Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 08.10.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Portál, 1996
141 s. il. ; 23 cm

objednat
ISBN 80-7178-050-2 (brož.)
Nápady - hry - tvořivost
Další názvová informace z obálky.
Bibliografie: s. 141.
Matematika - vyučování - metodiky
000078383
Obsah // 1. O matematice a strachu z ní 7 // 1.1 Proč se vlastně děti matematiky tolik bojí? 8 // 1.2 Význam matematiky v životě člověka 9 // 2. Jak by se mělo dítě učit 10 // 2.1 Pravidla správného přístupu dítěte ? učení 12 // 2.2 Všeobecné rady ? učení dítěte 14 // ? O příčinách neúspěšnosti dětí ve škole 15 // 3.1 Příčiny školní neúspěšnosti dítěte 15 // 3.1.1 Příčiny zaviněné dítětem 15 // 3.1.2 Příčiny zaviněné rodiči 16 // 3.1.3 Příčiny zaviněné školou a učitelem 17 // 3.1.4 Příčiny zaviněné psychickými poruchami nebo úrazem 18 // 3.1.5 Dyskalkulie 18 // 3.2 Přístup rodičů ? problému školní neúspěšnosti dítěte 19 // ? Jak mohou rodiče pomoci rozvíjet matematické představy // u dětí předškolního věku 21 // 4.1 Rozvoj jemné motoriky 21 // 4.2 Rozvoj prostorové představivosti 24 // 4.3 Pojem skupina předmětů a vztahy mezi předměty ve skupině 29 // 4.4 První názorné představy o čísle a početních úkonech 33 // ? Jak pomáhat prvňáčkovi s matematikou 42 // 5.1 Názorný úvod do učiva o čísle 42 // 5.1.1 Třídění předmětů do skupin podle vlastností 42 // 5.1.2 Vztahy "více, méně, stejně" 43 // 5.1.3 Uspořádání 44 // 5.2 Číselná řada 1-10 47 // 5.2.1 Počítání po jedné do 10 48 // 5.2.2 Porovnávání čísel 50 // 5.3 Sčítání a odčítání v oboru do 10 52 // 5.4 Číselná řada 11-20 57 // 5.4.1 Počítání po jedné do 20. Desítka. 57 //
5.4.2 Rozklad čísla na desítku a jednotky 58 // 5.4.3 Porovnávání čísel v oboru 0 - 20 59 // 5.5 Sčítání a odčítání v oboru do 20 61 // 5.5.1 Sčítání a odčítání čísel v oboru do 20 bez přechodu desítky 61 // 5.5.2 Sčítání a odčítání čísel v oboru do 20 s přechodem desítky 66 // 5.6 Slovní úlohy 73 // 5.7 Vztah „o n více nebo méně než 75 // 5.8 Prvky geometrického učiva v 1. ročníku 80 // 5.9 Zábavné úlohy na procvičení vizuální paměti dítěte 86 // ? Jak pomáhat žákům 2. ročníku s matematikou 87 // 6.1 Číselná řada 0-100 // Počítání po jedné a po desítkách 87 // 6.2 Rozklad dvojciferných čísel na desítky a jednotky 89 // 6.3 Porovnávání čísel v oboru do 100 90 // 6.4 Zaokrouhlování na desítky 94 // 6.5 Pamětné sčítání a odčítání čísel v oboru do 100 96 // 6.5.1 Sčítání a odčítání násobků deseti 96 // 6.5.2 Závorky 98 // 6.5.3 Pamětné sčítání a odčítání bez přechodu desítky 99 // 6.5.4 Pamětné sčítání a odčítání s přechodem přes desítku 102 // 6.5.5 Pamětné sčítání a odčítání dvojciferných čísel 104 // 6.6 Příprava na násobení 105 // 6.7 Příprava na dělení 110 // 6.8 Násobení čísly 1 a 0 115 // 6.9 Násobení a dělení v oboru násobilky (do 100) 118 // 6.10 Slovní úlohy 120 // 6.11 Geometrie 124 // 6.11.1 Stěny, vrcholy a hrany těles 124 // 6.11.2 Bod a úsečka 126 // 6.11.3 Lomená čára 129 // 6.11.4 Porovnávání úseček 131 // 6.11.5 Měření úseček 134 // 6.11.6 Souměrnost 137
(OCoLC)37252500
cnb000149342

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC