Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.2) Půjčeno:61x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Grada, 1999
963 s. : il.

objednat
ISBN 80-7169-614-5 (váz.)
Originál: A Handbook of Personnel Management Practice
Dotisk 2000
Obsahuje grafy, tabulky, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 917-944
Management personální - pojednání
000076673
OBSAH // Předmluva k českému vydání ...39 // ČÁST I // PERSONÁLNÍ ŘÍZENÍ - PŘEHLED // 1. Základy a vývoj personálního řízení ...43 // 1.1 Hlavní účel a zaměření ...43 // 1.2 Hlavní činnosti ...44 // Organizace ...44 // Zabezpečení pracovních zdrojů ...44 // Řízení výkonu ...44 // Rozvoj zaměstnanců ...44 // Odměňování zaměstnanců ...45 // Zaměstnanecké vztahy ...45 // Zdraví, bezpečnost a služby pro zaměstnance ...45 // Správa zaměstnaneckých a osobních záležitostí ...45 // 1.3 Hlavní požadavky ...47 // 1.4 Etapy ve vývoj i personálního řízení ...47 // 1.5 Vlivy na personální řízení ...49 // 2. Souvislosti personálního řízení ...51 // 2.1 Úvod ...51 // 2.2 Faktory prostředí ...51 // Vnitřní prostředí ...51 // Vnější prostředí ...52 // 2.3 Kontingenční teorie ...52 // 2.4 Technologie ...53 // 2.5 Konkurenční tlaky ...54 // Jak organizace reagují? ...54 // Výkon na světové úrovni ...54 // Reengineering podnikových procesů ...55 // Jak intenzivní je konkurence působící na lidi? ...55 // 2.6 Úloha vlády při vytváření agendy personálního řízení ...56 // Ekonomické řízení ...56 // Legislativa a předpisy týkající se zaměstnávání lidí ...57 // Legislativa týkající se odborového hnutí ...57 // Vládní služby a agentury ...57 // Příprava na povolání a výcvik ...58 // Stát jako zaměstnavatel ...59 // 2.7 Evropské souvislosti ...60 // Direktivy Evropské unie ...60 // Instituce Evropské unie ...61 // Evropská různorodost ...61 // Evropský přístup k personálnímu řízení ...63 // 2.8 Globální souvislosti ...64 // Funkce personálního útvaru ...65 // 3.1 Obecná úloha personálního útvaru ...65 // 3.2 Role a úkoly personalistů ...66 // 3.3 Změny v úloze personální práce ...68 // Změny v rozsahu působnosti ...68 // Nová podoba personální práce ...68 //
Co se děje v personálních činnostech? ...69 // Rozdíly v personálním řízení a v personální práci v různých organizacích ...70 // 3.4 Modely personálního řízení ...71 // Modely Karen Leggeové ...71 // Modely Shauna Tysona ...72 // Modely Shauna Tysona a Alana Fella ... 72 // Kathleen Monksová ...73 // John Storey ...74 // 3.5 Organizace personálního útvaru (personální práce) ...74 // Alternativní formy organizace ...75 // Praxe personálního řízení ...77 // 4.1 Hlavní role personalistů ...77 // 4.2 Role interních konzultantů ...78 // Metody práce ...78 // Řízení interních poradenských projektů ...79 // Dovednosti interních konzultantů ...79 // 4.3 Externí pomoc při personální práci ...80 // Důvody pro využívání externích služeb ...81 // Rozhodnutí o využívání externích služeb ...81 // Výběr externího dodavatele služeb ...81 // Manažerské a právní aspekty externí spolupráce ...82 // 4.4 Využívání poradců pro řízení ...82 // Kroky k efektivnímu výběru a využívání poradců ...83 // Když se nedaří ...85 // Právní důsledky ...85 // 4.5 Integrace přínosu personální práce ...86 // Vertikální integrace - strategický soulad ...86 // Horizontální integrace ...87 // 4.6 Inovace a intervence ...89 // Inovace ...89 // Intervence ...91 // 4.7 Marketing personální práce ...92 // 4.8 Příprava, zdůvodnění a obhájení rozpočtu personální práce ...94 // Příprava ...94 // Zdůvodnění ...94 // Obhájení ...95 // 4.9 Získání podpory a angažovanosti ...95 // Překážky a zábrany na straně managementu ...96 // Bariéry a překážky na straně zaměstnanců ...96 // Získání podpory vrcholového managementu ...96 // Získání podpory a angažovanosti liniových manažerů ...97 // Získání podpory a angažovanosti zaměstnanců ...97 // 4.10 Personalisté a liniový management ...98 //
4.11 Nejasnosti v personální práci ...100 // 4.12 Konflikt a personalistika ...101 // 4.13 Etika v personální práci ...102 // Profesionální vystupování ...102 // Hodnoty v personálním řízení ...103 // Etické normy ve firmě ...103 // Otázka profesionality aneb je personalista povolání? ...104 // 4.14 Jak být efektivním personalistou ...106 // Personální ředitelé ...109 // 4.15 Schopnosti v personálním řízení ...109 // Požadavky na nejvyšší představitele podnikové personální práce ...111 // 4.16 Poslání Institute of Personnel and Development (IPD) // ve Velké Británii ...111 // Nepřetržitý odborný rozvoj ...112 // 5. Příspěvek personálního útvaru k úspěšnosti organizace ...113 // 5.1 Úspěšnost organ izace ...113 // Karta vyrovnaného skóre ...113 // 5.2 Faktory řízení, které vytvářejí úspěšnost organizace ...114 // 5.3 Lidské faktory, které vytvářejí úspěšnost organizace ...114 // 5.4 V jaké míře přispívá personální útvar k úspěšnosti organizace? ...115 // 5.5 Jak personální útvar přispívá k úspěšnosti organizace? ...116 // 5.6 Příspěvek k přidané hodnotě ...117 // 5.7 Příspěvek k dosažení konkurenční výhody ...118 // 5.8 Ve kterých oblastech personální útvar přispívá k úspěšnosti organizace? ...119 // 5.9 Příspěvek personalistů k řízení změn ...119 // Zabezpečování pák změn ...119 // Role personalistů jako činitelů změny ...120 // 5.10 Příspěvek personalistů k nepřetržitému zdokonalování ...120 // 5.11 Příspěvek personálního útvaru k řízení kvality ...121 // Co je řízení kvality ...121 // Proč mohou personalisté přispívat k řízení kvality? ...122 // Role personálního útvaru ...122 // Uskutečňování role ...123 // Požadavky na personální útvar ...124 // 6. Hodnocení přínosu personálního útvaru ...125 //
6.1 Přístupy k hodnocení ...125 // 6.2 Souhrnné metody hodnocení ...126 // 6.3 Typy měřítek výkonnosti ...126 // 6.4 Kritéria hodnocení ...127 // 6.5 Praktické metody hodnocení ...127 // Organizační kvantitativní kritéria ...128 // Specifická kvantitativní kritéria ...128 // Dosahování specifických cílů ...130 // Dohody o úrovni služeb ...131 // Subjektivní souhrnné hodnocení ...132 // Zkoumání reakce uživatelů ...132 // Zkoumání spokojenosti zaměstnanců ...133 // Individuální hodnocení ...134 // Analýza prospěšnosti ...134 // Benchmarking (poměřování) ...135 // 6.6 Preferovaný přístup ...135 // 7. Mezinárodní personální řízení ...137 // 7.1 Definice mezinárodního personálního řízení ...137 // 7.2 Problémy mezinárodního personálního řízení ...137 // 7.3 Charakteristické rysy mezinárodního personálního řízení ...138 // 7.4 Mezinárodní strategie zaměstnávání lidí a rozvoje ...139 // Strategie centralizace ...139 // Obsazování řídících funkcí ...139 // Strategie rozvoje manažerů ...140 // 7.5 Získávání pracovníků bez ohledu na státní hranice ...140 // Definice požadavků ...140 // Pomoc při získávání pracovníků ...141 // Provádění rozhovorů ...141 // 7.6 Rozvoj mezinárodního zaměstnance ...142 // Kulturní faktory ...142 // Místní, nebo centrální? ...143 // Schopnosti mezinárodních manažerů ...143 // 7.7 Řízení expatriantů ...144 // Výběr ...144 // Příprava ...145 // Rozvoj manažerů ...145 // Opětovný návrat ...145 // ČÁST II // ŘÍZENÍ LIDSKÝCH ZDROJŮ // 8. Pojetí řízení lidských zdrojů ...149 // 8.1 Utváření pojetí řízení lidských zdrojů - americké modely ...149 // Model souladu ...150 // Harvardský systém ...150 // 8.2 Britské verze modelu řízení lidských zdrojů ...151// David Guest ...151 // Karen Leggeová ...152 // Chris Hendry a Andrew Pettigrew ... 153 //
John Purcell ...153 // Keith Sisson ...153 // John Storey ...154 // 8.3 Charakteristické rysy řízení lidských zdrojů ...155 // 8.4 Výhrady k řízení lidských zdrojů ...155 // Řízení lidských zdrojů jako teorie ...156 // Řízení lidských zdrojů je zjednodušující ...156 // Rozpory v řízení lidských zdrojů ...157 // Chybný přístup k řízení lidí ...157 // Etika řízení lidských zdrojů ...157 // Použitelnost řízení lidských zdrojů v praxi ...158 // 8.5 Řízení lidských zdrojů a personální řízení ...159 // Shodné rysy ...159 // Rozdíly ...160 // 8.6 Uplatnění řízení lidských zdrojů ...161 // 8.7 Závěry ...162 // 9. Strategické řízení lidských zdrojů ...163 // 9.1 Definice strategického řízení lidských zdrojů ...163 // 9.2 Cíle strategického řízení lidských zdrojů ...164 // 9.3 Strategické řízení ...164 // Definice strategického řízení ...164 // Klíčové pojmy strategického řízení ...165 // Formulování strategií ...165 // 9.4 Původ pojetí strategického řízení lidských zdrojů ...167 // 9.5 Důvod strategického řízení lidských zdrojů ...167 // 9.6 Význam strategického řízení lidských zdrojů ...168 // 9.7 Strategická integrace: Integrace podnikových strategií a strategie lidských zdrojů ... 168 // Obtíže ...169 // Pojem „strategický soulad“ ...171 // Pojem spojitosti ... 172 // 9.8 Požadavky na strategické řízení lidských zdrojů ...172 // 9.9 Závěry ... 173 // ČÁST III // PERSONÁLNÍ PROCESY A ČINNOSTI // 10. Personální strategie, politika a postupy ...177 // 10.1 Personální strategie - podstata a obsah ...177 // Strategické řízení lidských zdrojů a personální strategie ...177 // Vytváření personálních strategií - všeobecné úvahy ...178 // 10.2 Přístupy k formulování personálních strategií ...180 // Klíčové otázky ...181 //
Otázky, na které je třeba odpovědět ...182 // 10.3 Personální politika ...183 // Co je to personální politika? ...183 // Proč je třeba mít personální politiku? ...184 // Je třeba, aby měla politika formální podobu? ...184 // Oblasti personální politiky ...184 // Celková politika ...185 // Politika zaměstnávání lidí ...186 // Politika stejných příležitostí ...187 // Politika řízení rozmanitosti ...188 // Politika odměňování ...189 // Politika rozvoje pracovníků ...189 // Politika spoluodpovědnosti a participace ...189 // Politika zaměstnaneckých vztahů ...189 // Politika nové techniky a technologie ...189 // Politika ochrany zdraví a bezpečnosti při práci ...190 // Politika v oblasti sexuálního obtěžování ...190 // Politika v oblasti kouření ...190 // 10.4 Formulování personální politiky ...190 // 10.5 Personální postupy (procedury) ...192 // 11. Personální řízení zaměřené na schopnosti ...193 // 11.1 Pojem kompetence ...194 // Definice kompetence ...194 // 11.2 Typy kompetencí ...195 // Pojetí behaviorálně-personální nebo založené na práci/zaměstnání ...195 // Prahové a výkonové kompetence ...196 // Rozlišovací kompetence ...196 // 11.3 Význam kompetence ...197 // 11.4 Složky kompetence ...199 // 11.5 Používání pojmu kompetence ...200 // 11.6 Popisy kompetencí ...200 // 11.7 Seznamy kompetencí ...201 // Zabezpečovat vykonání práce - určit směr ...201 // Druhové kompetence manažerů (Dulewicz, 1989) ...202 // BP (British Petroleum) - shluky kompetencí ...202 // Cadbury Schweppes ...203 // Státní služba - graduovaní, stupně 1-3 ...203 // WH Smith ...203 // 11.8 Rozlišovací kompetence ...204 // Strategický úhel pohledu ... 204 // Analytická schopnost ...204 // Soudnost ...205 // Definice ...205 // 11.9 Uplatnění kompetence ...205 // Integrované personální řízení ...206 //
Získávání a výběr ... 206 // Řízení pracovního výkonu ...207 // Rozvoj pracovníků ...207 // Odměňování pracovníků ...208 // 12. Analýza pracovních míst a kompetencí ...209 // 12.1 Definice ...209 // Analýza pracovního místa ...209 // Analýza role ...209 // Analýza vlastností ...210 // Analýza kompetence ...210 // Popis pracovního místa (práce na pracovním místě) ...210 // Definice role ...210 // Specifikace pracovního místa (specifikace požadavků pracovního místa na pracovníka) ...211 // Specifikace vzdělání a výcviku ...211 // 12.2 Analýza pracovního místa ...211 // Přístup k analýze pracovního místa ...212 // Sběr údajů - základní kroky ...212 // Rozhovory ...213 // Seznamy otázek (checklisty) pro rozhovor ...214 // Dotazníky ...216 // Kontrolní seznamy (checklisty) a soupisy ...216 // Pozorování ...218 // Popis práce prováděný pracovníkem ...218 // Deníky a záznamníky ...219 // Hierarchická analýza úkolu ...219 // Výběr metody ...219 // 12.3 Analýza role ...220 // 12.4 Analýza dovedností ...221 // Rozčlenění práce ...221 // Analýza manuálních dovedností ...221 // Analýza úkolu ...222 // Analýza chyb ...222 // Analýza učení se práci ...222 // 12.5 Analýza kompetence (schopností) ...223 // Definice ...223 // Prístupy k analýze kompetence ...223 // Strukturovaný rozhovor ...224 // Workshopy (semináře) ...225 // Funkční analýza ...226 // Metoda kritických případů ...227 // Analýza pomocí síta prvků práce (repertory grid) ...228 // Jaký přístup? ...229 // 12.6 Popis pracovního místa ...229 // Využití popisů pracovních míst pro organizační účely, pro získávání // pracovníků a pro účely řízení pracovního výkonu ...230 // Popisy pracovních míst pro účely hodnocení práce ...231 // Popisy pracovních míst pro účely vzdělávání ...231 //
Vypracování popisu pracovního místa ...232 // 12.7 Definice rolí ...234 // Příprava definic rolí ...234 // Definice druhových rolí ...235 // 13. Řízení pracovního výkonu ...237 // 13.1 Účel ...237 // 13.2 Východiska řízení pracovního výkonu ...238 // 13.3 Principy řízení pracovního výkonu ...239 // 13.4 Proces řízení pracovního výkonu ...240 // 13.5 Činnosti řízení pracovního výkonu ...240 // 13.6 Dohody o pracovním výkonu ...242 // Cíle ...242 // Měřítka pracovního výkonu ...245 // Kompetence ...246 // Hodnoty ...246 // 13.7 Plány pracovního výkonu ...247 // 13.8 Řízení pracovního výkonu v průběhu roku ...247 // Nepřetržitý proces řízení pracovního výkonu ...248 // Aktualizace cílů a plánů práce ...249 // Řízení soustavného vzdělávání ...250 // Řešení problémů pracovního výkonu ...250 // 13.9 Sledování a hodnocení pracovního výkonu ...252 // Základna pro sledování a hodnocení pracovního výkonu ...252 // Klíčové aspekty diskuse ...253 // Na co by se měl hodnotící rozhovor zaměřit? ...253 // Vedení rozhovoru ...254 // Třistašedesátistupňová zpětná vazba ...255 // 13.10 Klasifikace pracovního výkonu ...255 // Argumenty pro a proti klasifikaci ...256 // Dosažení srovnatelnosti a důslednosti ...257 // Hodnocení a systém odměňování podle výkonu ...259 // 13.11 Dokumentace ...260 // Formuláře pro řízení pracovního výkonu jako pracovní dokumenty ...260 // 13.12 Zavádění systému řízení pracovního výkonu ...261 // Kde a jak by mělo být řízení pracovního výkonu zaváděno? ...261 // Koho by se měl systém týkat? ...261 // Pilotní testy ...262 // Příprava informačních materiálů ...262 // 13.13 Sledování a vyhodnocování řízení pracovního výkonu ...263 // ČÁST IV // ORGANIZAČNÍ CHOVÁNÍ // 14. Jedinec v práci ...267 // 14.1 Individuální rozdíly ...267 /
Schopnost ...267 // Inteligence ...268 // Osobnost ...269 // 14.2 Povaha kvalifikovaného pracovního výkonu a kompetencí ...272 // Kvalifikovaný výkon ...272 // Kompetence ...272 // 14.3 Co se s lidmi děje v průběhu času ...272 // Zrání ...272 // Rozvoj ...273 // Stárnutí ...274 // 14.4 Zdroje vlivu společnosti na jedince ...275 // 14.5 Teorie atribuce - jak posuzujeme lidi při práci ...275 // 14.6 Chování při práci ...276 // Faktory ovlivňující chování ...276 // Postoje ...277 // Frustrace a agrese ...277 // Stres ...278 // Odpor ke změnám ...279 // 14.7 Orientace lidí týkající se práce ...280 // 14.8 Role ...281 // Neurčitost rolí ...282 // Neslučitelnost rolí ...282 // Konflikt rolí ...282 // 14.9 Důsledky pro personalisty ...282 // 15. Povaha práce, zaměstnaneckého (pracovního) vztahu a psychologické smlouvy ...285 // 15.1 Povaha práce ...285 // Budoucnost práce ...285 // Nezaměstnanost ...286 // Očekávání týkající se kariéry ...287 // 15.2 Povaha zaměstnaneckého (pracovního) vztahu ...287 // 15.3 Definice psychologické smlouvy ...288 // 15.4 Základní charakteristiky psychologické smlouvy ...289 // 15.5 Měnící se povaha psychologické smlouvy ...290 // 15.6 Jak se psychologické smlouvy vytvářejí ...291 // 15.7 Význam psychologické smlouvy ...292 // 15.8 Řízení zaměstnaneckého vztahu ...293 // 16. Motivace ...295 // V 16.1 Definice motivace ...295 // 16.2 Proces motivace ...296 // Posilování přesvědčení člověka ...297 // Homeostáza (snaha udržet rovnováhu) ...297 // Teorie otevřeného systému ...298 // 16.3 Vnitřní a vnější motivace ...298 // 16.4 Teorie motivace ...299 // 16.5 Teorie instrumentality ...300 // 16.6 Teorie potřeb (teorie zaměřené na obsah) ...300 // Maslowova hierarchie potřeb ...301 // Alderferova ERG teorie ...302 // McClellandovy potřeby výkonu (úspěchu), spojenectví a moci ...303 //
16.7 Herzbergův dvoufaktorový model ...303 // Výhrady k Herzbergově teorii ...304 // 16.8 Teorie zaměřené na proces ...304 // Expektační teorie ...305 // Teorie cíle ...306 // Teorie reaktence ...307 // Teorie spravedlnosti ...307 // Teorie vlastní účinnosti ...308 // 16.9 Teorie týkající se chování ...308 // 16.10 Společenskovědní teorie ...308 // 16.11 Teorie atribuce ...309 // 16.12 Vytváření vzorů ...309 // 16.13 Hlavní myšlenky motivačních teorií ...310 // Vnější a vnitřní faktory motivace ...310 // Význam potřeb a přání ...310 // Vliv cílů ...310 // Význam očekávání ...310 // Vlastní účinnost (vědomí vlastní účinnosti) ...310 // Teorie zaměřené na chování ...310 // Společenskovědní teorie ...310 // Teorie atribuce ...311 // Vytváření vzorů ...311 // Vliv orientací a reaktence ...311 // 16.14 Vztah mezi motivací a výkonem ...311 // 16.15 Motivace a peníze ...311 // 16.16 Motivační strategie ...313 // Měření motivace ...313 // Oceňování zaměstnanců ...313 // Odpovědné a angažované chování ...314 // Podnikové klima ...314 // Dovednosti v oblasti vedení lidí ...314 // Vytváření pracovních úkolů a pracovních míst ...314 // Řízení pracovního výkonu ...314 // Řízení odměňování ...314 // Rozvoj zaměstnanců, neboli rozvoj lidských zdrojů ...314 // Modifikace chování ...315 // 16.17 Závěry ...315 // 17. Oddanost ...317 // 17.1 Pojem oddanosti v organizaci ...317 // 17.2 Význam oddanosti ...317 // Od kontroly a ovládání k oddanosti ...317 // Japonská škola / škola dokonalosti ...318 // 17.3 Problémy s pojetím oddanosti ...319 // Jednotnost hledisek ...319 // Oddanost a flexibilita ...319 // Dopad vysoké míry oddanosti ...320 // 17.4 Vytváření strategie oddanosti ...321 // Programy komunikace ...322 // Vzdělávání ...322 // Výcvik ...323 // Rozvoj pocitu „vlastnictví“ ...323 //
Vytváření vědomí toho, že práce je vzrušující záležitost ...323 // Řízení pracovního výkonu ...323 // Řízení odměňování ...324 // 17.5 Oddanost a vzájemnost ...324 // Strategie vzájemné oddanosti ...325 // 18. Jak organizace fungují ...327 // 18.1 Výchozí úvahy ...327 // 18.2 Klasická škola organizace ...328 // 18.3 Škola lidských vztahů ...329 // 18.4 Škola reprezentovaná vědami o chování lidí ...329 // Douglas McGregor ...329 // Rensis Likert ...330 // Chrys Argyris ...330 // Další příspěvky k hnutí věd o chování ...331 // Názory na školu reprezentovanou vědami o chování ...331 // 18.5 Byrokratický model organizace ...332 // 18.6 Systémová škola organizace ...333 // Socio-technický model ...333 // 18.7 Kontingenční škola organizace ...334 // Burns a Stalker ...334 // Woodwardová ...335 // Lawrence a Lorsch ...335 // Perrow ...336 // 18.8 Modernisté ...336 // Mintzberg ...336 // Drucker ...337 // Pascale ...337 // Charles Handy ...338 // 18.9 Organizační struktura ...338 // Organizační schéma ...339 // 18.10 Organizační procesy ...339 // Změna ...340 // Flexibilita ...341 // Interakce a vytváření sítí ...342 // Komunikace ...342 // Skupinové chování ...342 // Týmová práce ...346 // Vedení ...349 // Příkazy a kontrola ...350 // Moc ...351 // Politika (pohnutky a zájmy) ...352 // Konflikty ...352 // 18.11 Typy organizace ...353 // Linie a štáb - typ organizace ...353 // Divizní typ organizace ...353 // Decentralizované organizace ...353 // Maticová organizace ...354 // Flexibilní organizace ...354 // Procesní organizace ...354 // 19. Organizační kultura ...357 // 19.1 Definice ...357 // 19.2 Význam kultury pro organizace ...357 // 19.3 Složky organizační kultury ...358 // Hodnoty ...358 // Normy ...359 // Artefakty ...360 // Podnikové klima ...360 // Styl řízení ...361 // Kultura a strategie ...361 // Kultura
Kultura a procesy (postupy) ...362 // Kultura a struktury nebo systémy ...362 // 19.4 Vytváření a rozvoj kultury ...362 // 19.5 Typy kultury ...363 // Důsledky ...363 // 19.6 Řízení kultury ...364 // Cíle řízení kultury ... 364 // Přístupy k řízení kultury ...365 // Analýza kultury ...366 // Strategie řízení kultury ...366 // 20. Vytváření organizace ...367 // 20.1 Proces organizování ...367 // 20.2 Cíl ...368 // 20.3 Posuzování organizace ...369 // 20.4 Analýza organizace ...369 // 20.5 Diagnóza organizace ...370 // Vodítka pro vytváření organizace ...370 // 20.6 Plánování organizace ...372 // 20.7 Kdo to dělá? ...373 // 21. Vytváření pracovních míst ... . i ...375 // 21.1 Co j e to vytvářen í pracovn ich m íst? ...375 // Faktory ovlivňující vytváření a podobu pracovních míst ...376 // 21.2 Proces vnitřní motivace ...376 // 21.3 Charakteristiky struktury úkolů ...376 // 21.4 Motivující charakteristiky práce (pracovních míst) ...377 // Model charakteristik práce ...377 // Zabezpečování vnitřní motivace ...378 // 21.5 Přístupy k vytváření pracovních míst ...378 // 21.6 Obohacování práce ...380 // Dopad obohacování práce ...380 // 21.7 Posilování pravomocí ...381 // Co je to posilování pravomocí? ...381 // Důvody posilování pravomocí ...382 // Proces posilování pravomocí ...382 // 21.8 Autonomní týmy ...383 // 21.9 Strategie kvality pracovního života ...384 // 22. Organizační rozvoj ...387 // 22.1 Co je to organizační rozvoj? ...387 // 22.2 Základy organizačního rozvoje ...387 // 22.3 Metody organizačního rozvoje ...388 // Proces konzultování ...389 // Analýza a diagnóza ...390 // Plánování programů organizačního rozvoje ...391 // 22.4 Řízení změny ...392 // Modely změny ...392 // Lewin ...392 // Beckhard ...392 // Thurley ...393 // Bandura ...394 // Beer a kol ...394 //
Pravidla pro řízení změny ...395 // 22.5 Řešení konfliktů ...396 // 22.6 Vzdělávací aktivity v organizačním rozvoji ...397 // 22.7 Role odborníka na organizační rozvoj ...398 // 22.8 Kam dospěl organizační rozvoj? ...398 // ČÁST V // FORMOVÁNÍ PODNIKOVÉ PRACOVNÍ SÍLY // 23. Plánování lidských zdrojů ...403 // 23.1 Definice ...403 // 23.2 Trh práce ...403 // 23.3 Cíle ...404 // 23.4 Dosahování cílů ...404 // 23.5 Strategie formování pracovní síly ...407 // Formulování podnikové strategie ...407 // Realizační strategie ...407 // Základna pro strategie formování podnikové pracovní síly ...407 // 23.6 Transformace obecně formulovaných strategií do plánů činnosti ...408 // 23.7 Předpovídání celkové potřeby (poptávky) ...410 // Metody předpovídání celkové potřeby ...410 // Předpovídání požadavků na dovednosti a schopnosti ...413 // 23.8 Předpovídání nabídky lidských zdrojů ...413 // 23.9 Analýza existujících lidských zdrojů ...414 // 23.10 Mobilita a ztráty pracovníků ...415 // Míra odchodů ...416 // Index stability ...417 // Analýza délky zaměstnání ...417 // Míra přežití ...418 // Ukazatel střední délky zaměstnání ...419 // Volba ukazatelů ...419 // 23.11 Analýza dopadu povyšování a převádění pracovníků na jinou práci 419 // /123.12 Hodnocení změn v pracovních podmínkách a v absenci ...420 // 23.13 Analýza zdrojů nabídky pracovních sil ...420 // Lokální trh práce ...421 // Národní trh práce ...421 // 23.14 Předpovídání čisté potřeby lidských zdrojů ...421 // Modely předpovídání nabídky a poptávky ...422 // 23.15 Systém flexibility ...425 // Smluvní flexibilita ...425 // Časová flexibilita ...426 // Flexibilita pracovních úkolů a pracovních míst (funkční flexibilita) ...426 // Kvalifikační flexibilita (víceoborovost) ...427 //
Organizační flexibilita ...428 // 23.16 Produktivita a náklady ...428 // Produktivita ...428 // Náklady na zaměstnávání lidí ...428 // 23.17 Plánování činností ...429 // 23.18 Souhrnný plán ...430 // 23.19 Plán rozvoje lidských zdrojů ...430 // 23.20 Plán získávání pracovníků ...431 // 23.21 Plán stabilizace pracovníků ...431 // 23.22 Plán flexibility ...435 // Alternativy ke stálým pracovníkům na plný úvazek ...435 // Flexibilní pracovní doba ...438 // Systém přesčasů ...439 // Systém směnové práce ...439 // 23.23 Pián produktivity ...439 // 23.24 Plán snižování počtu pracovníků ...440 // 23.25 Kontrola ...441 // !4)Získávání a výběr pracovníků ...443 // 24.1 Proces získávání a výběru ...443 // 24.2 Definování požadavků ...446 // Specifikace požadavků na pracovníka ...446 // Sedmibodový model specifikace pracovního místa ...448 // Pětistupňový model specifikace pracovního místa ...449 // Výběr metody ...449 // 24.3 Přilákání uchazečů ...452 // Analýza silných a slabých stránek získávání pracovníků ...452 // Zdroje uchazečů ...453 // 24.4 Inzerování ...453 // Analýza požadavků ...454 // Použití agentury specializované na inzerování ...454 // Psaní textu inzerátu ...455 // Podoba inzerátu ...457 // Volba média ...457 // Vyhodnocování odezvy na inzerát ...458 // 24.5 Využívání služeb zprostředkovatelských agentur ...458 // 24.6 Využívání služeb poradenských firem specializovaných na získávání pracovníků ...458 // 24.7 Využívání služeb poradenských firem specializovaných na vyhledávání vedoucích pracovníků ...459 // 24.8 Vzdělávací zařízení ...460 // 24.9 Třídění uchazečů ...460 // Dotazníky pro uchazeče o zaměstnání ...462 // Elektronické životopisy ...462 // Biodata ...463 // 24.10 Typy pohovorů ...464 //
Individuální pohovory (pohovory typu 1 + 1) ...464 // Pohovorové panely ...464 // Výběrová komise ...464 // 24.11 Assessment centre ...465 // 24.12 Organizace pohovorů ...466 // 24.13 Průběh pohovoru ...467 // Cíle pohovoru ...467 // Povaha pohovoru ...468 // Příprava ...468 // Postup a časový rozvrh ...469 // Zahájení a zakončení ...469 // Strukturované pohovory a pohovory založené na chování ...470 // Metody pohovoru ...471 // Analýza výsledků ...473 // Výhody a nevýhody pohovorů ...473 // 24.14 Výběrové testy (testy pracovní způsobilosti) ...474 // Testy schopností ...476 // Testy osobnosti ...476 // Výběr testů ...478 // Použití testů při výběru pracovníků ...478 // Grafologie ...479 // 24.15 Zlepšování efektivity získávání a výběru pracovníků ...480 // 24.16 Hodnocení procesu získávání pracovníků ...481 // 24.17 Právní rámec ...482 // 24.18 Etický rámec ...482 // 24.19 Reference a nabídky ...482 // Reference ...483 // Potvrzení nabídky ...484 // Pracovní smlouva ...484 // 24.20 Uvádění nových pracovníků do podniku ...484 // Uvádění pracovníků do podniku (celopodniková orientace) ...485 // Uvádění pracovníků do útvaru (útvarová orientace) ...486 // Sledování a podpora nového pracovníka ...487 // 25 Uvolňování lidí z organizace ...489 // 25.1 Obecné úvahy ...489 // Příčiny nadbytečnosti ...489 // Stanovování vyšších výkonových norem ...490 // Dobrovolné odchody pracovníků ...490 // Řízení procesu uvolňování pracovníků z organizace - úloha personálního útvaru ...490 // Etické a profesionální úvahy ...490 // Dynamika kariéry ...491 // Aktivity organizace související s uvolňováním pracovníků ...492 // 25.2 Propouštění z důvodu nadbytečnosti ...492 // Plánování ...492 // Použití jiných metod eliminace nadbytečnosti ...493 // Dobrovolná nadbytečnost ...493 //
Pomoc zaměstnancům propouštěným z důvodu nadbytečnosti (outplacement) ...494 // Postup při řešení problému nadbytečnosti ...494 // Úprava odstupného ...495 // Řízení nadbytečnosti ...495 // 25.3 Umísťování propuštěných zaměstnanců ...496 // Pracovní skupina pro hledání náhradního zaměstnání ...496 // Poradenské služby pro propouštěné zaměstnance ...497 // Životopisy ...497 // Výběr poradce pro umísťování pracovníků ...498 // 25.4 Ukončení pracovního poměru ...498 // Právní rámec ...498 // Neschopnost ...500 // Absence a nedodržování pracovní doby ...501 // Disciplinární řízení ...502 // 25.5 Zaměstnanci odcházející z vlastní vůle ...503 // Pohovory s odcházejícími pracovníky ...503 // Analýza příčin odchodů ...505 // 25-6 Reference (pracovní posudek) ...505 // 2Š>fJ Penzionování ...506 // ČÁST VI // ROZVOJ PRACOVNÍKŮ // 26. Základy rozvoje pracovníků ...509 // 26.1 Definice rozvoje pracovníků ... 509 // 26.2 Cíle ...509 // 26.3 Činnosti rozvoje pracovníků ...509 // 26.4 Strategie rozvoje pracovníků ...510 // 26.5 Souvislosti rozvoje pracovníků ...511 // 26.6 Marketing rozvoje pracovníků ...512 // 26.7 Vyhodnocování efektu rozvoje pracovníků ...513 // 27. Vzdělávání a rozvoj ...515 // 27.1 Jak se lidé učí ...515 // Proces učení ...516 // Křivka učení ...516 // Klíčové faktory psychologie učení ...518 // 27.2 Teorie učení ...519 // Posilování správných reakcí ...519 // Kybernetické a informační teorie ...519 // Poznávací (kognitivní) teorie ...519 // Učení se ze zkušeností ...520 // Teorie podnět-reakce ...520 // Sebedůvěra ...520 // Kolbův cyklus učení a styly učení ...520 // Typy učících se osob (styly učení) ...522 // 27.3 Podmínky pro efektivní vzdělávání ...522 // 27.4 Učící se organizace ...524 // 27.5 Soustavný rozvoj ...526 //
27.6 Samostatné a samostatně řízené vzdělávání ...527 // 27.7 Plány osobního rozvoje ...528 // Definice ...528 // Účel ...529 // Příprava plánu osobního rozvoje ...529 // 28. Podnikové vzdělávání ...531 // 28.1 Definice ... 531 // 28.2 Cíl ... 531 // 28.3 Výhody ...532 // 28.4 Jak porozumět vzdělávání ...532 // 28.5 Filozofie vzdělávání ...533 // Strategický přístup ke vzdělávání ...534 // Relevantnost vzdělávání ...534 // Orientace na problém ...534 // Orientace na akci ...534 // Vzdělávání orientované na výkon ...535 // Trvalý rozvoj ...535 // Zásady vzdělávání ...535 // 28.6 Proces vzdělávání ...535 // Systematické vzdělávání ...535 // Plánované vzdělávání ...536 // Systémový přístup k plánovanému vzdělávání ...538 // 28.7 Identifikace potřeb vzdělávání ...538 // Analýza potřeb vzdělávání - cíle ...538 // Analýza potřeb vzděláv

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC