Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

psychodiagnostika dětí a dospělých (@@20121010-11:10:14@@) -- 
0 (hodnocen0 x )
(26.4) Půjčeno:290x 
BK
Vyd. 1.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2005
278 s. ; 21 cm

ISBN 80-7042-691-8 (váz.)
Obsahuje úvod, slovník vybraných cizích termínů, údaje o autorce
Bibliografie na s. 267-278
Děti - psychologie - učebnice vysokošk.
Mládež - psychologie - učebnice vysokošk.
Psychologie pedagogická - učebnice vysokošk.
Psychologie vývojová - učebnice vysokošk.
000076833
Obsah // Úvod...9 // Část I PSYCHICKÝ VÝVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE A DOSPÍVAJÍCÍHO...11 // 1. Vývojová stadia, vývojové úkoly v dětství a dospívání...13 // 1.1 Vývojová stadia podle K. H. Eriksona...16 // 1.2 Stadia ve vývoji intelektu podle J. Piageta, koncepce vývojových úkolů...22 // 2. Psychologické problémy dětství...27 // 2.1 Vývoj prenatální, perinatální a novorozenecký...27 // 2.1.1 Diagnostika dítěte v prenatálním a novorozeneckém období. 28 // 2.1.2 Charakteristika prenatálního a novorozeneckého období 29 // 2.2 Kojenecké a batolecí období...31 // 2.2.1 Diagnostika dítěte v kojeneckém a batolecím období...33 // 2.2.2 Charakteristika vývoje dítěte v kojeneckém a batolecím období...35 // 2.3 Předškolní období...37 // 2.3.1 Diagnostika dítěte v předškolním období...40 // 2.3.2 Charakteristika vývoje dítěte od tří do šesti let...45 // 2.3.3 Nástup dítěte do školy, školní zralost...46 // 2.4 Období školního dětství...50 // 2.4.1 Charakteristika vývoje dítěte od šesti do dvanácti let...54 // 3. Psychologické problémy dospívání...57 // 3.1 Pubescence...57 // 3.2 Adolescence...65 // 3.3 Profesní orientace...80 // 4. Dětská kresba z pohledu psychologie, psychické působení barev 83 // 4.1 Vývojová stadia dětské kresby, kresba lidské postavy...85 // 4.2 Výzkumné a diagnostické aspekty dětské kresby...88 // 4.3 Symbolika barev...94 // 4.3.1 Čtyřbarevný člověk...97
4.3.2 Psychologické významy jednotlivých barev...99 // 4.4 Zkoumání osobnosti pomocí barev...110 // 4.5 Využívání barev jako prostředku k diagnostice a terapii osobnosti...114 // Část II SPECIÁLNÍ PSYCHOLOGICKÉ OTÁZKY V OBDOBÍ DĚTSTVÍ A DOSPÍVÁNÍ...121 // 5. Některé formy handicapu...123 // 5.1 Smyslově a tělesně postižené dítě...124 // 5.1.1 Dětská mozková obrna...130 // 5.2 Zrakově postižené dítě...130 // 5.3 Sluchově postižené dítě...133 // 5.4 Poruchy řeči...135 // 6. Neurologická onemocněni...141 // 6.1 Epilepsie, infekce CNS...141 // 6.2 Úrazy hlavy u dětí, nádory CNS, cévní příhody u dětí...142 // 6.3 Děti nedonošené...144 // 6.4 Neuropsychické důsledky intoxikací...150 // 7. Pervazivní vývojové poruchy...151 // 7.1 Dětský autismus...151 // 7.2 Schizofrenie v dětském věku...154 // 8. Poruchy příjmu potravy...157 // 8.1 Mentální anorexie, mentální bulimie, obezita...157 // 9. Poruchy se somatickými projevy...159 // 9.1 Neurotické návyky a tikové poruchy, neurotické poruchy řeči.. 159 // 9.2 Poruchy spánku, enuréza, enkopréza...162 // 9.3 Další psychosomatické poruchy...163 // 10. Poruchy učení...167 // 10.1 Školní neprospěch a neúspěch...167 // 10.2 Mentální retardace...169 // 10.3 Demence u dětí...173 // 10.4 Specifické vývojové poruchy učení a chování...175 // 10.4.1 Specifické poruchy učení...175 // 10.4.2 Specifické poruchy chování...178 // 11. Emoční
poruchy...183 // 11.1 Úzkost...183 // 11.1.1 Strach...185 // 11.1.2 Fóbie...186 // 11.2 Psychická deprivace...187 // 11.3 Dětská deprese...189 // 11.4 Disociativní porucha, somatizační porucha, obsedantně-kompulzivní porucha...191 // 11.5 Neurastenie...193 // 11.6 Bipolární porucha u dětí...193 // 12. Týrané děti, dětské oběti násilí...197 // 12.1 Sexuálně zneužívané dítě...199 // 12.2 Sebevražda dětí a dospívajících...203 // 13. Poruchy chování, disharmonický vývoj osobnosti...207 // 13.1 Poruchy chování...207 // 13.1.1 Lež, záškoláctví, krádeže...207 // 13.1.2 Drogy a alkohol...210 // 13.1.3 Závislost na hracích automatech, počítačích a televizi 211 // 1371.4 Disharmonický vývoj osobnosti...213 // 13.2 Psychologická hlediska při výchově problémových dětí // ve škole...215 // 14. Kriminalita dětí a dospívajících...219 // 14.1 Problém kriminality ve školním prostředí...219 // 14.2 Disociální projevy u dětí a dospívajících...221 // 14.3 Agresivita...223 // 14.3.1 Strategie, jak zacházet s agresivitou...225 // 14.3.2 Výchovné přístupy omezující agresivitu...226 // 14.3.3 Sociální opatření omezující agresivitu a masmédia...227 // 14.3.4 Hostilita - nepřátelství...228 // 15. Školní násilí, šikana...231 // 15.1 Charakteristika šikanování...233 // 15.1.1 Experiment psychologa Philipa G. Zimbarda...234 // 15.2 Diagnostika šikany...235 // 15.3 Agresor...237 // 15.4 Šikanovaná
oběť...239 // 15.5 Škola a šikana...240 // 15.5.1 Případové ilustrace... // 16. Slovník vybraných cizích termínů // 17. Literatura...

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC