Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:14x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Sociologické nakladatelství, 2005
244 s. : il. ; 24 cm

ISBN 80-86429-53-9 (brož.)
Studie ; sv. 41
Obsahuje bibliografie, bibliografické odkazy a rejstřík
000076536
Obsah // Úvod 11 // 1. Některé právní aspekty reprezentace zájmů v České republice po roce 1989 // Petr Kolář a Jindřiška Syllová 19 // 1.1 Základní rysy změn právního prostředí v České republice // po roce 1993 19 // 1.1.1 Období od roku 1993 do roku 1998 20 // 1.1.2 Období let 1998 až 2002 22 // 1.1.3 Období po roce 2002 24 // 1.2 Vývoj právní úpravy sdružování občanů 25 // 1.2.1 Vývoj právní úpravy koaliční svobody a práva // odborových organizací 25 // 1.2.2 Vývoj právní úpravy činnosti politických stran 28 // 1.2.3 Vývoj právní úpravy fungování třetího sektoru 30 // 1.3 Legislativní proces jako jeden ze způsobů zprostředkování zájmů - nejvýznamnější trendy změn v legislativním procesu // po roce 1993 33 // Literatura 38 // Příloha 39 // 2. Nové způsoby vládnutí a proměna vztahu veřejné správy a občanů // Lukáš Linek a Daniel Trnka 41 // 2.1 Obecné trendy 42 // 2.1.1 Přístup k informacím 43 // 2.1.2 Prosazování zájmů prostřednictvím konzultací // s veřejnou správou a poskytování zpětné vazby 44 // 2.1.3 Aktivní účast občanů na rozhodování 48 // 2.2 Vliv informačních a komunikačních technologií na vztahy // veřejná správa-občan 49 // 2.3 Situace v České republice 51 // 2.4 Závěr 57 // Literatura 57 // 7 // 3. K důvodům nízkého počtu členů českých politických stran // Lukáš Linek a Štěpán Pecháček 59 // 3.1 Členská základna českých
politických stran 60 // 3.2 Strategie k překonání nízkého počtu členů 63 // 3.2.1 Pokles požadavků na členy strany 64 // 3.2.2 Posílení vlivu členů na politiku strany 67 // 3.2.3 Zapojení nestraníků do politiky skrze politické strany 68 // 3.3 Mentální bariéry - odmítání stran veřejností 72 // 3.4 Závěr 75 // Literatura 77 // 4. Třetí sektor a občanská participace v České republice // Petra Rakušanová 81 // 4.1 Role neziskových organizací 83 // 4.2 Charakter třetího sektoru v České republice 84 // 4.3 Český neziskový sektor v kontextu střední Evropy 86 // 4.3.1 Komparace neziskového sektoru v zemích Visegrádské čtyřky 87 // 4.3.2 Evropská unie a Visegrádská čtyřka 89 // 4.4 Členství v neziskových organizacích a vnímání // a hodnocení NNO občany 90 // 4.5 Třetí sektor jako prostor artikulace zájmů 92 // 4.6 Bariéry občanského sektoru v České republice 96 // 4.7 Závěry 99 // Literatura 100 // 5. Sociální dialog a jeho budoucnost // Zdenka Mansfeldová 105 // 5.1 Sociální dialog v zemích EU na konci dvacátého století 105 // 5.2 Sociální dialog v České republice 107 // 5.3 Hledání a budoucnost sociálního paktu 115 // 5.4 Sociální dialog na regionální úrovni 116 // 5.5 Bariéry sociálního dialogu v České republice 120 // 5.6 Možnosti sociálního dialogu 122 // 5.7 Závěr 124 // Literatura 126 // 6. Možnosti a bariéry členství v odborech // Renáta Vašková, Aleš Kroupa
a Jaroslav Hála 129 // 6.1 Úvod 129 // 6.2 Možnosti a překážky vzniku podnikové odborové organizace, respektive vstupu do odborů 134 // 8 // 6.3 Důvěra k odborům a jejich hodnocení ze strany // zaměstnanců a veřejnosti 135 // 6.4 Očekávání zaměstnanců a jejich zkušenosti s odbory // v oblasti ochrany zaměstnaneckých zájmů 136 // 6.5 Úroveň personálního řízení a vznik odborové organizace, // případně vstup do odborů 137 // 6.6 Odborový funkcionář na podniku 138 // 6.7 Vývoj a charakter členské základny odborů v České republice 140 // 6.8 Reprezentativita členské základny na podniku, // problém „černých pasažérů" 144 // 6.9 Funkce odborů 146 // 6.10 Kvalita členství v závislosti na efektivitě odborových // organizací na podniku 151 // 6.11 Závěr 155 // Literatura 157 // Příloha 158 // 7. Zaměstnavatelské svazy - Svaz průmyslu a dopravy ČR // a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR // Stanislav Kunc a Petr Hartoš 159 // 7.1 Úvod 159 // 7.2 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 161 // 7.2.1 Členstvo KZPS ČR 162 // 7.2.2 Financování KZPS ČR 163 // 7.2.3 Cíle a aktivity Konfederace 164 // 7.3 Svaz průmyslu a dopravy ČR 166 // 7.3.1 Členství 168 // 7.3.2 Financování Svazu 171 // 7.3.3 Cíle a aktivity Svazu 172 // 7.3.4 Požadavky a strategie Svazu 174 // 7.3.5 Vztah SP ČR k rozhodovatelům 177 // 7.4 Závěr 180 // Literatura 182 // 8. Zájmové
asociace územních samospráv // Stanislav Kunc a Lukáš Linek 183 // 8.1 Charakter zájmů územních samospráv 183 // 8.1.1 Zájem jako konstitutivní prvek zájmových skupin // územních samospráv 183 // 8.1.2 Abstraktně definované zájmy jako základní rámec // utváření požadavků - 184 // 8.2 Artikulace zájmů ve Svazu měst a obcí ČR 186 // 9 // 8.2.1 Členská základna SMO ČR jako zdroj legitimity // a artikulace zájmů 186 // 8.2.2 Proces vytváření zájmu SMO ČR 187 // 8.2.3 Kategorizace zisků členů SMO ČR 192 // 8.2.4 Prosazování zájmů SMO ČR 195 // 8.3 Artikulace zájmů v Asociaci krajů ČR 202 // 8.3.1 Organizační struktura AK ČR 202 // 8.3.2 Procedura vytváření zájmu AK ČR 203 // 8.3.3 Prosazování zájmů AK ČR 204 // 8.4 Závěr: zájmové skupiny územních samospráv v České republice // v komparativní perspektivě 209 // Literatura 211 // 9. Empirická šetření realizovaná v rámci projektu // Jiří Vinopal 213 // 9.1 Úvod 213 // 9.2 Empirická šetření 215 // 9.2.1 Hloubkové a expertní rozhovory 216 // 9.2.2 Skupinové diskuse 216 // 9.2.3 Obsahová analýza 217 // 9.2.4 Šetření „Zprostředkování zájmů 2003" 218 // 9.2.5 Šetření „Zaměstnanci 2003" 220 // 9.2.6 Projekt „50+50" 222 // Literatura 222 // Závěrečné shrnutí 224 // Seznam používaných zkratek 233 // O autorech 235 // Věcný rejstřík 243 // 10

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC