Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:6x 
BK
1. jazyk. upravené vyd. v ČSFR
Brno : Nibowaka, 1992
350 s. ; 20 cm

objednat
ISBN 80-901294-0-4 (váz.)
000076511
Rekat.
Předmluva ...7 // A. Úvod do pedagogiky // I. Výchova // 1. Obecný pojem výchovy ...11 // 2. Křesťanský pojem výchovy ...11 // 3. Cíl křesťanské výchovy ...12 // II. Vychovatelství - pedagogika // 4. Pedagogika jakožto věda ...18 // 5. Pedagogika experimentální . . 19 // 6. Pomocné vědy pedagogiky ...20 // 7. Důležitost studia pedagogiky . . 26 // B. Objekt výchovy // I. Hlavní období ve vývoji mládele // 8. První dětství ...31 // 9. Druhé dětství ...37 // 10. Věk jinošský a dívčí ...56 // 11. Další období života muže a ženy 57 // II. Objekt kresťanské výchovy // 12. Člověk - křesťan ...63 // 13. Nadpřirozená schopnost křesťana přijímat nadpřirozené hodnoty . 64 // 14. Nadpřirozená schopnost křesťana osvojovat si nadpřirozené hodnoty a uplatňovat je v životě . . 65 // 345 // III. Individualita // 15. Duševní rozdíly lidí ...66 // 16. Princip individualizace ve výchově 70 // IV. Temperament // 17. Pojem temperamentu neboli letory 71 // 18. Temperament sanguinický ...72 // 19. Temperament cholerický ...73 // 20. Temperament melancholický . . 75 // 21. Temperament flegmatický ...77 // V. Typ // 22. Biotypologie ...78 // 23. Typ protáhlý ...79 // 24. Typ krátký ...80 // 25. Typ harmonický ...81 // VI. Pohlaví // 26. Duševní rozdíly ...81 // 27. Výchova hochů ...82 // 28. Výchova dívek ...82 // C. Osobnost vychovatele // I. Hlavní požadavky na osobnost vychovatele // 29. Pedagogický talent ...89 // 30. Pedagogické vědomosti a praxe . 90 // 31. Náboženský a mravní základ . . 90 // 32. Zdraví ...91 // II. Zvláštní vlivy na osobnost vychovatele // 33. Pohlaví ...91 // 34. Věk a temperament ...92 // D. Vychovávací formy I. Výchova rodinná // 35. Právo a povinnost výchovy ...97 // 36. Výchovný vliv rodiny ...98 // 37. Náboženská a mravní výchova v rodině ...100 //
II. Církev a výchova // 38. Církev má právo na výchovu ze zákona Božího a historického ...102 // 39. Církev má všechny vlastnosti nejlepší vychovatelky ...103 // III. Výchova ústavní // 40. Povšechná orientace ...104 // 41. Přednosti a vady ústavní výchovy 105 // E. Vychovávací prostředky a zásady // I. Prostředky vychovávací všeobecně // 42. Pojem a rozdělení vychovávacích prostředků ...111 // II. Nadpřirozené vychovávací prostředky // 43. Zásadní stanovisko k nadpřirozeným vychovávacím prostředkům 111 // 44. Poměr prostředků nadpřirozených // k přirozeným ve výchově ...112 // III. Výchovný vliv prostředí // 45. Pojem a podstata výchovného prostředí ...116 // 46. Výchovný vliv prostředí ...117 // 47. Utváření objektivního prostředí // a subjektivní utváření prostředí 117 // IV. Moc a meze výchovy // 48. Dva extrémy ...118 // 49. Jsme spolupracovníci Boží ...119 // V. Výchovné zásady // 50. Pojem výchovných zásad ...119 // 51. Hlavní výchovné zásady ...120 // VI. Vybrané kapitoly ze všeobecných výchovných prostředků // 52. Kázeň ...120 // 53. Rozkaz ...124 // 54. Napomenutí ...125 // 55. Poučení ...127 // 56. Návyk ...129 // 57. Príklad ...132 // 58. Odměna ...137 // 59. Trest ...138 // VII. Zvláštni vychovávací prostředky // a) Telesná výchova // 60. Život a zdraví z hlediska etického 143 // 61. Život a zdraví z hlediska fyziologického ...147 // b) Duševní výchova // 62. Podstata a projevy duše ...149 // 63. Psychologie ...150 // 64. Nervstvo ...151 // 65. Rozdělení projevů duševního života 156 // 1. Poznávavost // 66. Počitek a vjem ...156 // 67. Predstava ...159 // 2. Vybrané kapitoly z oboru představivosti // 68. Paměť ...161 // 69. Obrazivost (fantazie) a obrazotvornost 164 //
3. Vybrané kapitoly z oboru myšlení // 70. Pojem, formy myšlení a jeho důležitost ...171 // 71. Základní výchovné poučky o rozumu ...172 // 72. Vzdělání rozumu k poznání vyšších příčinných vztahů ...175 // 73. Výchovné poučky o svědomí ...178 // 348 // 74. Výchovné poučky o pozornosti 182 // 75. Z psychologie náboženského vývoje mládeže ...187 // 4. Snahovost // 76. Pojem a rozdělení snahovosti . . 203 // 77. Pud ...203 // 78. Žádost ...206 // 79. Zvyky a náklonnosti ...207 // 80. Náruživost ...207 // 81. Vůle ...208 // 5. Vybrané kapitoly z oboru výchovy pohlavního pudu // 82. Úvodní poznámky k výchově studu a mravní čistoty ...210 // 83. Čím bývají zaviněny přestupky proti studu a mravní čistotě u mládeže ...216 // 84. Odpovědnost rodičů a ostatních vychovatelů za stud a mravní čistotu mládeže ...222 // 85. Pohlavní výchova ...227 // 86. Hlavní směrnice pro poučení // v pohlavním oboru ...232 // 87. Jak se má k mravní čistotě povzbuzovat ...244 // 88. Čím se zjednává posila k mravní čistotě ...245 // 6. Vybrané kapitoly z oboru výchovy vůle // 89. Výchovný význam poslušnosti 247 // 90. Výchova k poslušnosti ...249 // 91. Sebeovládání ...251 // 7. City // 92. O citech vůbec ...257 // 349 // 8. Vybrané kapitoly z oblasti citového života // 93. Výchova citů ...260 // 94. Náboženské city ...266 // 95. Sebevědomí ...270 // 96. Cit pro čest ...274 // 97. Cit pro pravdu ...279 // 98. Výchovné prostředky proti lži . 283 // 99. Čím se pěstuje pravdivost ....287 // 100. Výchova k chápání krásy ...289 // 101. Radost ve výchově ...297 // 102. Láska ve výchově ...308 // 103. Láska ve výchově sv. Jana Boska ...318 // 104. Soucit ...324 // 105. Přístup k dětem a mládeži ve zvláštních případech ...329 //
(OCoLC)39571138
cnb000071717

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC