmluva k českému vydání (dr. Přemysl Novák) 9 // Romain Rolland: Hector Berlioz 19 // Úvod Hectora Berlioze 59 // Kniha první // I. La Cóte-Saint-André. První přijímání. První hudební dojem. 63 // II. Můj otec. Moje literární výchova. Vášeň ? cestování. Vergilius. První poetický otřes. 65 // III. Meylan. Můj strýc. Růžové střevíčky. Lesní víla ze Saint-Eynardu. Láska dvanáctiletého // srdce. 68 // IV. První hudební lekce u mého otce. Mé skladatelské pokusy. Studium osteologie. Odpor // ? medicíně. Odjezd do Pařiže. 71 // V. Rok studia medicíny. Profesor Amussat. Představení v Opeře. Knihovna v konservatoři. Neodolatelná touha po hudbě. Tatínek mi nechce dovolit, abych se věnoval hudbě. Rodinné spory. 78 // VI. Mé přijetí mezi Lesueurovy žáky. Jeho laskavost. Královská kaple. 81 // VIL První opera. Andrieux. První mše. Chateaubriand. 84 // Vili. A. de Pons. Půjčí mi 1200 franků. První provedení mé mše v kapli svátého Rocha. Po // druhé v chrámě svátého Eustacha. Spálím ji. 88 // IX. Mé první setkání s Cherubinim. Vyžene mě z knihovny konservatoře. 90 // X. Můj otec mi přestane posílat peníze. Vrátím se do La Cote. Co si na venkově myslí o umění a umělcích. Zoufalství. Tatínkovo zděšení. Souhlasí s mým návratem do Paříže. Matčin fanatismus. Její kletba. 92 // XI. Návrat do Paříže. Dávám hodiny. Vstoupím do Rejchovy třídy. Mé obědy
na Pont-Neuf. Tatínek mi znovu přestane posílat peníze. Nepřemožitelný odpor. Humbert Ferrand. R. Kreutzer. 96 // XII. Ucházím se o místo ve sboru. Dostanu je. A. Charbonnel. Naše mládenecká domácnost. 99 // XIII. První skladba pro orchestr. Má studia v Opeře. Moji dva učitelé, Lesueur a Rejcha. 103 // XIV. Konkurs Institutu. Prohlašují o mé kantátě, že se nedá hrát. Mé nadšení pro Glucka // a Spontiniho. Poznávám Rossiniho. Diletanti. Můj hněv. Ingres. 106 // XV. Večery v Opeře. Horlivě získávám stoupence pro Gluckovu hudbu. Pohoršení // v Opeře. Scéna nadšení. Citlivost matematika. 109 // XVI. Weber po prvé v Odeonu. Castilblaze. Mozart. Lachnith. Upravovatelé. Despair // and die! 116 // XVII. Předsudky proti operám s italskými texty. Jejich vliv na dojem, který ve mně vzbuzovala některá Mozartova díla. 123 // XVIII. Shakespeare. Miss Smithsonová. Láska bez konce. Morální otupění. Můj první koncert. // Směšné námitky Cherubiniho. Jeho porážka. První oplátka. 125 // XIX. Bezúčelný koncert. Dirigent, který neumí dirigovat. Sbor, který nezpívá. 131 // XX. Beethoven na konservatoři. Nenávistná zdrženlivost francouzských mistrů. Jak na Lesueura působila symfonie c moll. Jak tvrdošíjně trval na svých starých názorech. 134 // XXI. Osud. Stanu se kritikem. 137 // XXII. Soutěž v hudební skladbě. Předpisy Akademie krásných umění. Dostanu druhou cenu. 139 // XXIII. Ústavní pedel. Jeho
objevy. 144 // XXIV. Opět Miss Smithsonová. Benefiční představení. Krutá náhoda. 150 // XXV. Třetí ústavní soutěž. Nikdo nedostane první cenu. Zajímavý rozhovor s Boieldieucm. // Hudba, která uklidňuje. 15 3 // 594 // XXVI. Čtu po prvé Goethova „Fausta“. Píši „Fantastickou symfonii“. Marně se pokouším // ji uvést. ’ 156 // XXVII. Píši fantasii na Shakespearovu „Bouři“. Je uvedena v Opeře. 159 // XXVIII. Vášnivé dobrodružství. F. H. Slečna M. 160 // XXIX. Čtvrtá soutěž v Institutu. Dostanu cenu. Červencová revoluce. Dobytí Babylonu. // „Marseillaisa“. Rouget de Lisle. 162 // XXX. Rozdělování cen v ústavě. Akademikové. Moje kantáta „Sardanapal“. Její provedení. Oheň, který nevzplane. Můj vztek. Strach paní Malibranové. 166 // XXXI. Uspořádám druhý koncert. „Fantastická symfonie“. Navštíví mě Liszt. Počátek // našeho přátelství. Pařížští kritikové. Výrok Cherubiniho. Odcestuji do Italie. 171 // Cesta do Italie. // XXXII. Z Marseille do Livorna. Bouře. Z Livoma do Říma. Francouzská Akademie v Římě. 174 XXXIII. Akademičtí stipendisté. Felix Mendelssohn. 179 // XXXIV. Drama. Odjedu z Říma. Z Florencie do Nizzy. Vrátím se do Říma. Nikdo nezemře. 182 XXXV. Divadla v Janově a ve Florencii. „I Montecchi ed i Capuleti“ od Belliniho. Romeo // v podání ženy. Paciniho „Vestálka“. Licinius v podání ženy. Varhaník z Florencie. Slavnost „del Corpus domini“.
Vrátím se do Akademie. 189 // XXXVI. Život v Akademii. Moje výlety do Abruzz. Svatý Petr. Spleen. Výlety na římský venkov. Karneval. Piazza Navone. 194 // XXXVII. Hony v horách. Ještě jednou římská nížina. Vzpomínky na Vergilia. Divoká Italie. // Stesk. Plesy v osteriích. Moje kytara. 202 // XXXVIII. Subiaco. Klášter svátého Benedikta. Zastaveníčko. Civitella. Moje puška. Přítel Crispino. 206 XXXIX. Hudebníkův život v Římě. Hudba ve svatopetrském chrámě. Sixtinská kaple. Předsudky proti Palestrinovi. Moderní církevní hudba v chrámě svátého Ludvíka. Hudební divadlo. Mozart a Vaccai. Pifferari. Moje římské skladby. 211 // XL. Druhy mého spleenu. Osamocení. 219 // XLI. Cesta do Neapole. Nadšený voják. Výlet do Nisidy. Lazzaroni. Pozvou mě ? večeři. // Rána bičem. Divadlo San Carlo. Cesta nazpět do Říma pěšky přes Abruzzy. Tivoli. // Ještě jednou Vergilius. 223 // XLII. Epidemie chřipky v Římě. Nový filosofický systém. Hony. Trápení se služebnictvem. // Odcestuji opět do Francie. 234 // XLIH. Florencie. Smuteční slavnost. „La bella sposina“. Veselý Florenťan. Lodi. Milán. Divadlo „Cannobiana“. Obecenstvo. Předsudky proti hudební organisaci Italů. Jejich nepřekonatelná láska ke skvělým mělkostem a Koloratúram. Návrat do Francie. 237 // XLIV. Papežská censura. Přípravy ke koncertům. Vrátím se do Paříže Nové anglické divadlo. // Fétis. Jeho korektury Beethovenových
symfonii. Jsem představen Miss Smithsonové. // Je finančně zničena. Zlomí si nohu. Ožením se s ní. 244 // XLV. Benefiční představení a koncert v Italském divadle. Čtvrté dějství „Hamleta“. „Anthony“. Zrada orchestru. Pomstím se. Návštěva Paganiniho. Jeho viola. Má skladba „Harold v Itálii“. Chyby dirigenta Girarda. Učiním rozhodnutí, že svá díla budu vždy řídit sám. Anonymní dopis. 251 // XLVI. Pan de Gasparin mě pověří komponováním „Requiem“. Ředitelé sekce pro krásná umění. Jejich názory na hudbu. Nedodržené slovo. Dobytí Konstantiny. Nástrahy Cherubiniho. Kdo jinému jámu kopá. Provedení mého „Requiem“. Habeneckova tabatěrka. Neplatí mi. Chtějí mi prodat řád. Podlosti všeho druhu. Má zlost. Vyhrůžky. Zaplatí mi. 257 // XLVII. Provedení „Lacrimosy“ z mého „Requiem“ v Lilie. Malá oplátka Cherubinimu. Provede mi pěkný kousek. Splatím ho i s úroky. Jsem připoután ? redakci „Journal des Débats“. Trápení, které mi působí má činnost kritika. 265 // XLVIII. „Esmeralda“ slečny Bertinové. Zkoušky mé opery „Benvenuto Cellini“. Jak slavně // propadla. Předehra „Římský karneval“. Habeneck. Duprez. Ernest Legouvé. 270 // XLIX. Koncert 16. prosince 1838. Paganini, jeho dopis, jeho dar. Náboženské nadšení mé ženy. Zlost, radosti a pomluvy. Navštívím Paganiniho. Jeho odjezd. Píši „Romea a Julii“. Kritiky o tomto díle. 276 // L. Pan de Rémusat
mé pověří skladbou „Smuteční a triumfální symfonie“. Je uvedena. // Jak byla v Paříži oblíbena. Habeneckovo okřídlené slovo. Spontini vymyslí pro dílo zvláštní přívlastek. Jeho mylný názor na „Requiem“. 282 // LI Koncertní cesta do Bruselu. Několik slov o bouřích v mém rodinném životě. Belgičané. Zanni de Ferranti.Fétis. Jeho velký omyl. Uspořádám a řídím hudební festival v pařížské Opeře. Habeneckovi přátelé mi strojí úklady, jsou však zneškodněni. Skandál v lóži pana de Girardina. Jak člověk zbohatne. Odcestuji do Německa. 285 // 595 // Kniha druhá // Prvni cesta do Nemecka ( 1841—1842) // LII. // LIII. // První dopis. Panu A. Morelovi. Brusel. Mohuč. Frankfurt. // Druhý dopis. Panu Girardovi. Štutgart. Hechingen. // Třetí dopis. Lisztovi. Mannheim. Výmar. // Čtvrtý dopis. Štčpánu Hellerovi. Lipsko. // Pátý dopis. Ernstovi. Drážďany. // Šestý dopis. Heinrichu Heinovi. Brunšvik. Hamburk. // Sedmý dopis. Slečně Bertinové. Berlín. // Osmý dopis. Panu Habeneckovi. Berlín. // Devátý dopis. Panu Desmarestovi. Berlín. // Desátý dopis. Panu G. Osbornovi. Hannover. Darmstadt. // Uvedu v Opeře „Čarostřelce“. Moje recitativi’. Zpěváci. Dessauer. Pan Léon Pillet. Jeho nástupci pustoší Weberovu partituru. // Musím psát feuilletony. Mé zoufalství. Sebevražedné úmysly. Průmyslová hudební slavnost. 1022 účinkujících. 32.000 franků příjmů. 800 franků čistého
zisku. Policejní prefekt pan Delesscrt. Je zavedena censura koncertních pořadů. Výběrčí daní. Doktor Amussat. Jedu do Nizzy. Koncert v cirkuse Champs-Élysées. // Druhá cesta do Německa (Rakousko, Čechy a Uhry) // První dopis. Panu Humbertu Ferrandovi. Vídeň. // Druhý dopis. Panu Humbertu Ferrandovi. Vídeň. (Pokračování) // Třetí dopis. Panu Humbertu Ferrandovi. Pešť. // Čtvrtý dopis. Panu Humbertu Ferrandovi. Praha. // Pátý dopis. Panu Humbertu Ferrandovi. Praha. (Pokračování) // Šestý dopis. Panu Humbertu Ferrandovi. Praha. (Pokračování a konec) // Kniha třetí // LIV. Koncert ve Vratislavi. Moje legenda „Faustovo prokletí". Text. Němečtí vlastenečtí kritikové. Uvedení „Faustova prokletí“ v Paříži. Rozhodnu se. že odcestuji do Ruska. Laskavost mých přátel. . // Cesta do Ruska // LV. Pruský vozka. Pan Nernst. Saně. Sníh. Hloupí havrani. Hrabata Vielhorski. Generál Lvov. Můj první koncert. Carcvna. Zbohatnu. Cesta do Moskvy. Směšná překážka. Velký maršál. Mladí vášniví ctitelé hudby. Kremelská děla. // LVI. Návrat do Petrohradu. Dvě představení „Romea a Julie“ ve Velkém divadle. Romeo ve voze. Ernst. Jeho nadání. Zpětné účinky hudby. // LVU. Pokračování cesty do Ruska. Cesta zpět. Riga. Berlín. Uvedcní„Fausta“. Oběd v Sans-Souci. Pruský král. // LVIII. Paříž. Pánové Roqueplan a Duponchel jsou mým prostřednictvím jmenováni řediteli Opery. Jejich vděk. „Krvavá
jeptiška“. Odjedu do Londýna. Jullien, ředitel divadla Drury-Lane. Scribe. Kněz musí žít ze svého oltáře. // LIX. Smrt mého otce. Nová cesta do Cóte-Saint-André. Výlet do Meylanu. Přepadne mě prudce pocit osamocenosti. Ještě jednou Stella del Monte. Píši jí. // LX. Smrt mé sestry. Smrt mé ženy. Její pohřeb. Odeon. Moje postavení v hudebním světě. Je pro mne téměř nemožné vzdorovat nenávisti, kterou jsem vzbudil v divadle. Lest v Čovent Garden. Klika na pařížské konservatoři. Vysněná a zapomenutá symfonie. Laskavé přijetí v Německu. Hannoverský král. Vévoda z Výmaru. Intendant saského krále. Mé rozloučení. // Post scriptum. // Dopis, který jsem zaslal s rukopisem svých Pamětí panu M*** jako odpověď na jeho žádost o podklad ? vypsání mého životopisu. // 295 // 304 // 313 // 321 // 331 // 339 // 348 // 355 // 364 // 374 // 383 // 387 // 398 // 406 // 415 // 424 // 432 // 439 // 454 // 454 // 468 // 473 // 477 // 484 // 493 // 5°7 // 596 // Dodatek. // Tsem u konce. Üstav. Koncerty v Průmyslovém paláci. Julhen. Ladička yčcnosti. Troiané“. Jejich uvedení v Paříži. „Beatrice a Benedikt“. Představení tohoto díla v Ba-denu a Výmaru. Výlet do Löwenbergu. Koncerty na konservatoři. Slavnostní koncert ve Štrasburku. Smrt mé druhé ženy. Poslední hřbitovní historky .Všechno ať j de ? certu ! 515 // Cesta do Dauphiné. Druhé pozvání do Meylanu. Čtyřiadvacet hodin v Lyonu. Setkávám
se opět s paní F***. Duševní otřes. 5 3° // Vysvětlivky (dr. Alena Hartmanová) Jmenný rejstřík (dr. Alena Hartmanová) Seznam vyobrazení // 549 // 584 // 593 // 597
(OCoLC)85453296

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC