Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(28) Půjčeno:56x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, 2003
142 s. : il. ; 21 cm

ISBN 80-86552-62-4 (brož.)
Obsahuje tabulky, grafy, diagramy, úvod, přílohy
Bibliografie: s. 119-121
Péče rodinná náhradní - výzkumy - studie
Rodiny pěstounské - výzkumy - studie
000077462
1. Teoretická východiska 9 // 1.1 Psychologie rodiny 9 // 1.2 Vymezení pojmu „fungování rodiny“ 10 // 1.3 Zvládání stresu v rodinách 13 // 1.4 Model rodinné resilience 16 // 2. Cíle výzkumu 19 // 3. Metodologické a organizační zázemí výzkumu 22 // 3.1 Zvláštnosti kvalitativní metodologie ve výzkumu rodin 22 // 3.2 Organizace a průběh výzkumu 28 // 4. Výzkumný soubor 30 // 4.1 Výběr základních údajů o výzkumném souboru 30 // 4.2 Popis výzkumného souboru 32 // 4.2.1 Podsoubor úplných rodin 32 // 4.2.2 Podsoubor neúplných rodin 35 // 5. Použité metody 37 // 5.1 Rozhovor s pěstouny 37 // 5.2 Škála rodinného prostředí (ŠRP) 41 // 5.3 Family Hardiness Index (FHI) 44 // 5.4 Family Crisis Oriented Personal Evaluation Scales (F-COPES) 46 // 6. Výsledky 49 // 6.1 Předpoklady, kritéria a pásma funkčnosti rodin 49 // 6.2 Rozhovor s pěstouny 51 // 6.3 Škála rodinného prostředí 76 // 6.3.1 Profily rodinných skórů podle funkčnosti 77 // 6.3.2 Profily individuálních skórů podle pohlaví 82 // 6.3.2.1 Průměrný profil mužů a žen ze všech rodin 82 // 6.3.2.2 Rozdíly v profilech v závislosti na kvalitě rodinného prostředí 83 // 6.3.3 Souvislosti výsledků ŠRP s vybranými údaji o rodinách 87 // 6.3.4 Možnosti typologizace rodin 89 // 6.4 Family Hardiness Index (FHI) 91 // 6.4.1 Výsledky podle funkčnosti rodin a podle pohlaví 91 // 6.4.2 Souvislost výsledků FHI s vybranými údaji
o rodinách 93 // 6.4.3 Výsledky faktorové analýzy FHI 94 // 5 // 6.5 Family Crisis Oriented Personal Evaluation Seales (F-COPES) 94 // 6.5.1 Výsledky podle funkčnosti rodin a podle pohlaví 94 // 6.5.2 Souvislost výsledků F-COPES s vybranými údaji o rodinách 98 // 6.5.3 Výsledky faktorové analýzy F-COPES 99 // 6.6 Zjištěné souvislosti mezi použitými testovými metodami // (ŠRP, FHI, F-COPES) 100 // 6.6.1 Korelační analýza 100 // 6.6.2 Regresní analýza 101 // 6.7 Charakteristika ideální optimálně fungující rodiny 102 // 7. Diskuse 106 // 7.1 Diskuse k povaze provedeného výzkumu a ke splnění výzkumných cílů 106 // 7.2 Diskuse k použitým diagnostickým metodám 109 // 7.2.1 Poznámky k práci se Škálou rodinného prostředí 109 // 7.2.2 Zhodnocení nových metod: FHI a F-COPES 109 // 7.3 Diskuse k výsledkům 111 // 7.4 Paradigmatický model pěstounské péče 115 // 8. Závěry - implikace do praxe pěstounské péče 117 // LITERATURA 119 // PŘÍLOHY: Příloha I.: Doplňující grafy 122 // Příloha II.: Dotazníky ŠRP, FHI, F-COPES 127 // Příloha III.: Studie vybraných rodin 133 // 6
(OCoLC)56869865
cnb001255396

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC