Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 12.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Triton, 1999
152 s.

objednat
ISBN 80-7254-026-2 (brož.)
Parkinsonova nemoc - příručky
000076614
Místo úvodu: James Parkinson 11 // 1. Onemocnění extrapyramidového systému 15 // 1.1 Funkční anatomie 15 // 1.2 Extrapyramidové syndromy 17 // 1.2.1 Etiologie 17 // 1.2.2 Patologie 19 // 1.2.3 Neurodegenerace 21 // 2. Idiopatická Parkinsonova choroba 27 // 2.1 Klinika 27 // 2.1.1 Hypokineze 28 // 2.1.1.1 29 // 2.1.2 Rigidita 31 // 2.1.3 Tremor 32 // 2.1.4 Vegetativní potíže 33 // 2.1.4.1 Poruchy termoregulace 33 // 2.1.4.2 Seborrhoea 34 // 2.1.4.3 Obstipace 34 // 2.1.4.4 Potíže s močením 37 // 2.1.4.5 Ortostatická hypotenze (OH) 38 // 2.1.4.6 Sexuální dysfunkce 39 // 2.1.5 Psychické symptomy 40 // 2.1.5.1 Anxieta, panické ataky 41 // 2.1.5.2 Deprese 42 // 2.1.5.3 Demence 44 // 2.1.5.4 Poruchy spánku 46 // 2.1.6 Senzitivní symptomy 47 // 2.1.6.1 Bolest 47 // 2.1.6.2 Akatizie 48 // 2.2 Diagnostika 48 // 2.2.1 Časná diagnostika 48 // 2.2.2 Pomocná vyšetření 50 // 2.3 Průběh onemocnění 51 // 2.3.1 Parkinsonismus s časným začátkem („early-onset") 52 // 2.4 Diferenciální diagnóza 53 // 3. Terapie idiopatické Parkinsonovy choroby 57 // Schéma podávání antiparkinsonik 58 // 3.1 Prekurzor dopaminu (DA): L-dopa 60 // 3.1.1 Levodopa, L-dopa 60 // 3.1.2 Preparáty L-dopy s prodlouženým // účinkem 66 // 3.1.3 Disperzibilní forma L-dopy 68 // 3.1.4 Pozdní komplikace léčby L-dopou 68 // 3.1.4.1 Fluktuace 70 // 3.1.4.2 Dyskineze 72 3.1.4.3 Psychické komplikace 77 // 3.1.5 Historie terapie L-dopou 79 // 3.2 Agonisté dopaminových receptorů (DA) 81 // 3.3 Léky inhibující odbourávání DA 90 // 3.3.1 Inhibitor monoaminooxidázy (МАО) В 90 // 3.3.2 Inhibitory СОМТ 91 // 3.4 Anticholinergika 93 //
3.5 Léky působící na excitační aminokyseliny 94 // 3.5.1 „Drug holiday“ 95 // 3.6 Chirurgická terapie 96 // 3.6.1 Chirurgie lesionální 96 // 3.6.2 Chronická stimulace 96 // 3.6.3 Transplantace 97 // 3.7 Neuroprotektiva 98 // 3.8 Rehabilitace 100 // 3.9 Adjuvantní terapie 102 // 3.10. Antiparkinsonika registrovaná v ČR 103 // 4. Parkinsonské syndromy 106 // 4.1 Multisystémová atrofie (MSA) 108 // 4.1.1 Klinický obraz 108 // 4.1.2 Patologicko-anatomicky 111 // 4.1.3 Léčba MSA 112 // 4.1.3.1 Léčba ortostatické // hypotenze (OH) 112 // 4.2 Progresivní supranukleární paralýza, // syndrom Steele-Richardson-Olszewski 113 // 4.3 Kortikobazální degenerace (cortico-basal ganglionic // degeneration) 117 // 4.4 Dentato-rubro-pallido-luysianská // atrofie 119 // 4.5 Polékový parkinsonismus 121 // 4.5.1 Postneuroleptický parkinsonský // syndrom 121 // 5. Abnormální mimovolní pohyby (dyskineze) 123 // 5.1 Diagnostika ; 123 // 5.2 Dystonie 124 // 5.2.1 Etiologie 125 // 5.2.2 Patofyziologie 126 // 5.2.3 Diagnostika 127 // 5.2.4 Lokalizace (distribuce) dystonií 128 // 5.2.5 Časté dystonické syndromy 128 // 5.2.5.1 Idiopatická torzní dystonie 128 // 5.2.5.2 Symptomatická generalizovaná dystonie 129 // 5.2.5.3 Cervikální dystonie // (torticollis spastica) 129 // 5.2.5.4 Blefarospasmus 130 // 5.2.5.5 Profesionální spasmus, dystonie vázaná na úkol 130 // 5.2.6 Terapie 131 // 5.3 Hyperkineze 132 // 5.3.1 Chorea 132 // 5.3.2 Balismus 134 // 5.3.3 Tremor 134 // 5.3.4 Tiky 135 // 5.3.5 latrogenní poruchy 135 // Perspektivy léčby Parkinsonovy choroby 137

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC