Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
2. vyd.
Praha : Laguna, 2008
415 s. : il., portréty, faksimile ; 33 cm

ISBN 978-80-86274-77-5 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [413] a rejstřík
000077849
Kapitola I. BŘEZNOVÝ VÍR -- 11-54 ---
Události na Podkarpatské Rusi, březen 1939 nacistická okupace Československa, návrat prezidenta Háchy z Berlína, Hitler na Pražském hradě, vznik Protektorátu Čechy a Morava, Hitler v Brně, Seyss-Inquart v Jihlavě, monstrózní přehlídka německé branné moci v Praze, nástup říšského protektora von Neuratha, Obrana národa, Politické ústředí, Petiční výbor „Věrni zůstaneme!" nejvýznamnější ilegální organizace, „jedenáctka" čs. zpravodajských důstojníků v Londýně, zahájení činnosti Národního souručenství, oslava 50. narozenin Adolfa Hitlera, odbojové hnutí na Domažlicku, osobnosti Akademické YMCA, odchod prvních čs. dobrovolníků do Polska, útok na vrchního strážmistra W.-
Kniesta v Kladně rozsáhlá pátrání po pachatelích atentátu, odvlečení kladenských rukojmí do KT, upevňování okupačního režimu v Čechách a na Moravě, pražská konference německých lékařů, události v Protektoráte v létě 1939 -- Kapitola II. PREUSSENS GLORIA 55-102 ---
Čs. vojenský odboj v Polsku, anabáze v rámci francouzské Cizinecké legie, Vavřinecká pouť, akce Albrecht der Erste, německý útok na Polsko, zahájení 2. světové války, porážka polské armády, dělení Polska, anabáze Česko-Slovenského legionu, politická koncepce dr. Beneše, Čs. národní výbor v Paříži, konec Schmoranzovy skupiny tiskových referentů, KONŠELÉ, Balabán, Mašin, Morávek, vznik čs. zahraniční armády ve Francii Agde, Leibstandarte SS Adolf Hitler v Praze, policejní opatření kolem 28.10.1939, smrt Václava Sedláčka, Jana Opletala, mnichovský atentát na Adolfa Hitlera, 17.-
listopad 1939 poprava devíti studentských funkcionářů, stupňování německého teroru, Škaldův časopis „V boj", formování SD a gestapa na podzim 1939, řídící úřadovna gestapa v Praze, Zemský národní výbor v Brně, řídící úřadovna gestapa v Brně, snahy o rádiové spojení se zahraničím, začátek konce Obrany národa, směr Balkán masový odchod čs. dobrovolníků za hranice, ČNST-Vlajka -- Kapitola III. QUO VADIS? 103-150 ---
Čs. dobrovolníci ve Francii formování 1. čs. divize, pokus o bakteriologickou válku z řad Obrany národa na Moravě, další zapomenutí hrdinové domácího odboje, aktivity brněnského gestapa, únik ministra Feierabenda, Obrana národa na Plzeňsku a Kladensku konec konspirativního řetězce ON, Seluckého zpravodajská skupina z SSSR, oslavy prvního výročí vzniku Protektorátu, H. Krebs v Jihlavě, drama ostrostřelce Jana Smudka, situace v Protektorátu na jaře 1940, Vládní vojsko, tandem Frank Gies, německá okupační správa strategicko-taktické metody, koncepce postup germanizace, vůdce RAD Hierl v Jihlavě, návštěva Rosenberga v Praze, čs. letci ve Francii, válka na Západě, účast 1. a 2. pěšího pluku na německo-francouzské frontě, konec čs. zpravodajské ústředny KAREL, kapitulace Francie, lodní přeprava do Gibraltaru, odhodlání Čechoslováků pokračovat v boji -- Kapitola IV. LVOUN 151-204 ---
Protektorát ve světle porážky Francie, změny v nacistické okupační správě, nástup Böhmeho do funkce šéfa SD, transport Čechoslováků z poražené Francie, stanový tábor v Cholmondeley první domov čs. vojska, reorganizace vojenské jednotky na 1. čs. samostatnou smíšenou brigádu, Vojenská rádiová ústředna ve West Dulwich a Woldinghamu, vznik čs. perutí v rámci RAF, čs. vojenská mise v Jeruzalémě, vznik 4. čs. pěšího pluku na Středním východě, zatčení JUDr. Klapky, sabotážní organizace domácího odboje, spořilovské a holešovické vydávání ilegálního časopisu „V boj", konec odbojové skupiny Obrana Slezska, von Mackensen v Praze, likvidace dalších ohnisek odboje, první plány na Konečné řešení české otázky, W. Frick, A. Axmann a J. Goebbels v Praze, Čechoslováci a Bitva o Británii, čs. vojenský tábor v Gedeře, německé nálety na Coventry, Londýn, věznice gestapa Malá pevnost Terezín, H.-
Lammers, von Krosigk a P. Bouhler v Praze, čs. vojáci ve Velké Británii a na Středním východě -- Kapitola V. HUDBA K OHŇOSTROJI -- 205-242 ---
Čs. pozemní vojsko ve Velké Británii začátkem roku 1941, kurýři, radiostanice a sítě ÚVOD, novoroční audience protektorátní vlády u prez. Háchy, Wladyslaw Sikorski u čs. jednotky v Leamingto-nu, agent A-54, W. Lutze v Praze, operační činnost čs. letců ve Velké Británii, 11. čs. pěší prapor-Východní v Sidi Bishr, gestapo a ilegální KSČ, další návštěva Rosenberga v Praze, výstava „Deutsche Grosse", tradiční akt u Schwerinova pomníku ve Štěrboholech u Prahy, proněmecká činnost českých aktivistických novinářů, konec Seluckého zpravodajské sítě, Suzdal osudy Čechoslováků v SSSR, 11. čs. pěší prapor Východní v Agami, počátky Píkovy vojenské mise v Moskvě, Vojenská rádiová ústředna ve Velké Británii ve světle činnosti II. odboru MNO v Londýně, operace BENJAMIN, W.-
Churchill na návštěvě v Moreton Paddox, současné a budoucí mezinárodní postavení ČSR naděje, iluze a realita, smrt kardinála Kašpara, klíčový zásah gestapa v Praze-Hodkovičkách a Nuslích ---
Nadlidská operační činnost čs. letců ve Velké Británii, mírová mise R. Hesse, německý útok na SSSR, účast slovenské armády po boku hitlerovců, situace na východní frontě, návštěva F. X. Schwarze v KT Dachau, vzájemný vztah domácího a zahraničního odboje střetávání a sjednocování otázek politických, osobních i prestižních, nárůst demokratického a komunistického rezistenčního hnutí, londýnská Úmluva mezi vládami SSSR a ČSR, účast oddílu Čechoslováků na válečném tažení v Sýrii, 11. čs. pěší prapor Východní v Allepu, Zvláštní skupina D výcvik čs. parašutistů jako pomoc domácímu odboji, kurz útočného, vzdušného a zdokonalovacího výcviku, stupňující se represe a další protižidovská opatření, výsadky z SSSR program AROŠ, návštěva W. Fricka a W. Stuckarta na Slovensku, otrava aktivistických novinářů, diplomatické úsilí prezidenta Beneše jugoslávský král Petar II. u čs.-
jednotky, absolventi prvního kurzu pro zvláštní úkoly, soumrak Neurathovy politiky, rekvizice zvonů v Protektorátu, destrukce a sabotáže ---
Nástup R. Heydricha, operace PERCENTAGE konec jinonické skupiny, stanné soudy v činnosti-nová etapa nacistického teroru, Výnos o zrušení Junáka, akce „Aktion-Sokol", řešení židovské otázky, návštěva H. Himmlera a K. Wolffa v Praze, teror Hlinkových gard vůči židovskému obyvatelstvu na Slovensku, prezident J. Tiso v Kyjevě, Malá pevnost Terezín, Mauthausen, operace S-l/R a KOM-A, čs. „Tobrucké krysy", sídlo čs. vojenské mise v Kujbyševě, Londýn Mezinárodní den studentstva, činnost Čs. červeného kříže, japonský útok na Pearl Harbor, prohlášení prezidenta Beneše o válečném stavu s Německem a Maďarskem od chvíle, kdy se jejich vlády dopustily násilných činů proti samostatnosti a územní celistvosti republiky, protiofenziva sovětských vojsk u Moskvy, Buzuluk první dobrovolníci, akt české korunovační klenoty, postavení dr. Háchy, nástup von Treuenfelda do funkce velitele Zbraní SS, návštěva A.-
Speera, von Schiracha a W. Funka v Praze, počátek operace ANTHROPOID smyčka se zatahuje -- Kapitola VI. BARBAROSSA -- 243-290 -- Kapitola VII. OPUS PRO SMRTIHLAVA -- 291-341

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC