Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 04.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:25x 
BK
1. vyd.
Praha : Libri : Sociologické nakladatelství, 2005
175 s.

objednat
ISBN 80-7277-241-4 (Libri)
ISBN 80-86429-38-5 (Sociologické nakladatelství - SLON ; v knize neuvedeno ; váz.) ISBN !80-86429-48-2 (chyb.)
Gender sondy ; sv. 2
Obsahuje poznámky, rejstřík, bibliografické odkazy
Bibliografie na s. 151-160
Emancipace ženská - Praha (Česko) - stol. 19. - studie
Feminismus - Praha (Česko) - stol. 19. - studie
Ženy - postavení společenské - dějiny - Praha (Česko) - stol. 19. - studie
000078444
ÚVOD ...9 // ČÁST PRVNÍ. ÚSTAVNÍ A POLITICKÝ VÝVOJ FRANCIE // OD ROKU 1870 ...19 // 1. Třetí republika - nastolení francouzských // republikánskych tradic ...25 // 1.1 Vznik nového režimu ...27 // 1.2 Upevnění republiky a parlamentního režimu ...31 // 1.2.1 MacMahon versus republikáni ...31 // 1.2.2 Takzvaná ústava Grévy ...33 // 1.3 Celkové hodnocení třetí republiky ...34 // 1.4 Dreyfusova aféra ...36 // 2. Vichistický režim - temná závorka ...41 // 3. Svobodná Francie, odboj a obnovení republiky ...47 // 4. Čtvrtá republika ...51 // 4.1 Vznik čtvrté republiky ...51 // 4.2 Instituční systém čtvrté republiky ...56 // 4.2.1 Parlamentní převaha ...56 // 4.2.2 Úpadek výkonné moci jako takové ...57 // 4.2.3 Posílení výkonné moci jako delegované pravomoci .. 58 // 4.2.4 Původní logika vymizení vládní nestability ...59 // 4.3 Posílení parlamentních nešváru v praxi ...60 // 4.4 Závěr ...64 // 5. Vznik páté republiky ...67 // 5.1 Převzetí moci nebo převrat? ...67 // 5.2 Změna režimu ...70 // 5.3 Ideový základ nového režimu ...72 // 4 // ČÁST DRUHÁ. PREZIDENT REPUBLIKY // A MOC VÝKONNÁ ...77 // 1. Prezidentský mandát ...81 // 1.1. Proměny způsobu volby prezidenta ...81 // 1.1.1 První krok - parlament obcházen ...81 // 1.1.2 Definitivní konec parlamentních iluzí ...82 // 1.2 Volba prezidenta republiky ...83 // 1.3 Délka mandátu prezidenta republiky ...85 // 1.4 Prezidentské volby po roce 1958 ...87 // 1.5 Ukončení funkce prezidenta republiky ...93 //
2. Pravomoci prezidenta republiky ...95 // 2.1 Vlastní pravomoci (bez kontrasignace) ...95 // 2.2 Rozdělené pravomoci (podléhající kontrasignaci) .100 // 2.3 Problém takzvané „rezervované domény“ ...102 // 3. Statut prezidenta republiky - // kdy je prezident odpovědný? ...105 // 3.1 Trestní odpovědnost prezidenta ...105 // 3.2 Politická odpovědnost prezidenta republiky ...107 // 4. Vláda a předseda vlády ...111 // 4.1 Předseda vlády: postavení a pravomoci ...111 // 4.1.1 Právní postavení předsedy vlády ...111 // 4.1.2 Pravomoci předsedy vlády ...116 // 4.1.3 Dyarchie (podvojnost) výkonné moci ...119 // 4.2 Vláda ...121 // 5. Alternace a soužití ...123 // ČÁST TŘETÍ. ZÁKONODÁRNÁ PRAVOMOC ...129 // 1. Složení parlamentu ...133 // 1.1 Národní shromáždění {Assemblée nationale) ...133 // 1.2 Senát (Sénat) ...134 // 2. Statut poslanců a senátorů ...137 // 3. Vnitřní struktura sněmoven ...141 // 4. Zákon ...147 // 4.1 Definice zákona ...147 // 5 // 4.2 Přijetí zákonů ...149 // 5. Kontrolní činnost parlamentu ...153 // 5.1 Otázky předkládané vládě ...153 // 5.2 Důvěra a vládní odpovědnost ...154 // 6. Referendum jako součást legislativní moci ...159 // 6.1 Zákonodárné referendum ...161 // 6.2 Ústavodárné referendum ...163 // 6.3 Místní referendum ...171 //
ČÁST ČTVRTÁ. SOUDNÍ MOC ...173 // 1. Soudní řády ...175 // 2. Ústavní rada (Conseil constitutionnel) ...177 // 2.1 Vznik a zakotvení principu kontroly souladu zákona // s ústavou ...177 // 2.2 Francouzská zvláštnost kontroly ústavnosti ...178 // 2.2.1 První „revoluce“ - vznik „bloku ústavnosti" ...180 // 2.2.2 Druhá revoluce - rozhodnutí Ústavní rady // o „svobodě sdružování“ ...181 // 2.3 Problém politizace nebo nadměrné političnosti // Ústavní rady ...185 // ČÁST PÁTÁ. MÍSTNÍ A NADNÁRODNÍ DIMENZE // SYSTÉMU PÁTÉ REPUBLIKY ...187 // 1. Decentralizace ...191 // 2. Místní politika ...195 // 2.1 Městská a obecní zastupitelství ...195 // 2.2 Departementní volby do generálních rad ...199 // 2.3 Regionální volby ...200 // 3. Zámořské departementy a území ...203 // 4. Postavení Korsiky ...205 // 5. Francouzský politický systém a Evropa ...211 // 5.1 Evropa a francouzská ústava ...211 // 5.2 Evropské volby ve Francii ...214 // 5.3 Evropská referenda ...216 // 6 // ČÁST ŠESTÁ. POLITICKÉ STRANY PÁTÉ REPUBLIKY ...219 // 1. Občan a politický systém ...221 // 1.1 Volební právo ...221 // 1.2 Rovnoprávnost žen a mužů ...222 // 2. Politické strany ve Francii ...225 // 2.1 Právní úprava postavení politických stran // ve Francii ...225 // 3. Politické strany ve Francii od roku 1958 ...231 // 3.1 Pravice ...235 // 3.1.1 Gaullismus ...235 // 3.1.2 Středopravicové pole ...239 // 3.1.3 Snaha o sjednocení pravice-Unie pro lidové hnutí ...247 // 3.1.4 Národní fronta ...249 // 3.2 Levice ...265 //
3.2.1 Nekomunistická levice ...265 // 3.2.1.1 Socialistická strana ...265 // 3.2.1.2 Ostatní strany nekomunistické levice - // radikálové a „republikáni“ ...273 // 3.2.1.3 Zelení ...278 // 3.2.2 Komunistická strana ...280 // 3.2.3 Plurální levice ...289 // 3.2.4 Krajní levice - nová úloha trockistických hnutí..292 // 4. Stranický systém páté republiky ...295 // DOSLOV: ČÍM JE PÁTÁ REPUBLIKA? ...301 // PŘÍLOHY ...311 // 1. Chronologie: francouzské režimy od roku 1789 --- 313 // 2. Prezidentské volby ve Francii ( 1965-1995) ...315 // 3. Prezidentské a legislativní volby v roce 2002 ...319 // 4. Výsledky prvních kol legislativních voleb ve Francii // (1958-1997) ...325 // Seznam vybrané literatury ...329
(OCoLC)68706146
cnb001578325

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC