Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
Vyd. 1.
Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa, 2001
163 s.

ISBN 80-8050-390-7 (brož.)
Obsahuje bibliografické odkazy
Učitelé - praxe pedagogická - sborníky referátů
000076224
OBSAH // Str // Úvod. 5 // Vzťah medzi teóriou a praxou v učiteľskom vzdelávaní // Karol László 7 // Education and teacher training in flanders. // (With special regard on teaching practice). // Kristien Ruysen - Carnel (Belgicko - Luven) 12 // Prax ako prostriedok verifikácie úrovne odbornej a teoretickej prípravy // Rudolf Štepanovič 18 // Integrácia pedagogickej praxe v rámci prípravy budúcich učiteľov // Štefan Čelinák 22 // Sekcia č. 1 - Pedagogická prax ako faktor vplývajúci na utváranie vzťahu študenta k učiteľskému povolaniu. // Vedúci sekcie: Júlia Ivanovičová 31 // Závery a odporúčania sekcie č. 1 70 // Sekcia č. 2 - Aktuálne problémy interakcie jednotlivých činiteľov participujúcich na realizovaní pedagogickej praxe. // Vedúci sekcie: Štefan Čelinák 71 // Závery a odporúčania sekcie č. 2 112 // Sekcia č. 3 - Ďalšie vzdelávanie učiteľov. // Vedúci sekcie: Katarína Navrátilová 113 // Závery a odporúčania sekcie č. 3 160 // Sekcia č. 4 - Pedagogická prax z pohľadu belgických a našich študentov // Vedúci sekcie: Eleonóra Bujnová 161 // Závery a odporúčania sekcie č. 4 161 // Zoznam účastníkov // 162

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC