Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.04.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Ústav pro soudobé dějiny Akademie věd České republiky, 2003
331 s.

objednat
ISBN 80-7285-024-5 (brož.)
Sešity Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR ; [vol.] 38/2003
Obsahuje rejstřík
Obsahuje bibliografické odkazy
Občané českoslovenští - perzekuce - Sovětský svaz - r. 1918-1956 - sborníky referátů
Služby bezpečnostní sovětské - občané českoslovenští - únosy - r. 1945-1955 - studie a dokumenty
000077907
OBSAH // Oldřich Tůma: Úvod...5 // Mečislav Borák: // Českoslovenští občané z území dnešní České republiky // perzekvovaní v SSSR ...7 // 1. Cíl, předmět a metody výzkumu...7 // 2. Rozbor literatury a pramenů... 13 // a) Literatura a tištěné prameny... 13 // b) Archivní prameny... 26 // 3. Formy perzekuce obyvatel v SSSR... 40 // 4. Problém národní, státní a územní příslušnosti perzekvovaných . . 53 // 5. Okruhy perzekvovaných Čechů a čs. občanů v SSSR... 56 // a) Souborné údaje ze statistik... 56 // b) Emigrace do roku 1939 ... 60 // Tradiční české menšiny... 60 // Legionáři a zajatci z 1. světové války... 70 // Meziválečná emigrace ... 74 // c) Emigrace po roce 1939 ... 81 // Emigranti a běženci do SSSR... 81 // Češi a čs. občané z území anektovaných SSSR... 89 // Vojáci čs. legionu... 92 // Židé z transportu do Niska... 96 // Katyňské oběti ... 99 // 6. Osoby odvlečené do SSSR...106 // 7. Českoslovenští váleční zajatci...115 // 8. Celkový rozsah perzekuce Čechů a čs. občanů v SSSR // (předběžné odhady)...123 // 9. Meze a možnosti dalšího výzkumu...127 // Zkratky...130 // Prameny a literatura...133 // Přílohy: // 1. Knižně vydané soupisy zastřelených a perzekvovaných osob, evidované ve sdružení Memoriál v Moskvě...153 // 2. Seznam 175 zajateckých táborů v SSSR, v nichž zemřelo // 3484 čs. válečných zajatců, s uvedením jejich počtu к 1.2.1952 202 // Dušan
Janák - Zdeněk Jirásek: // Průzkum zvláštních fondů ve Státním archivu Ruské federace . . . 207 Tamara Juříková: // Výskum v archívoch Ruskej Federácie na tému „Slovenské obete // perzekúcie na území ZSSR v rokoch 1941-1956“...222 // Dušan Janák // Nasazení německých zajatců ze SSSR v Jáchymovských dolech // (1947-1953) ... 229 // Milada Polišenská // Rozsah a formy perzekuce osob zavlečených z území Československa do bývalého SSSR v závěru 2. světové války podle pramenů z archivu Ministerstva zahraničních věcí České republiky ... 264 // Vladimír Bystrov // Odvlečení bývalých ruských a ukrajinských emigrantů // z Československa ...275 // Evžen Topinka // Oběti perzekuce z řad Čechů na Ukrajině...314 // Rejstřík osob // 322

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC