Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12) Půjčeno:12x 
BK
Vyd. 1.
Brno : Computer Press, 2004
534 s. : il.

ISBN 80-251-0063-4 (brož.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 517-526
MySQL (databázový systém) - příručky
PHP (jazyk) - příručky
World Wide Web (software) - aplikace - příručky
000077484
K // Obsah // Věnování 9 // Poděkování 9 // Úvod 11 // Co jsou to dynamické webové prezentace? 12 // Co je to PHP? 12 // Co je to MySQL? 14 // Co budete potřebovat 17 // 0 této knize 17 // Doprovodná webová prezentace 18 // Kapitola 1: Úvod do jazyka PHP 21 // Základní syntaxe 22 // Odesílání dat prostřednictvím webového prohlížeče 24 // PHP, HTML a prázdná místa 27 // Píšeme komentáře 31 // Co jsou to proměnné? 33 // 0 řetězcích 36 // Spojování řetězců 38 // 0 číslech 40 // 0 konstantách 43 // Apostrofy versus uvozovky 45 // Kapitola 2: Programování v jazyce PHP 49 // Jak na tvorbu formulářů HTML 50 // Jak ošetřit data z formuláře HTML 53 // Správa magických uvozovek 56 // Podmíněné příkazy a operátory 59 // Ověřování validity dat 64 // Jak ručně odeslat hodnoty 69 // Co jsou to pole? 74 // 5 // Obsah // Jak na tvorbu polí 77 // Jak používat hodnoty polí 78 // Vícerozměrná pole 81 // Pole a řetězce 86 // Třídění polí 88 // Cykly For a While 90 // Kapitola 3: Tvorba dynamických webových stránek___93 // Práce s externími soubory 94 // Tvorba a volání vlastních funkcí 101 // Funkce s argumenty 103 // Nastavení implicitních hodnot argumentů 107 // Vrácení hodnot z funkce 109 // Platnost proměnné 111 // Obsluha formulářů HTML pomocí funkce Redux jazyka PHP 113 // Odesílání elektronické pošty 117 // Záhlaví HTTP 121 // Tvorba strnulých formulářů 126 // Funkce pro práci
s datem a časem 129 // Kapitola 4: Úvod do jazyka SQL a databázového systému MySQL 135 // Jak navrhovat tabulky 136 // Pracujeme s monitorem MySQL 140 // Tvorba databází a tabulek 144 // Vkládáme první záznamy 147 // Výběr dat 149 // Příkazy zúžení výběru 151 // Pracujeme s operátory LIKE a NOT LIKE 154 // Setřídění výsledků 156 // Jak omezit počet záznamů ve výsledné sadě 158 // Aktualizace dat 160 // Jak odstranit data 161 // Kapitola 5: Pokročilé techniky SQL a MySQL___165 // Návrh databáze 165 // Spojování tabulek 179 // Pracujeme s funkcemi 182 // Indexy 195 // Kapitola 6: Spojení jazyka PHP s databází MySQL___199 // Tvorba šablony 200 // Jak se připojit k serveru MySQL a jak vybrat databázi 204 // Ošetření chyb 207 // Spouštění jednoduchých dotazů 209 // Obsah // Načtení výsledků dotazu 219 // Zabezpečení 222 // Pracujeme s funkcí mysql_num_rows() 229 // Aktualizace záznamů ve skriptech PHP 235 // Kapitola 7: Soubory cookie a uživatelské relace___243 // Pracujeme se soubory cookie 244 // Pracujeme s uživatelskými relacemi 260 // Relace a soubory cookie 274 // Kapitola 8: Zabezpečení___ 281 // Ověřování HTTP 282 // Jak ověřit zadání na formuláři pomocí kódu v jazyce JavaScript 286 // Regulární výrazy 302 // Zabezpečení databáze 302 // Kapitola 9: Vývoj webových aplikací___307 // Ladicí techniky PHP 308 // Techniky ladění jazyka SQL a databází MySQL 310 // Správa chyb v jazyce PHP
315 // Správa chyb v MySQL 319 // Jak vylepšit výkon webové aplikace 320 // Kapitola 10: Doplňková témata___325 // Ukládání výstupu do vyrovnávací paměti 325 // Ukládání stránek do mezipaměti 331 // Detekce prohlížečů 333 // PHP a JavaScript 338 // Práce s archivem PEAR 344 // Kapitola 11: Příklad - Správa obsahu databáze___351 // Tvorba nové šablony 352 // Tvorba základních stránek 356 // Správa adres URL 358 // Správa souborů 374 // Kapitola 12: Příklad - Registrace uživatelů___389 // Nejprve je třeba vytvořit šablony 390 // Konfigurační skripty 394 // Tvorba domovské stránky 400 // Registrace 403 // Jak se přihlásit a odhlásit 411 // Správa hesel 418 // Správa webové aplikace 427 // Obsah // Kapitola 13: Příklad - Elektronické obchodování___441 // Tvorba databáze 442 // Neveřejná část aplikace určená pro správu 445 // Tvorba veřejné šablony 456 // Katalog produktů 460 // Nákupní košík 467 // Příloha A: Instalace___477 // Instalace v sytému Linux 478 // Instalace v systému Windows 485 // Oprávnění v databázích MySQL 489 // Testování instalace 494 // Příloha B: Aplikace jiných dodavatelů___ 497 // phpMyAdmin 497 // Systém šablon 498 // Diskusní fóra 499 // Správa obsahu 500 // Elektronické obchodování 500 // Vyhledávací stroje 501 // Repositáře kódu 502 // Příloha C: Stručný přehled___503 // PHP 503 // MySQL 509 // Příloha D: Prameny___ 517 // PHP 518 // MySQL 520 // Nástroje
MySQL 520 // SQL 522 // Zabezpečení 523 // Další 524 // Rejstřík // 527

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC