Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(19) Půjčeno:19x 
BK
9. vyd.
Slaný : Melandrium, 2005
275 s. : il., grafy ; 21 cm

objednat
ISBN 80-86175-41-3 (brož.)
Obsahuje tabulky, slovníček pojmů
Obsahuje bibliografii na s. 274-275
000077848
Obsah // Předmluva 3 // ODDÍL L ÚVOD DO EKONOMIE 11 // Kapitola 1 Úvod 12 // 1.1 Co je ekonomie 12 // 1.2 Předmět ekonomické teorie 15 // 1.3 Ekonomická vzácnost 16 // 1.4 Výrobní faktory 17 // Kapitola 2 Formování trhu 22 // 2.1 Dělba práce 22 // 2.2 Peníze 24 // 2.3 Trh 24 // 2.4 Typy trhů 27 // 2.5 Tržní subjekty 29 // Kapitola 3 Základní elementy trhu 31 // 3.1 Nabídka 31 // 3.2 Poptávka 34 // 3.3 Cena 36 // 3.4 Konkurence 39 // 3.5 Konkurence dokonalá a nedokonalá 42 // 3.6 Funkce trhu 44 // ODDÍL IL TRH VÝROBKU A SLUŽEB 46 // Části Chování spotřebitele a formování poptávky 47 // Kapitola 4 Užitek spotřebitele a odvození poptávky 47 // 4.1 Cíl spotřebitele: maximalizace užitku 47 // 4.2 Poptávka spotřebitele při přímé měřitelnosti užitku 51 // 4.3 Poptávka spotřebitele při neměřitelnosti užitku 54 // 4.3.1 Indiferenční křivka, indiferenční mapa 54 // 4.3.2 Linie rozpočtu 58 // 4.3.3 Optimum spotřebitele 59 // 4.3.4 Odvození křivky poptávky 61 // 8 // Obsah // Kapitola 5 Vliv ceny, přijmu a cen jiných zboží na poptávku 63 // 5.1 Změna ceny, důchodu a cen jiných zboží a poptávka 63 // 5.2 Elasticita poptávky 66 // 5.3 Tržní poptávka 70 // Část 2 Chování firmy a formování nabídky 73 // Kapitola 6 Výroba a náklady 74 // 6.1 Produkční analýza v krátkém období 74 // 6.2 Náklady v krátkém období 77 // 6.3 Produkční analýza v dlouhém období 82 // 6.4 Náklady
v dlouhém období 86 // Kapitola 7 Příjmy, zisk a optimum firmy 88 // 7.1 Celkové, průměrné a mezní příjmy 88 // 7.2 Zisk firmy 90 // 7.3 Optimální výše výstupu firmy 91 // Kapitola 8 Nabídka dokonale konkurenční firmy 93 // 8.1 Optimum dokonale konkurenční firmy 93 // 8.2 Nabídka a bod uzavření firmy v krátkém období 96 // 8.3 Bod zvratu 99 // 8.4 Vliv zmén nákladů a ostatních faktorů na nabídku 100 // 8.5 Elasticita nabídky 101 // 8.6 Tržní nabídka • 102 // Kapitola 9 Rovnováha na dokonale konkurenčním trhu 104 // 9.1 Trž ní rovnováha 104 // 9.2 Vliv změn poptávky a nabídky na tržní rovnováhu 109 // Kapitola 10 Nedokonalá konkurence 116 // 10.1 Nedokonalá konkurence jako ekonomická realita 116 // 10.2 Obecná charakteristika nedokonalé konkurence 117 // 10.3 Hlavní příčiny vzniku nedokonalé konkurence 118 // 10.4 Optimum firmy v nedokonalé konkurenci 120 // Kapitola 11 Chování firmy v nedokonalé konkurenci 124 // 11.1 Monopol 124 // 11.2 Oligopol 132 // 11.3 Monopolistická konkurence 136 // Obsah // 9 // Kapitola 12 Zisk jako podnet a alternativní cíle tirmy 139 // 12.1 Typy firem 139 // 12.2 Chování velké firmy 140 // 12.3 Alternativní cíle firmy 142 // ODDÍL III. TRH VÝROBNÍCH FAKTORŮ 147 // Kapitola 13 Formování cen na trzích výrobních faktorů 148 // 13.1 Určení cen výrobních faktorů 148 // 13.2 Transferový výdělek a ekonomická renta 150 // 13.3 Poptávka firmy po výrobním faktoru 153
// 13.4 Poptávka firmy po vstupu v nedokonalé konkurenci 159 // Kapitola 14 Trh práce 160 // 14.1 Trh práce v podmínkách dokonalé konkurence 160 // 14.1.1 Poptávka po práci 160 // 14.1.2 Nabídka práce 162 // 14.1.3 Rovnováha na trhu práce 165 // 14.2 Trh práce v podmínkách nedokonalé konkurence 167 // 14.2.1 Monopson 168 // 14.2.2 Odborové svazy na trhu práce 170 // 14.2.3 Bilaterální monopol 172 // Kapitola 15 Trh kapitálu 173 // 15.1 Definice kapitálu a trh kapitálu 174 // 15.2 Nabídka na trhu kapitálu 178 // 15.3 Poptávka na trhu kapitálu 181 // 15.4 Rovnováha na trhu kapitálu 182 // 15.5 Výnosy z kapitálu 185 // 15.6 Trhy kapitálových statků 186 // Kapitola 16 Rozdělování důchodů 188 // 13.1 Nerovnosti v důchodech a jejich měření 189 // 13.2 Přerozdělovací procesy v ekonomice 192 // 10 // Obsah // ODDÍL IV. INTERAKCE TRHŮ 195 // Kapitola 17 Všeobecná rovnováha 197 // 17.1 Efektivnost ve výrobě 199 // 17.2 Efektivnost směny 203 // 17.3 Výrobně spotřební efektivnost 207 // 17.4 Celková efektivnost 209 // 17.5 Dosažení všeobecné rovnováhy 211 // 17.6 Efektivnost a spravedlnost 214 // Kapitola 18 Tržní selhání 216 // 18.1 Nedokonalá konkurence (monopolní síla) 216 // 18.2 Externality 218 // 18.3 Veřejné statky 223 // 18.4 Asymetrická informace 226 // Kapitola 19 Působení státu na mikroekonomické subjekty 230 // 19.1 Mikroekonomická politika 230 // 19.2 Tržní selhání a stát 231 // 19.3 Stát a
tržní rovnováha 236 // 19.4 Selhávání státu 237 // Kapitola 20 Použití grafů v mikroekonomii 239 // 20.1 Možnosti vyjádření ekonomických souvislostí 239 // 20.2 Vztahy mezi proměnnými 240 // 20.3 Směrnice a sklon přímky a křivky 242 // 20.4 Posun po křivce a posun křivky 247 // 20.5 Druhy ekonomických veličin a vztahy mezi nimi 247 // 253 // Dodatek Použité symboly // Glosář — slovník základních pojmů // 264 // 265

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC