Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.4) Půjčeno:88x 
BK
1. vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 1996
150 s. : il. ; 30 cm

ISBN 80-7042-110-X (brož.)
Nad názvem: Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Obsahuje bibliografii na s. 150-151
000076164
Úvod 3 // 1. VÝCHOVOU K ROZVOJI OSOBNOSTI DÍTĚTE (ŽÁKA) 5 - Doc. PhDr. Hana KANTORKOVÁ, CSc. - Doc. Dr. etPhDr. Ladislav LANGR // 2. MRAVNÍ VÝCHOVA VE ŠKOLE 11 - Prof. PhDr. Stanislava KUČEROVÁ, CSc. // 3. ROZUMOVÁ VÝCHOVA 31 - PhDr. Josef MALACH, CSc. // 3.1 Místo rozumové výchovy ve všestranném rozvoji osobnosti 31 // 3.2 Cíle rozumové výchovy koncem 20. století 33 // 3.3 Realizace rozumové výchovy 35 // 4. VÝCHOVA UMĚNÍM A ESTETICKÁ VÝCHOVA VE ŠKOLE 38 - PhDr. Jaroslav GALIČÁK // 5. VÝCHOVA KE ZDRAVÉMU ZPŮSOBU 44 - PhDr. Miluše HAVLÍNOVÁ, CSc. - MUDr. Pavla PŔIBISLAVSKÁ // 6. TĚLESNÁ VÝCHOVA A ŠKOLA 54 - PaedDr. Marie KL1MTOVÁ // 6.1 Základní pojmy 54 // 6.1.1 Tělesná výchova z hlediska historického vývoje společnosti. 57 // 6.2 Tělesná výchova jako složka výchovy 58 // 6.2.1 Vztah tělesné výchovy ? některým složkám výchovy 58 // 6.3 Tělesná vý’chova jako vyučovací předmět na školách 59 // 6.3.1 Organizační formy školní tělesné výchovy 60 // 6.3.2 Pojetí předmětu tělesná výchova v alternativních projektech // Obecná škola a Občanská škola 61 // 6.3.3 Hodnocení a klasifikace v tělesné výchově 62 // 6 3.3.1 Metody a prostředky hodnocení 62 // 7.1 SEXUÁLNÍ VÝCHOVA 65 - Doc. PhDr. Vladimír TÄUBNER, CSc. // 7.2 SEXUÁLNÍ VÝCHOVA (ukázky z praxe na střední škole) 82 - Martina Janoušková //
8. PRACOVNÍ VÝCHOVA A ŠKOLA 86 - PaedDr. Hana VAŇKOVÁ, CSc. - PaedDr. Vladimír VANĚK, CSc. // 9. EKOLOGICKÁ VÝCHOVA 96 - Prof. ing. Jan SOCH, CSc. // 9.1 Vybudovaní báze znalostí učitele 97 // 9.2 Výuka ekologie na základních školách 100 // 10. NĚKTERÉ ASPEKTY PRÁVNÍ VÝCHOVY VE ŠKOLE 102 - JUDr. Eduard ROJÍČEK // 11. JAZYK A VÝCHOVA 106 - Prof PhDr. Lumír RIES, CSc. // 11.1 Lidská řeč 106 // 11.2 Jazyk jako nástroj dorozumívání 106 // 11.3 Jazyk a celistvá lidská bytost 108 // 11.4 Jazykové vzdělání a výchova v současné škole 111 // 11.5 Poznávání jazyka 111 // 11.6 Jazyk a jazyky 112 // 12. VÝCHOVA K TVOŘIVOSTI 115 - PhDr. Milena KURELOVÁ, CSc. // 12.1 Pojem tvořivost 115 // 12.2 Fáze tvůrčího procesu 119 // 12.3 Podmínky rozvoje tvořivosti ve výchovně - vzdělávacím procesu 120 // 12.4 Tvořivá osobnost, její schopnosti a vlastnosti 128 // 12.5 Bariéry tvořivosti ve škole 131 // 12.6 Zásady k podněcování rozvoje tvořivé osobnosti žáků a studentů 133 // 13. TŘÍDNÍ UČITEL 137 - Doc. PhDr. Vladimír SPOUSTA // 13.1 Funkce třídního učitele a jeho operační sféra 137 // 13.2 Výchovná potence třídního kolektivu 140 // 13.3 Pedagogická diagnostika a prognostika 141 // 13.4 Specifika výchovné práce třídního učitele v současnosti 144 // 13.5 Aktuální otázky profesní přípravy třídního učitele 145 // 13.6 Třídimenzální struktura profesní přípravy třídního učitele 147
(OCoLC)38453837
cnb000173206

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC