Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 27.01.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(10.3) Půjčeno:31x 
BK
1. vyd.
Praha : Galén, 2002
xxxii,767 s. : il.

objednat
ISBN 80-7262-178-5 (váz.)
Obsahuje ilustrace, fotografie, tabulky, bibliografické citace, seznam autorů, úvod, rejstřík
Pediatrie - učebnice vysokošk.
000076455
XI // Obsah // / // AUTORSKÝ KOLEKTIV // ZKRATKY...XXVII // ÚVOD ...XXXI // 1. RŮST A VÝVOJ DÍTĚTE ... // J. Lebl, H. Krásničanová // 1.1. Novorozenec...2 // 1.2. První rok života...2 // 1.2.1. Psychosociální vývoj...2 // 1.2.2. Periodizace dětského růstu...3 // 1.2.3. Infantilní růstové období...3 // 1.2.4. Vývoj mozku...5 // 1.2.5. Vývoj motoriky...5 // 1.3. Druhý rok života...5 // 1.3.1. Psychosociální vývoj...5 // 1.3.2. Vývoj řeči...6 // 1.4. Předškolní věk...6 // 1.4.1. Psychosociální vývoj...6 // 1.4.2. Dětské růstové období...7 // 1.4.3. Hodnocení tělesného růstu...7 // 1.5. Nástup do školy...12 // 1.6. Mladší školní léta...13 // 1.7. Dospívání...13 // 1.7.1. Vývoj osy hypotalamus-hypofýza-gonády 13 // 1.7.2. Počátek pubertálního vývoje... 13 // 1.7.3. Pubertální růstové období... 14 // 1.7.4. Pubertální vývoj chlapců... 14 // 1.7.5. Pubertální vývoj dívek... 15 // 1.7.6. Vývoj osobnosti v adolescenci... 18 // 2. PORUCHY RŮSTU // J. Lebl // 2.1. Růstová retardace... 19 // 2.2. Nadměrný růst...25 // 3. ZÁKLADY GENETIKY 27 E. Seemanová 3.1. Úkoly genetického poradenství 27 3.2. Genetická prognóza a prevence... 29 3.3. Incidence vrozených vad a genetických chorob // 3.3.1. Incidence nejčastějších monogenních // chorob // 3.3.2. Incidence chromosomálních aberací ... ... 31 // 3.3.3. Incidence vrozených vad a chorob // polygenně determinovaných « ... 32 // 3.4. Příčiny
vrozených vad a genetických // chorob // 3.4.1. Genové mutace - monogenní poruchy . ... 33 // 3.4.1.1. Holandrická dědičnost ... 36 // 3.4.1.2. Mitochondriální dědičnost ... 36 // 3.4.1.3. Polygenní (multifaktoriální) dědičnost.. ... 36 // 3.4.2. Chromosomální mutace ... 38 // 3.4.2.1. Numerické mutace // 3.4.2.2. Strukturální mutace ... 38 // i.5. Indikace genetického vyšetření ... 39 // 3.5.1. Postnatální genetické vyšetření .. 39 // 3.5.2. Prenatální diagnostika // 3.6. Indikace cytogenetického vyšetření... .. 40 // 3.7. Indikace molekulárně genetického // vyšetření // 3.8. Indikace genetického vyšetření plodu ..41 // 3.8.1. Chromosomální vyšetření .. 41 // 3.8.2. Metabolické vyšetření .. 42 // 3.8.3. Molekulárně genetické vyšetření .. 43 // 3.9. Možnosti prevence genetických chorob // a vrozených vad // 3.10. Vybrané genetické choroby // 4. NALÉHAVÉ STAVY 49 // 1. Novák // 4.1. Dušení // (7. Novák) // 4.1.1. Dušení při vdechu // XII // Pediatrie // ¦ Akutní subglotická laryngitida...49 // ¦ Akutní pablánová laryngotracheobronchitida // (obturující LTBR)...50 // ¦ Akutní epiglotitida...50 // ¦ Aspirace cizího tělesa do horních // dýchacích cest...51 // ¦ Alergický otok v laryngu // a subglotickém prostoru...51 // 4.1.2. Dušení při výdechu...51 // ¦ Akutní bronchiolitida...51 // ¦ Kritické astma, těžký stav při akutní // bronchitidě...52 // 4.1.3. Dušení
při vdechu i při výdechu...52 // ¦ Akutní bronchopneumonie // s výrazným dušením...52 // 4.2. Sok...52 // 4.3. Dehydratace...54 // 4.3.1. Rehydratační terapie...54 // ¦ Méně závažná dehydratace...54 // ¦ Závažná dehydratace...54 // 4.3.2. Zásady péče v nemocnici...54 // ¦ Méně závažná dehydratace...54 // ¦ Závažná dehydratace...54 // 4.4. Křeče a bezvědomí...55 // 4.5. Horečka...56 // ¦ Hyperpyretický šok...57 // ¦ Febrilní křeče...57 // 4.6. Neodkladná resuscitace...57 // 4.6.1. Indikace ? zahájení...57 // 4.6.2. Postup...57 // ¦ Umělé dýchání (bez intubace)...58 // 4.6.3. Ukončení...59 // 4.6.4. Obecné zásady...60 // 4.7. Intoxikace...60 // 4.8. Hadí uštknutí...61 // 4.9. Působení tepla na celý organismus...62 // 4.10. Hypotermie...62 // 4.11. Popáleninový úraz...62 // (M. Prchlík) // 4.11.1. Klinický obraz...62 // 4.11.2. Terapie...63 // 4.12. Náhle vzniklá bolest břicha...64 // 4.12.1. Bolest břicha spojená s úrazem...64 // 4.12.2. Bolest břicha bez úrazu...65 // 4.12.3. Bolesti břicha podle věkových kategorií 65 // 5. NEONATOLOGIE...67 // VYBRANÉ KAPITOLY PRO OBVODNÍ DĚTSKÉ LÉKAŘE, PROBLEMATIKA NOVOROZENCE PROPUŠTĚNÉHO Z ÚSTAVNÍ PÉČE // K. Liška // 5.1. Klasifikace novorozence...67 // (K. Liška) // 5.2. Vyšetření novorozence...67 // 5.3. Péče o fyziologického novorozence...70 // 5.4. Výživa...72 // 5.5. Porodní poranění...72 // 5.6. Žloutenka novorozence...74 // 5.6.1. Fyziologická
žloutenka...74 // 5.6.2. Patologická žloutenka...75 // 5.6.3. Nekonjugovaná hyperbilirubinémie // - dif. dg...76 // 5.6.4. Konjugovaná hyperbilirubinémie // - dif. dg...77 // 5.6.5. Laboratorní vyšetření u ikterického // novorozence...77 // 5.6.6. Terapie nekonjugované // hyperbilirubinémie...77 // 5.7. Anémie...77 // 5.8. Krvácivá choroba novorozenců...78 // 5.9. Častější vrozené vývojové vady...79 // 5.10. Poruchy dýchání novorozenců...80 // (K. Liška, H. Houšťková) // 5.11. Onemocnění srdce...81 // (K. Liška) // 5.12. Některé příznaky onemocnění // gastrointestinálního traktu...82 // 5.13. Infekce...82 // 5.14. Neurologické problémy...84 // 5.15. Onemocnění kůže...84 // 5.16. Novorozenec drogově závislé // matky...85 // 5.17. Diabetická fetopatie...86 // 5.18. Nedonošený a rizikový // novorozenec...86 // 6. VÝŽIVA...89 // J. Nevoral // 6.1. Přirozená výživa...89 // (M. Paulová, A. Mydlilová) // 6.1.1. Fyziologie laktace...89 // 6.1.2. Technika kojení...89 // 6.1.3. S Kontraindikace kojení...91 // 6.1.4. Doplňky kojení... 91 // 6.1.5. Léky a kojení...91 // 6.2. Umělá výživa...92 // (J. Nevoral) // 6.2.1. Počáteční výživa...93 // 6.2.2. Přechodné období...95 // 6.2.3. Přídavky...96 // 6.3. Výživa od batolecího věku // po adolescenci...98 // 6.3.1. Batolecí období...98 // 6.3.2. Předškolní věk...98 // 6.3.3. Školní věk...99 // 6.3.4. Výživa v adolescenci...99 // 6.3.5. Alternativní
výživa... 100 // 6.4. Obezita v dětském věku...102 // (L Lisá) // Obsah // X/Il // 7. GASTROENTEROLOGIE J. Nevoral 7.1. Zvracení // 7.1.1. (7. Nevoral) Ublinkávání // 7.1.2. Ruminace // 7.1.3. Gastroezofageální reflux // 7.1.3.1. Klinické projevy // 7.1.3.2. Vyšetrení // 7.1.3.3. Terapie // ¦7.1.3.4. Pneumologický dodatek // 7.1.4. (B. Suková) Pravé zvracení // (J. Nevoral) ¦ Stenóza pyloru // ¦ Acetonemické zvracení... // 7.2. Bolesti břicha // 7.2.1. Infantilní koliky // 7.2.2. Funkční recidivující (záchvatovité) // bolesti břicha // ¦ Recidivující bolesti břicha spojené s funkční dyspepsií (dyspepsie horního typu) ... 110 // ¦ Recidivující bolesti břicha spojené s projevy dráždivého tračníku ...111 // 7.2.3. Pankreatitida // ¦ Akutní pankreatitida // ¦ Chronická pankreatitida ..111 // 7.3. Akutní průjmové onemocnení .. 111 // 7.4. (R. Kotalová) Chronické průjmové onemocnení // a malabsorpce // 7.4.1. (J. Nevoral) Chronické průjmové onemocnění // s neporušeným prospíváním .. 113 // ¦ Dráždivý tračník starších kojenců a batolat (chronické nespecifické průjmové onemocnění) . 113 // 7.4.2. Chronické průjmové onemocnění // s porušeným prospíváním . 113 // 7.4.3. Potravinové enteropatie . 113 // ¦ Celiakie (glutensenzitivní enteropatie) 113 // ¦ Alergie na bílkovinu kravského mléka 114 // ¦ Deficit střevních disacharidáz.. . 115 // 7.5. Nespecifické
střevní záněty u dětí 116 // 7.5.1. Klinické projevy 116 // ¦ Ulcerózní kolitida 116 // ¦ Crohnova nemoc 116 // 7.5.2. Diagnóza 116 // 7.5.3. Terapie 117 // ¦ Ulcerózní kolitida 117 // ¦ Crohnova nemoc 117 // 7.6. Zácpa, enkopréza, umazávání 118 // 7.6.1. Organická (symptomatická) zácpa . 118 // 7.6.2. Funkční zácpa 118 // ¦ Chronická funkční zácpa ... 118 // 7.7. Onemocnění jater // ,7.7.1. Žloutenka v kojeneckém období .. ... 119 // 7.7.1.1. Nekonjugované hyperbilirubinémie ... ... 119 // ¦ Fyziologická žloutenka ... 119 // ¦ Patologické nekonjugované // hyperbilirubinémie // ¦ Žloutenka z mateřského mléka ... .. 120 // 77.1.2. Konjugované hyperbilirubinémie ... .. 120 // 7.7.2. Žloutenka starších dětí // 77.2.1. Nekonjugované hyperbilirubinémie . .. 120 // ¦ Gibertův syndrom (intermitentní // juvenilní žloutenka, idiopatická // nekonjugovaná hyperbilirubinémie) .. 120 // ¦ Criglerův-Najjarův syndrom .. 121 // 77.2.2. Konjugované hyperbilirubinémie ... .. 121 // ¦ Dědičné poruchy transportu žlučových // barviv // ¦ Hepatocelulární onemocnění .. . 121 // 7.7.3. Chronická jaterní onemocnění... . 121 // 77.3.1. Infekční chronická jaterní onemocnění . 121 // ¦ Hepatitída A . 121 // ¦ Hepatitída ? . 121 // ¦ Hepatitída D . 122 // ¦ Hepatitída C . 122 // ¦ Hepatitída E 122 // ¦ Hepatitída G 122 // 77.3.2. Neinfekční chronická jatemí // onemocnění 122
// ¦ Autoimunitní hepatitída 122 // ¦ Wilsonova nemoc // (hepatolentikulární degenerace). 122 // ¦ Deficit ctj-antitrypsinu 123 // 7.7.4. Reyeův syndrom 123 // 8. DĚDIČNÉ PORUCHY METABOLISMU // J. Zeman // 8.1. Klinické projevy metabolických // onemocnění // 8.2. Význam dětského lékaře v diagnostice // dědičných poruch metabolismu ... 127 // 8.3. Vybrané poruchy metabolismu // 8.3.1. Hyperfenylalaninémie // typ I - fenylketonurie // 8.3.2. Poruchy metabolismu nízkomolekulárních // látek s klinicky akutním průběhem ... 129 // 8.3.3. Hyperamonémie z poruchy cyklu // . močoviny // 8.3.4. Metylmalonová acidurie . ... 130 // 8.3.5. Galaktosémie // 8.3.6. Poruchy metabolismu vysokomolekulámích // látek s klinicky protrahovaným // průběhem // 8.3.7. Mukopolysacharidózy // 8.3.8. Gaucherova nemoc // 8.3.9. Poruchy energetického metabolismu... .. 133 // XIV // Pediatrie // 8.3.10. Glykogenóza typ Ia 134 9.1.2.4. Další příčiny získaných imunodeficiencí 147 // 8.3.11. Poruchy ß-oxidace mastných kyselin ... 135 9.1.2.5. Recidivující infekce horních cest // 8.3.12. Dědičně podmíněné poruchy dýchacích u dětí 147 // metabolismu lipoproteinů 135 9.2. Autoimunitní chorobv 147 // 8.3.13. Dědičné poruchy krvetvorby 9.2.1. Systémové imunopatologické choroby 151 // a hemokoagulačních faktorů 135 9.2.2. Vaskulitidy 152 // 8.3.14. Vrozené vývojové vady způsobené 9.2.2.1. Přehled primárních
vaskulitid 153 // dědičnými poruchami metabolismu 136 ¦ Henochova-Schönleinova purpura 153 // 8.3.15. Cerebrální forma X-vázané ¦ Kawasakiho choroba 154 // adrenoleukodystrofíe 136 ¦ Polyarteriitis nodosa 155 // 8.3.16. Homocystinurie 136 ¦ Wegenerova granulomatóza 155 // 8.3.17. Poruchy glykosylace glykoproteinů 137 ¦ Vaskulitida malých cév 156 // 8.3.18. Niemannova-Pickova nemoc 137 ¦ Překryvný polyangiitický syndrom ... 156 // ¦ Behgetova choroba 156 // ¦ Takayasuova arteriitida 156 // 9. IMUNOLOGIE 139 9.2.3. Imunopatologické choroby postihující // J. Bartůňková, A. Šedivá určitý orgánový systém a provázené // celkovými příznaky 156 // 9.1. Imunodeficience 139 9.2.4. Lokalizované imunopatologické choroby // 9.1.1. Primární imunodeficience 142 (orgánově specifické autoimunitní // 9.1.1.1. Protilátkové imunodeficience 142 choroby) 156 // ¦ Brutonova agamaglobulinémie 142 // ¦ Běžná variabilní imunodeficience 143 // ¦ Selektivní deficit IgA 143 10. ALERGOLOGIE 159 // ¦ Deficity podtříd imunoglobulinů V. Špičák // a specifických protilátek 143 // ¦ Přechodná hypogamaglobulinémie 10.1. Atopie, alergie - definice pojmů, // v dětství 143 jejich význam 159 // ¦ Syndrom hyperimunoglobulinémie (V. Špičák) // igM 143 10.1.1. Základní mechanismy alergie 159 // ¦ Syndrom hyperimunoglobulinémie 10.1.2. Atopie a vlivy prostředí 160 // IgE 144 10.1.3. Podmínky vzniku alergického
// ¦ Syndrom hyperimunoglobulinémie onemocnění 160 // IgD 144 10.1.4. Vyšetřovací postupy při podezření // 9.1.1.2. Poruchy buněčné imunity na alergické onemocnění 161 // a kombinované poruchy imunity 144 10.2. Průduškové astma 161 // ¦ Di Georgeův syndrom 144 10.2.1. Definice 162 // ¦ Mukokutánní kandidóza 144 10.2.2. Diagnóza 162 // ¦ Těžké kombinované imunodeficience 144 10.2.3. Věková hlediska 163 // ¦ Kombinované imunodeficience 145 10.2.4. Diferenciální diagnóza 163 // 9.1.1.3. Poruchy komplementového systému 145 10.2.5. Klasifikace 163 // 9.1.1.4. Poruchy fagocytózy 145 10.2.6. Základní léčebné cíle a soubor // ¦ Kostmannův syndrom a cyklická léčebných opatření 164 // neutropenie 145 10.2.6.1. Farmakoterapie - antiastmatika 165 // ¦ Chronická granulomatózní choroba... 145 ¦ Inhalační systémy 165 // ¦ Poruchy adhezivity leukocytů 145 ¦ Volba inhalačního systému 167 // 9.1.1.5. Imunodeficience spojené s dalšími ¦ Úlevové bronchodilatační léky 167 // syndromy 145 ¦ Preventivní antiastmatika // ¦ Wiskottův-Aldrichův syndrom 145 s protizánětlivým účinkem // ¦ Chédiakův-Higashiho syndrom 146 pro udržovací léčbu 168 // ¦ Ataxia teleangiectasia 146 ¦ Kombinovaná léčba 171 // ¦ Lymfoproliferativní syndrom vázaný ¦ Kortikosteroidy v systémovém podání 171 // na Chromosom X 146 ¦ Domácí nebo ambulantní léčba // 9.1.2. Sekundární imunodeficience 146 akutního
astmatu 171 // 9.1.2.1. Sekundární protilátkové imunodeficience 146 ¦ Dlouhodobá udržovací protizánětlivá // 9.1.2.2. Sekundární granulocytopenic 146 léčba 172 // 9.1.2.3. Imunodeficience po splenektomii 146 ¦ Přehled antiastmatik v ČR (r. 2000) ... 172 // Obsah // XV // 10.2.6.2. Individuální plán léčby ... 173 ¦ Vrozené plieni cysty ... 201 // 10.2.7. Technické pomůcky astmatika ... 174 ¦ Vrozená cystická dysplazie plic ... 202 // 10.2.8. Astma a sport, astma a volba povolání ... 174 ¦ Cystická adenomatoidní // 10.3. Alergická rvma malformace plic ... 202 // ¦ Pylová sezónní alergie - polinóza ... ... 176 ¦ Kongenitální lobární emfyzém ... 203 // 10.4. Oční alergie ¦ Vrozené cysty mediastina ... 203 // ¦ Sezónní alergická konjunktivitida ... ... 177 ¦ Anomálie hrudníku (kostí a svalstva) 203 // ¦ Celoroční alergická konjunktivitida. ... 177 ¦ Vrozené anomálie bránice ... 203 // ¦ Vemální keratokonjunktivitida ... 177 ¦ Vrozená eventrace (relaxace) bránice // ¦ Reakce na kontaktní čočky ... 178 či její části (brániční divertikl) .. 204 // ¦ Alergická konjunktivitida ... 178 ¦ Ageneze nebo hypoplazie jedné // 10.5. Atopickv ekzém plieni arterie .. 205 // (Š. Čapková) ¦ Anomální návrat plicních žil .. 205 // 10.5.1. Klinický obraz ¦ Arteriovenózní pištěl // 10.5.2. Komplikace (arteriovenózní aneuryzma) .. 205 // 10.5.3. Etiopatogeneze .. 181 ¦ Kongenitální
plieni lymfangiektázie .. 205 // 10.5.4. Terapie 11.3. Akutní onemocnění horních // 10.5.5. Prevence dýchacích cest // 10.6. Urtikaria, alergické exantémy, (A. Zapletal) // alergické otokv 11.4. Aspirace cizího tělesa v dýchacích // (V. Špičák) cestách // ¦ Cholinergní urtikaria .. 185 11.5. Akutní bronchitída // ¦ Hereditámí angioedém .. 185 11.6. Akutní bronchiolitida // 10.7. Reakce na potraviny 11.7. Pneumonie , ií\i // 10.8. Léková alergie 11.7.1. Bakteriální pneumonic . 207 // 10.9. Hmvzí alergie 11.7.2. Virové pneumonic . 208 // 10.10. Anafvla.xe 11.7.3. Chlamydiová pneumonic . 209 // 10.11. Alergeny 11.7.4. Mykoplazmatická pneumonic . 209 // 10.12. Specifická alergenová imunoterapie. .. 190 11.7.5. Pneumocystová pneumonic . 210 // 10.13. Pravidla pro využití 11.7.6. Pneumonie u pacientů s poruchou // imunomodulačních prostředků . 192 imunity . 210 // 10.14. Možnosti prevence alergických ¦ Cytomegalovirová pneumonie . 211 // onemocnění ¦ Varicella-zoster a herpes simplex // 10.15. Alergická onemocnění v ordinaci virová pneumonie . 211 // praktického pediatra . 194 ¦ Pneumocystová pneumonie . 211 // 10.16. Strategie péče o alergika . 194 ¦ Aspergilová pneumonie 211 // ¦ Kryptokoková pneumonie 211 // ¦ Kandidová pneumonie 212 // 11. PNEUMOLOGIE 197 11.8. Opakované bronchitídy 212 // A. Zapletal 11.9. Bronchiektázie .213 // 11.10. Primární ciliární dyskineze 214 // ??. Obecné příznaky
respiračních nemocí 197 11.11. Intersticiální plieni onemocnění 215 // (A. Zapletal) ¦ Idiopatická plieni fíbróza 215 // 11.2. Vývojové poruchy dýchacího ústrojí 199 ¦ Exogénni alergická alveolitida 217 // (B. Suková) ¦ Sarkoidóza 217 // ¦ Atrézie choan 200 11.12. Bronchopulmonální dysplazie 218 // ¦ Stenóza laryngu 200 11.13. Idiopatická plieni hemosideróza 219 // ¦ Laryngomalacie 200 11.14. Gastroezofageální reflux 220 // ¦ Kongenitální stenóza trachey 11.15. Cystická fibróza 220 // (vnitřní) 200 (V. Vávrová) // ¦ Tracheomalacie 200 11.15.1. Definice, výskyt a dědičnost 220 // ¦ Zúžení trachey tlakem zvnějšku 200 11.15.2. Patogeneze 220 // ¦ Tracheoezofageální pištěl 200 11.15.3. Klinický obraz 221 // ¦ Bronchomalacie 201 11.15.4. Diagnóza a diferenciální diagnóza 223 // ¦ Ageneze plic 201 11.15.5. Terapie 224 // ¦ Hypoplazie plic 201 11.15.6. Prognóza 226 // ¦ Plieni sekvestrace 201 11.15.7. Prevence 227 // XVI // 11.16. Pleuritidy (A. Zapletal) // 11.17. Změny vzdušnosti plic... (K. Křepela) // ¦ Pneumotorax // ¦ Atelektáza ... // 11.18. ¦ Emfyzém // Transplantace plic (A. Zapletal) // 11.19. Funkce dýchacího ústrojí // a její vyšetřování // 11.19.1. Vyšetřování funkce plic // 11.19.1.1. Spolupracující děti. // 11.19.1.2. Nespolupracující děti // 11.19.2. Vyšetřování funkce nosu // 11.20. fuberkulóza a mykobakteriózy (K. Křepela) // OTORINOLARYNGOLOGIE...243
// J. Fajstavr, L. Vyhnánková // 12.1. // 12.1.1. // 12.1.2. // 12.1.3. // 12.1.4. // 12.1.5. // 12.1.6. 12.1.6.1. // Nemoci ucha... 243 // (J. Fajstavr, D. Groh, V Vlachová, // K. Lehovcová, J. Příhodová) // Vrozené vývojové vady ucha...243 // Otitis externa. // 12.1.6.2. // 12.1.7. // 12.1.7.1. // 12.1.7.2. // 12.1.8. 12.1.8.1. // 12.1.8.2. // 12.1.8.3. // 12.1.8.4. // 12.1.8.5. // 12.1.8.6. 12.1.8.7. 12.1.9. // 12.1.9.1. // 12.1.9.2. // 12.1.9.3. //  . ...244 // Otitis media acuta... 245 // Otitis media recidivans... 246 // Otitis media secretorica... 247 // Komplikace otitid... 248 // Mastoiditis... 248 // ¦ Mastoiditis manifesta... 248 // ¦ Mastoiditis latens...249 // Otogenní nitrolebeční komplikace...250 // Otitis media chronica... 250 // Otitis media chronica // mesotympanalis... 250 // Otitis media chronica epitympanalis...251 // Poruchy sluchu u dětí...252 // Typy sluchové poruchy...252 // ¦ Převodní nedoslýchavost... 252 // ¦ Senzorineurální nedoslýchavost...252 // ¦ Smíšená nedoslýchavost... 252 // ¦ Centrální nedoslýchavost... 252 // Etiologie... 252 // ¦ Vrozené postižení sluchu...252 // ¦ Získané postižení sluchu... 253 // Vývoj sluchu... 253 // Vývoj řeči... // Metody vyšetření sluchu...253 // Včasná diagnóza sluchové poruchy...255 // Úplná hluchota... 256 // Poranění v oblasti ucha... 256 // Zevní ucho... 256 // Bubínek, středouší... 256 // Vnitřní ucho, spánková kost...256 // 12.2. // 12.2.1.
// 12.2.2. // 12.2.3. // 12.2.4. // 12.2.5. // 12.2.5.1. // 12.2.5.2. // 12.2.5.3. // 12.2.5.4. // 12.3. // 12.3.1. // 12.3.1.1. // 12.3.1.2. // 12.3.1.3. // 12.3.1.4. 12.3.2. // 12.3.2.1. // 12.3.2.2. // 12.3.2.3. // 12.4. // 265 // 12.4.1. // 12.4.2. // 12.4.3. // 12.4.4. // 12.4.5. // 12.4.6. // 12.5. // 12.5.1. // 12.5.2. // 12.5.3. // 12.5.4. // 12.6. // 12.6.1. // 12.6.2. // 12.6.3. // Nemoci nosu a vedlejších dutin nosních... 257 // (L Vyhnánková, M. Jurovčík) // Vrozené vývojové vady nosu // a nosních průchodů... 257 // Deformity nosní přepážky... 257 // Úrazy nosu... 258 // Epistaxe... 259 // Záněty nosu a vedlejších dutin // nosních... 259 // Kožní onemocnění nosu // a nosního vchodu... 259 // Rhinitidy u dětí... 260 // ¦ Sezónní alergická rýma... 262 // ¦ Celoroční alergická rýma...262 // ¦ Idiopatická rýma... 262 // Nosní polypy... 262 // Sinusitidy u dětí... 263 // ¦ Akutní sinusitidy... 263 // ¦ Chronické sinusitidy...264 // ¦ Komplikace sinusitid...264 // Nemoci horních dýchacích a trávicích cest... // (M. Marková) // Indikace adenotomie a tonzilektomie...265 // Hypertrofie nosohltanové mandle...265 // Hypertrofie patrových mandlí...265 // Akutní tonzilitidy (angíny)... 265 // Tonsillitis chronica palatinalis...265 // Akutní laryngitida... 266 // Akutní subglotická laryngitida...266 // Akutní epiglotitida...267 // Akutní pablánová // laryngotracheobronchitida...268 // Vrozené vývojové vady hrtanu
a dolních dýchacích cest...268 // (P. Brezovský) // Laryngomalacie, // vrozený laryngeální stridor...268 // Laryngeální přepážky... 268 // Subglotický hemangiom...269 // Laryngo-tracheo-ezofageální rozštěp...269 // Tracheobronchomalacie... 269 . // Bronchomalacie... •270 // Poranění hrtanu, trávicích a dolních // dýchacích cest... // Vnitrní poranení... 270 // Zevní poranění... 270 // Úrazy hypofaryngu a jícnu...271 // Poleptání dutiny ústní a jícnu...271 // Cizí tělesa v dýchacích a polykacích // cestách... 271 // Cizí tělesa v horních dýchacích // cestách... 272 // Cizí telesa v dolních dýchacích // cestách včetně hrtanu... 272 // Cizí telesa v hltanu a jícnu... 273 // Obsah // XVII // 12.7. Urgentní léčba akutní obstrukce ¦ Atrézie trojcípé chlopně a vady // hrtanu a průdušnice a její možné s funkčně jedinou srdeční komorou.. . 294 // komplikace . 273 13.3. Získaná srdeční onemocnění . 295 // (R Vejvalka) (J. Škovránek) // 12.7.1. Urgentní intubace . 273 13.3.1. Získané srdeční vady . 295 // 12.7.2. Koniopunkce a koniotomie . 274 13.3.2. Kawasakiho choroba . 296 // 12.7.3. Mikrotracheotomie . 274 13.4. Onemocnění myokardu . 296 // 12.7.4. Tracheotomie . 274 (J. Hruda, V. Hroboňová) // 12.7.5. Komplikace intubaci, tracheotomií 13.4.1. Kardiomyopatie . 296 // a jejich následná terapie . 275 ¦ Dilatační kardiomyopatie . 296 // 12.7.5.1. Komplikace intubaci . 275 ¦ Hypertrofícká
kardiomyopatie . 297 // 12.7.5.2. Komplikace tracheotomií . 275 ¦ Restriktivní kardiomyopatie . 298 // 12.7.5.3. Terapie posttracheotomických ¦ Arytmogenní kardiomyopatie . 298 // a postintubačních komplikací . 275 13.4.2. Myokarditida . 298 // 12.8. Diferenciální diagnostika rezistencí 13.5. Infekční endokarditida // na krku 276 a perikarditida . 299 // (Z. Kabelka) (J. Hruda) // 12.8.1. Nezánětlivé příčiny rezistencí 276 13.5.1. Infekční endokarditida . 299 // 12.8.2. Diferenciální diagnostika zvětšených 13.5.2. Perikarditida . 300 // krčních lymfatických uzlin 278 13.6. Poruchy srdečního rytmu . 300 // 12.9. Vývoj řeči a poruchy hlasu u dětí .279 (J. Janoušek) // (P. Myška) 13.6.1. Paroxyzmální supraventrikulární // 12.9.1. Opožděný vývoj řeči 279 tachykardie s úzkými QRS komplexy .. . 300 // 12.9.1.1. Klasifikace opožděného vývoje řeči 279 13.6.2. Flutter síní . 301 // 12.9.1.2. Další poruchy řeči u dětí 280 13.6.3. Fibri láce síní . 301 // 12.10. Nejčastější projevy imunopatologických 13.6.4. Supraventrikulární a komorové // stavů v ORL oblasti 281 extrasystoly . 302 // (M. Tupá) 13.6.5. Pravidelná tachykardie se širokými // QRS komplexy . 302 // 13.6.6. Hereditámí syndrom dlouhého // 13» KARDIOLOGIE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 283 QT intervalu . 302 // J. Hruda, J. Škovránek, V. Hroboňová 13.6.7. Dysfunkce
sinusového uzlu . 302 // 13.6.8. Kompletní síňokomorová blokáda . 302 // 13.1. Běžná kardiologická problematika 13.7. Dítě po operaci vrozené srdeční // v ordinaci praktického lékaře vady .303 // pro děti a dorost 283 (J. Hruda, J. Škovránek) // (J. Hruda) 13.7.1. Pohybová aktivita a rekreace . 303 // 13.1.1. Bolesti na hrudníku 283 13.7.2. Prevence infekční endokarditidy . 304 // 13.1.2. Srdeční šelest 284 13.8. Úloha pediatra v prevenci // 13.1.3. Synkopa 284 aterosklerózy v dětství a dospívání... .305 // 13.2. Vrozené srdeční vady 285 (Z. Urbanová) // 13.2.1. Prevalence, přirozený průběh a organizace 13.8.1. Terapie hypercholesterolémií v dětství.. . 305 // péče u vrozených srdečních vad 285 13.8.2. Možnosti prevence aterosklerózy . 307 // (J. Škovránek) // 13.2.2. Prenatální kardiológie 285 // 13.2.3. Příznaky srdečního onemocnění a rozdělení 14. NEFROLOGIE 309 // vrozených srdečních vad 286 J. Janda // (J. Hruda) // 13.2.4. Nejčastější vrozené srdeční vady 14.1. Vyšetřovací metody u chorob ledvin // - příznaky, diagnostika a terapie 287 a močových cest .309 // (J. Hruda, J. Škovránek) (J. Janda) // 13.2.4.1. Vady bez cyanózy 287 14.2. Infekce močových cest .312 // ¦ Vady s levopravým zkratem 287 14.3. Vezikoureterální reflux .314 // ¦ Obštrukční vady 290 14.4. Glomerulopatie .315 // 13.2.4.2. Vady s cyanózou 292 (K. Vondrák) // ¦ Transpozice velkých
tepen 292 14.4.1. Akutní glomerulonefritida . 316 // ¦ Fallotova tetralogie 293 14.4.2. Rychle progredující glomerulonefritida 316 // XVlll // Pediatrie // 14.4.3. Chronická glomerulonefritida...317 // 14.4.3.1. Mezangioproliferativní // glomerulonefritida...317 // 14.4.3.2. IgA-mezangioproliferativní // glomerulonefritida...317 // 14.4.3.3. Membranoproliferativní // glomerulonefritida...•...317 // 14.4.3.4. Membranózní glomerulonefritida...317 // 14.4.4. Hereditámí nefropatie...317 // 14.4.5. Hemolyticko-uremický syndrom...318 // 14.5. Nefrotický syndrom...318 // (J. Feber) // 14.6. Vrozené vady uropoetického systému 319 // 14.6.1. Ageneze ledvin ...,...319 // 14.6.2. Hypoplazie ledvin...320 // 14.6.3. Dystopie (ektopie) ledvin...320 // 14.6.4. Podkovovitá ledvina...320 // 14.6.5. Cystická onemocnění ledvin...320 // 14.6.5.1. Autosomálně-recesívní polycystická // choroba ledvin...320 // 14.6.5.2 Autosomálně-dominantní polycystická // choroba ledvin...320 // 14.6.5.3. Multicystická dysplazie ledvin...320 // 14.6.6. Epispadie a hypospadie...321 // 14.7. Styčná problematika // nefrologicko-urologická...321 // 14.7.1. Urolitiáza...321 // 14.7.2. Fimóza...321 // 14.7.3. Varikokéla...322 // 14.7.4. Torze varlete...322 // 14.8. Enuréza a neurogenní močový // měchýř...322 // (J. Janda) // 14.9. Akutní a chronické selhání ledvin...323 // (J. Janda, J. Feber) // 14.9.1. Akutní selhání ledvin...323 // 14.9.2. Chronická renální insufícience...324
// 14.10. Dieta při onemocnění ledvin...325 // (J. Feber) // 14.11. Hypertenze u dětí a dorostu. // Juvenilní hypertenze...326 // (T Seeman, J. Janda, P. Kabíček) // 15. ENDOKRINOLOGIE // A DIABETES MELLITUS ... 331 // J. Vavřinec // 15.1. Hypofýza...331 // (J. Vavřinec) // 15.1.1. Adenohypofýza...331 // 15.1.2. Neurohypofýza...331 // 15.1.2.1. Hormonogeneze...331 // 15.1.2.2. Diabetes insipidus...331 // ¦ Diabetes insipidus neurohumoralis.332 // ¦ Diabetes insipidus renalis...332 // 15.2. Štítná žláza...332 // (B. Kalvachová) // 15.2.1. Hormonogeneze a význam tyroidálních // hormonů...333 // 15.2.2. Vývoj tyroidální funkce...333 // 15.2.3. Transplacentámí přenosy...333 // 15.2.4. Vyšetřovací postupy...334 // 15.2.5. Četnost a závažnost tyreopatií...336 // 15.2.6. Nedostatek jódu...336 // 15.2.7. Hypotyreóza...338 // ¦ Vrozená hypotyreóza...338 // ¦ Získaná hypotyreóza...338 // 15.2.8. Hypertyreóza...338 // 15.2.9. Záněty štítné žlázy...339 // 15.2.10. Vliv léků na tyroidální osu...339 // 15.2.11. Nádory štítné žlázy...340 // 15.2.12. Algoritmus řešení strumy v první linii ... 340 // 15.3. Příštítná tělíska (J. Vavřinec)...341 // 15.3.1. Hypoparatyreóza...341 // 15.3.2. Hyperparatyreóza...342 // 15.3.3. Kalcitonin... 342 // 15.4. Nadledviny...342 // 15.4.1. Kůra nadledvin ...342 // ¦ Addisonův syndrom // (insufícience kůry nadledvin)...343 // ¦ Cushingův syndrom // (hyperfunkce kůry nadledvin)...344
// ¦ Hyperaldosteronismus...344 // 15.4.2. Dřeň nadledvin...344 // ¦ Feochromocytom...345 // 15.5. Sexuální diferenciace a její poruchy ... 345 // (M. Šnajderová) // 15.5.1. Poruchy sexuální diferenciace...345 // 15.5.1.1. Ženský pseudohermafroditismus...346 // ¦ Virilizace fetálními androgeny...346 // ¦ Virilizace vlivem mateřských // androgenů, iatrogenní příčina virilizace ženského genitálu...346 // 15.5.1.2. Mužský pseudohermafroditismus...347 // 15.5.1.3. Hermafroditismus verus...348 // 15.5.2. Klinické a laboratorní vyšetření // u pacientů s obojetným genitálem...348 // 15.5.3. Určení pohlaví a sexuální identita...351 // 15.5.4. Terapie... 351 // ¦ Hormonálně aktivní nádory...351 // ¦ Dysgeneze gonád...351 // ¦ Poruchy biosyntézy a metabolismu // androgenů...351 // ¦ Syndromy necitlivosti na androgeny ..352 // 15.5.5. Prognóza...v...352 // 15.6. Ovaria, testes a puberta...352 // 15.6.1. Ovaria a puberta u dívek...352 // ¦ Ovaria a estrogeny...352 // ¦ Puberta u dívek...352 // 15.6.2. Testes a puberta u chlapců...354 // ¦ Kryptorchismus...354 // ¦ Puberta u chlapců...354 // ¦ Pubertální gynekomastie...354 // 15.7. Diabetes mellitus...355 // (J. Vavřinec) // Obsah // XIX // s’ // .5." 1. Heterogenita IDDM...355 // .5 “ I Incidence DM 1 v České republice...356 // 15. ”-3. Riziko diabetů u ohrožené populace...356 // 15.7.4. Inzulitida...357 // 15.7.5. Manifestace diabetů...358 // ¦ Glykosurie...358
// ¦ Hyperglykémie...359 // ¦ Ketonurie...359 // ¦ Diabetická ketoacidóza...359 // ¦ Hyperosmolální kóma...360 // 15.7.6. Terapie ...361 // 15.7.6.1. Napodobení fyziologické sekrece inzulínu 361 // 15.7.6.2. Self-monitoring...362 // 15.7.6.3. Edukace pacienta a jeho rodiny...363 // 15.7.6.4. Životospráva...363 // 15.7.6.5. Ambulantní léčba diabetických dětí...365 // 15.7.7. Hypoglykémie...366 // 15.7.8. Chronické diabetické komplikace...366 // 15.7.9. Sdružená autoimunitní onemocnění...367 // 15.7.10. Interkurentní infekce, operace...367 // 15.7.11. Perspektivy...367 // 16. HEMATOLOGIE...369 // O. Hrodek // 16.1. Anémie...369 // (K. Petrtýlová) // 16.1.1. Sideropenická anémie...370 // (K. Petrtýlová, J. Hamanová) // 16.1.2. Akutní a chronická posthemoragická // anémie...372 // (K. Petrtýlová) // 16.1.3. Megaloblastová anémie...372 // 16.1.4. Anémie z útlumu krvetvorby...373 // ¦ Aplastická anémie získaná...373 // ¦ Fanconiho anémie...373 // ¦ Kongenitální hypoplastická anémie... 374 // ¦ Tranzientní (přechodná) // erytroblastopenie...374 // 16.1.5. Anémie u chronických chorob...374 // ¦ Anémie u chronických renálních // onemocnění...374 // ¦ Anémie u hypotyreoidismu ...374 // ¦ Anémie u plieni hemosiderózy...375 // 16.1.6. Hemolytické anémie vrozené a získané.. 375 // 16.1.6.1. Hereditámí sférocytóza...375 // 16.1.6.2. Nesférocytové hemolytické anémie...376 // ¦ Poruchy metabolismu erytrocytu...376
// ¦ Hemoglobinopatie...376 // 16.1.6.3. Autoimunitní hemolytické anémie získané 377 // 16.2. Choroby bílé krevní řady...378 // (V Vávra) // 16.2.1. Leukocytóza, neutrofilie...378 // 16.2.2. Lymfocytóza...378 // 16.2.3. Monocytóza...378 // 16.2.4. Eozinofilie...378 // 16.2.5. Bazofilie...378 // 16.2.6. Leukopenie...379 // 16.2.7. Lymfopenie...379 // 16.2.8. Neutropenie...379 // ¦ Vrozené neutropenie...379 // ¦ Získané neutropenie...379 // 16.2.9. Poruchy funkce neutrofilů...380 // 16.3. Leukémie v dětském věku...380 // (J. Starý) // 16.3.1. Akutní lymfoblastová leukémie...381 // 16.3.2. Akutní myeloidní leukémie...382 // 16.3.3. Chronická myeloidní leukémie...382 // 16.3.4. Myelodysplastický syndrom...383 // 16.3.5. Pozdní následky léčby leukémie...383 // 16.4. Choroby monocytů a makrofágů // - histiocytové syndromy...383 // (O. Hrodek) // 16.4.1. Histiocytóza z Langerhansových buněk 384 // 16.4.2. Hemofagocytové syndromy...386 // 16.5. Poruchy hemostázy - krvácivé stavy ... 386 // (V Komrska) // 16.5.1. Trombocytopenie...387 // 16.5.1.1. Trombocytopenie ze snížené tvorby // destiček... 387 // 16.5.1.2. Trombocytopenie ze zvýšeného zániku // destiček...387 // ¦ Novorozenecká aloimunitní // trombocytopenická purpura...387 // ¦ Novorozenci matek s autoimunitní // trombocytopenickou purpurou...388 // ¦ Akutní autoimunitní // trombocytopenická purpura...388 // ¦ Chronická autoimunitní // trombocytopenická purpura...389
// ¦ Trombotická trombocytopenická // purpura...389 // 16.5.2. Trombocytopatie...389 // 16.5.3. Vrozené koagulopatie...389 // ¦ Von Willebrandova choroba...392 // 16.5.5. Získané koagulopatie...393 // ¦ Nedostatek faktorů protrombi nového // komplexu (F II, V, VII, IX, X)...393 // ¦ Diseminovaná intravaskulámí // koagulace (DIK)...393 // 16.5.6. Krvácivé stavy z cévních príčin...394 // 16.6. Trombóza...394 // (I. Hadačová) // 16.6.1. Vrozené trombofilní stavy...395 // ¦ Deficience antitrombinu III...395 // ¦ Deficience proteinu C...395 // ¦ Deficience proteinu S...395 // ¦ Rezistence k aktivovanému proteinu C // (APC-R)...395 // 16.6.2. Získané trombofilní stavy...395 // ¦ Perorální antikoncepce...395 // ¦ Antifosfolipidový syndrom...395 // ¦ Malignity... 396 // ¦ Trombocytóza...396 // ¦ Polycytémie...396 // XX // Pediatrie // 16.6.3. Antikoagulační léčba...396 // 16.6.3.1. Užívané léky...396 // 16.6.3.2. Zásady antikoagulační terapie...396 // 16.6.3.3. Postup při předávkování léků...397 // 16.7. Možnosti finanční pomoci rodinám // postižených dětí...397 // (A. Picková) // 16.7.1. Hematologické diagnózy...397 // ¦ Akutní leukémie...398 // ¦ Aplastická anémie...399 // ¦ Hemofílie...399 // 16.8. Normální hematologické ukazatele // od narození do dospělosti...399 // (K. Petrtýlová, /. Hadačová) // 17. ONKOLOGIE...403 // J. Koutecký // 17.1. Úvod...403 // 17.2. Kontakty praktického pediatra
// s onkologicky nemocným dítětem a jeho rodinou...404 // 17.3. Několik obecných poznámek // pro praktického pediatra...406 // 17.4. Nejdůležitější příznaky nádorů // dětského věku...407 // 17.5. Diagnostika a diferenciální // diagnostika...410 // 17.6. Náhlé onkologické příhody...413 // 17.7. Podíl pediatra na péči o onkologicky // léčené dítě - akutní terapeutické komplikace...417 // 17.8. Péče o dítě v terminál ním stadiu // choroby a o dítě umírající...421 // 17.9. Tlumení bolesti...422 // 17.10. Sledování dlouhodobě přežívajícího a vyléčeného dítěte - recidiva základního onemocnění, // pozdní léčebné následky...424 // 17.11. Rehabilitace onkologicky nemocného // dítěte...426 // 17.12. Psychosociální problematika...427 // 17.13. Úkoly praktického pediatra // v onkologické prevenci...429 // 18. REVMATOLOGIE...435 // J. Hoza // 18.1. Vyšetření dítěte s revmatickou // chorobou...435 // 18.1.1. Anamnestická data...435 // 18.1.2. Vyhodnocení projevů // muskuloskeletálních obtíží...436 // 18.1.3. Anamnestická úskalí dalších projevů // revmatických chorob...437 // 18.1.4. Interpretace nálezů při fyzikálním // vyšetření...438 // 18.1.5. Výtěžnost a interpretace laboratorních // vyšetření...438 // 18.2. Juvenilní idiopatická artritida...439 // 18.2.1. Klinické formy...439 // 18.2.2. Diagnostická kritéria // spondylartropatií...440 // ¦ Psoriatická artritida...440
// ¦ Juvenilní ankylozující spondylitida ... 441 // 18.2.3. Diagnóza...441 // 18.2.4. Terapie...442 // 18.2.4.1. Medikamentózni terapie...442 // 18.2.4.2. Nemedikamentózní terapie...444 // 18.2.5. Prognóza...444 // 18.3. Akutní revmatismus...445 // 18.4. Reaktivní artritidy...445 // 18.5. Systémový lupus erythematodes // v dětském věku...445 // 18.5.1. Systémový lupus erythematodes...445 // 18.5.2. Neonatální lupus...446 // 18.6. Juvenilní dermatomyozitida // a polymyozitida...446 // 18.7. Juvenilní Sklerodermie...447 // 18.7.1. Klasifikace...447 // 18.7.2. Diagnóza a terapie...447 // 18.8. Vaskulitidy v dětském věku...448 // 19. ORTOPEDIE...449 // V. Smetana // 19.1. Mezioborová spolupráce pediatra // a ortopeda...449 // 19.2. Vrozené vady...450 // 19.2.1. Vrozené vady páteře...450 // 19.2.2. Vrozené vady horní končetiny...451 // 19.2.3. Vrozené vady dolní končetiny...451 // 19.2.3.1. Kyčelní kloub...451 // 19.2.3.2. Vrozené vady nohy...452 // 19.3. Získané vady...454 // 19.3.1. Idiopatické skoliózy...454 // 19.3.2. Osteochondrózy...455 // 19.3.3. Systémová onemocnění...456 // 19.4. Akutní stavy...456 // 19.5. Bolest při léčení luxatio coxae // congenita...459 // 19.6. Bolest v dětské ortopedii v oblasti // kyčle a kolena u dětí a adolescentů.460 // 20. DERMATOLOGIE...465 // Š. Čapková // 20.1. Kožní parazitózy...465 // ¦ Scabies (svrab)...465 // ¦ Trombiculosis (trombikulóza)...467 // XXI // ?11 // // 3kLl
// 2Sk3Z- // 30L33. // >4. // 3ÖL4.I. // 20.4.2. // 20.4.3. // 20.4.4. // 20.5. // 20.6. // 20.7. // ¦ P

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC