Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 07.10.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(3) Půjčeno:21x 
BK
V H&H vyd. 1.
Praha ; Jinočany : H & H, 1994
366 s. ; 21 cm

objednat
ISBN 80-85787-62-8 (brož.)
Obsahuje rejstřík
Fotoreprint vydání z roku 1948
Próza česká - dějiny - vývoj - stol.18.-19. - studie
000078496
Rekat.
OBSAH // ÚVOD T // L JUNGMANNOVA ÚČAST NA VÝVOJI ČESKÉ PRÓZY 15 // Cast p r v n í // J u n g rn a n n ů v t h e o r e t i c k ý postoj k otázkám básnické prózy 17 // Próza na sklonku 18. století a jazyková estetika J. Dobrovského 19 // Literární problémy jazykové v pojetí Jungmannové 29 // Krásná próza v Jungmannové theorii slovesnosti 38 // Jungmannova literárni theorie a národní obrození 44 // Ö á s t d r u h á // Preklad C h a t e a u b r i a n d o v y A t a i y 49 // 1* Ideová tendence Chateaubriandovy Ataly // a Jungmannüv preklad 53 // 2. Poetisace lexikálni vrstvy jazykové v Atale 62 // Originál Ataly a Jungmannova theorie poetičnosti 63 // „Nová“ slova a jejich funkce v Jungmannové próze 67 Dobové estetično Jungmannova prekladu 74 // 3. Význam Jungmannova prekladu Ataly // pro vývoj české prozaické věty a periody 7g // Věta v Atale ve srovnání s tradiční větou se slovesem na konci 7g // Perioda a její struktura gg // Perioda v české próze 18. století 92 // Charakteristika českého výkladového stylu // na počátku 19. století 95 // Vlastnosti Chateaubriandovy prózy 98 // Věta a perioda v Jungmannové překladu Ataly 101 // Věta v překladu Ataly a situace českého verše 108 // 4. Thematická výstavba Ataly a její hodnoty // s hlediska vývoje české prózy 111 // Popis v epice a Chateaubriandova Atala 111 // Struktura epického thematu a jeho složky 113 // Kontext vnějšího světa v Atale 116
// II. PREROMANTISMUS V ČESKÉ LITERATUŘE A VLIV // JEHO EVROPSKÝCH VZORŮ NA ČESKOU PRÓZU 123 // III. LINDOVA ZÁŘE NAD POHANSTVEM, // PROTOTYP ČESKÉ PRÓZY PREROMANTICKÉ 155 // Proměny v druhovém typu lidové povídkové prózy // obrozenské. Počátky úsilí o dořnácí thema historické 158 Linda a jeho Záře v literárně historické literatuře 170 Thema a titul Lindova románu 173 // Vrstvy thematické výstavby Záře nad pohanstvem // a jejich vzájemný vztah 177 // Evokační úsilí jako součást // vypravovatelského umění v Záři 181 // Lexikální ovzduší v Záři 184 // Redukce slovního a zvukového materiálu v kontextu 196 Zvuková aktualisace slovních spojení 200 // Zvukosledy, jejich tvar a funkce 205 // Lindova věta a perioda 212 // Lindova Záře a Lindův styl // v charakteristice a hodnocení současníků 223 // Typické slohové útvary v Záři: popis a přímá řeč 227 // a) Popis, jeho metody a funkce v Záři 228 // b) Přímá řeč (monolog a dialog), // její funkce a ráz v Záři 234 // Komposiční a motivická výstavba Záře 240 // Lindova Záře v poměru ke skutečnosti 252 // IV. PRÓZA V LETECH DVACÁTÝCH 259 // 1. Vénceslav Sv. Novotný: Obět 262 // 2. Jan Jindřich Marek: Konvalinky 280 // 3. Klicperovy první prózy a počátky kultu W. Scotta // a) ,,Pindar a Korinna" 292 // b) Počátky vlivu W. Scotta a situace české prózy 293 // ci „Točnik“ 300 // 3?6 // V. VÝVOJOVÉ POSTAVENÍ ČESKÉ PREROMANTICKÉ
PRÓZY // ol j) // 1. Celková charakteristika prerornantieké prózy // v historické perspektivě // 2. Vertikálni členěni české prózy beletristické ?? // v prvých třech desítiletích 19. století // 3. Krise prerornantieké prózy, •*"*’ // cesty a možnosti dalšího vývoje // 4. ?. H. Mácha a česká próza preromantická 3,0 // :ik> // JMENNÝ REJSTŘÍK
(OCoLC)85649375
cnb000085590

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC