Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
107 s.

objednat
ISBN 80-247-0217-7 (brož.)
000076686
ÚVOD 9 // 1. Manželství 10 // 1.1 Účel manželství // 2. Uzavírání manželství 12 // 2.1 Potřebné náležitosti k uzavření manželství 12 // 2.2 Způsoby uzavírání manželství 14 // 2.3 Veřejnost a slavnostní způsob prohlášení 14 // 2.4 Protokol o uzavření manželství 15 // 2.5 Občanský sňatek 16 // 2.6 Církevní sňatek 17 // 2.7 Uzavření manželství v případě ohrožení života 17 // 2.8 Příjmení manželů a dětí 18 // 2.9 Sňatek v zastoupení 19 // 3. Partnerství, registrované partnerství, druh a družka 20 // 3.1 Právní vztahy mezi partnery, kteří nejsou manžely 20 // 4. Překážky vzniku platného manželství 22 // 4.1 Neplatnost a neexistence manželství 22 // 4.2 Bigamie 22 // 4.3 Příbuzenství 24 // 4.4 Nezletilost 24 // 4.5 Duševní porucha 25 // 4.6 O neplatnosti manželství obecně 25 // 5. Vztahy mezi manžely 28 // 5.1 Práva a povinnosti manželů 28 // 5.2 Uspokojování potřeb rodiny 28 // 5.3 Náklady společné domácnosti 29 // 5.4 Rozhodování o záležitostech rodiny 29 // 5.5 Zastupování mezi manžely 30 // 6. Výchova dětí 31 // 6.1 Určení rodičovství 31 // 6.1.1 Určení mateřství 31 // 6.1.2 Otcovství manžela matky 31 // 6.1.3 Popření otcovství nejvyšším státním zástupcem 32 // 6.2 Zápis do matriky 32 // 6.2.1 Zápisy do matriky u dětí narozených za trvání manželství 33 // 6.3 Jméno dítěte 33 // 6.4 Příjmení dítěte, jehož rodiče jsou manželé 34 // 7. Rodičovská zodpovědnost 35 // 7.1 Trestný čin týrání svěřené osoby 36 // 7.2 Ohrožování mravní výchovy mládeže 36 // 7.3 Odpovědnost rodičů a postavení manžela rodiče dítěte 36 // 7.4 Podávání alkoholických nápojů mládeži 37 // 7.5 Rodičovství a drogy 38 // 7.6 Nedovolené nakládání s omamnými a psychotropními látkami a jedy 38 // 7.7 Šíření toxikománie 38 //
7.8 Pozastavení výkonu rodičovské zodpovědnosti 39 // 7.9 Omezení rodičovské zodpovědnosti 39 // 7.10 Zbavení rodičovské zodpovědnosti 39 // 7.11 Pozastavení, omezení a zbavení rodičovské zodpovědnosti a výživné 40 // 7.12 Zastupování dětí 40 // 7.13 Střet zájmů 41 // 7.14 Správa jmění 42 // 7.15 Opatrovník pro správu jmění 43 // 7.16 Povinnosti dítěte 44 // 8. Partnerství a děti 45 // 8.1 Postavení dětí zrozených mimo manželství 45 // 8.2 Určování otcovství 45 // 8.2.1 Určení otcovství souhlasným prohlášením rodičů 45 // 8.2.2 Popření otcovství určeného souhlasným prohlášením 46 // 8.2.3 Určení otcovství soudem 47 // 8.3 Jméno a příjmení dítěte 47 // 9. Osvojení 49 // 9.1 Pojem osvojení 49 // 9.2 Osvojované dítě a původní rodina 50 // 9.3 Souhlas opatrovníka 51 // 9.4 Předadopční péče 52 // 9.5 Zjišťování zdravotního stavu osvojitele a osvojence 53 // 9.6 Příjmení osvojeného dítěte 53 // 9.7 Důsledky osvojení 54 // 9.8 Nezrušitelné osvojení 54 // 9.9 Zrušení osvojení 55 // 9.10 Opětovné osvojení a přeměna osvojení 55 // 9.11 Partner a osvojení dítěte 55 // 9.12 Poručenství 56 // 9.12.1 Povinnosti poručníka 57 // 9.13 Opatrovnictví 58 // 9.14 Výchovná opatření 59 // 9.14.1 Opatření soudu 59 // 9.14.2 Pozastavení výkonu, omezení a zbavení rodičovské // zodpovědnosti 60 // 9.14.3 Pěstounská péče 60 // 9.14.4 Postavení pěstouna 61 // 9.14.5 Trvání výchovných opatření 62 // 9.14.6 Výchovná opatření, manželé a partneři 63 // 9.15 Vyživovací povinnost rodičů k dětem 63 //
10. Majetkové vztahy manželů a partnerů 64 // 10.1 Společné jmění manželů 64 // 10.1.1 Rozsah SJM 64 // 10.1.2 SJM a účast ve společnostech nebo družstvech 67 // 10.1.3 Změna rozsahu společného jmění manželů 67 // 10.1.4 Zákonná přednost společného jmění 69 // 10.1.5 Nakládání se společným jměním 69 // 10.1.6 Společné jmění manželů a podnikání 70 // 10.1.7 Důsledky rozvodu manželství 70 // 10.2 Majetek a partneři 71 // 10.2.1 Podílové spoluvlastnictví 71 // 10.2.2 Rozhodování spoluvlastníků 71 // 10.2.3 Zrušení spoluvlastnictví 72 // 11. Manželství, partnerství a dědictví 73 // 11.1 Způsoby dědění 73 // 11.1.1 Dědictví a manželé 73 // 11.1.2 Dědictví a partneři 74 // 12. Bydlení 76 // 12.1 Způsoby bydlení 76 // 12.1.1 Právo společného nájmu bytu manžely 76 // 12.1.2 Nájem bytu a rozvod manželství 77 // 12.1.3 Manželé a nájem družstevního bytu 77 // 12.2 Partneři a nájem bytu 78 // 12.3 Bytové náhrady 79 // 13. Výživné 81 // 13.1 Výživné obecně 81 // 13.1.1 Vzájemná vyživovací povinnost rodičů a dětí 81 // 13.1.2 Podíl rodičů na výživném 82 // 13.1.3 Prokazování příjmů rodičů 82 // 13.1.4 Neplnění vyživovací povinnosti 84 // 13.1.5 Vyživovací povinnost rodičů ? ženatému // či vdanému dítěti 84 // 13.1.6 Obnovení vyživovací povinnosti 85 // 13.1.7 Vyživovací povinnost dětí k rodičům 85 // 13.1.8 Vyživovací povinnost mezi manžely 86 // 13.2 Vyživovací povinnost mezi partnery, kteří nejsou manželé 87 // 13.2.1 Práva neprovdané matky 87 // 13.3 Vyživovací povinnost mezi ostatními příbuznými 88 // 13.4 Kritéria výživného 88 // 13.4.1 Výživné a morálka 90 //
13.5 Splatnost výživného 91 // 13.5.1 Splatnost výživného pro dítě 92 // 13.5.2 Výživné a započtení 92 // 13.5.3 Výživné a promlčení 93 // 13.5.4 Výživné a změna poměrů 94 // 13.6 Splnění vyživovací povinnosti za jiného 95 // 14. Zánik manželství a partnerství 96 // 14.1 Rozvod 96 // 14.1.1 Nesporný čili smluvený rozvod 96 // 14.1.2 Sporný rozvod 97 // 14.2 Rozvod manželství a nezletilé děti 98 // 14.2.1 Společná, popř. střídavá výchova 99 // 14.2.2 Bránění styku s dítětem anebo jeho nevyužívání 100 // 14.2.3 Styk dítěte s prarodiči a sourozenci 101 // 14.3 Výkon rozhodnutie výchově nezletilých dětí 101 // 14.3.1 Nařízení a provedení výkonu soudního rozhodnutí 101 // 14.3.2 Maření výkonu úředního rozhodnutí 102 // 14.4 Neplacení výživného 102 // 14.4.1 Trestný čin zanedbání povinné výživy 103 // 14.5 Rpzchod partnerů, kteří nejsou manželé 103 // 15. Manželé po rozvodu 104 // 15.1 Změna příjmení 104 // 15.2 Výživné rozvedeného manžela 104 // 16. Zánik manželství prohlášením za mrtvého 106 // Použité zkratky 107

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC