Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 01.09.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2002
190 s. : il.

objednat
ISBN 80-247-0325-4 (brož.)
Obsahuje ilustrace, rejstřík
HTML (jazyk) - příručky
JavaScript (jazyk) - příručky
www stránky - tvorba - příručky
000078568
Obsah // (• і З 1. Jak tvořit HTML dokumenty...9 // 1.1 Základní struktura dokumentu...10 // 1.2 Rámy [tag FRAMESET]... 12 // 1.2.1 FRAME...14 // 1.2.2 Alternatívni obsah...15 // 1.2.3 Odkazy a parametr target...15 // 1.2.4 Tag BASE...16 // 1.2.5 Sdíleni dat mezi rámy...16 // л 1.2.6 Inline Frame...19 // 2. JavaScript a jeho použiti v HTML stránkách...21 // 2.1 Seznámeni s JavaScriptem...22 // 2.2 Proměnně a datové typy...23 // 2.2.1 Number...24 // 2.2.2 String...25 // 2.2.3 Boolean...25 // 2.3 Operátory a jejich použiti...25 // 2.3.1 Aritmetické operátory...26 // 2.3.2 Logické operátory...27 // 2.3.3 Bitové operátory...27 // 2.4 Konverze datových typu a priorita operátorů...2B // 2.5 Řízeni běhu skriptu...31 // 2.6 Funkce a události...35 // 2.7 Události myši a objekt Event...39 // 2.8 Další události...45 // 2.9 Události podle standardů...49 // 2.10 Objekt Window...51 // 2.10.1 Metody objektu Window...51 // 2.11 Objekty podřízené objektu Window...56 // 2.11.1 Objekt Location...56 // 2.11.2 Objekt History...57 // 2.11.3 Objekt Navigator...57 // 2.11.4 Objekt Screen...58 // 2.12 Příklady...59 // 2.13 Základy práce s formuláři...64 // 2.14 Ovládání prvku SELECT...67 // 2.14.1 Vlastnosti prvku SELECT...67 // 2.14.2 Metody prvku SELECT...68 // Objekty JavaScriptu...71 // 3.1 ActiveXObject...72 // 3.2 Objekt Array...73 // 3.2.1 Metody objektu Array...74 // 3.2.2 Vlastnosti objektu Array...76 // 3.2.3 Příklad použiti polí...77
// 3.3 Objekt Date...80 // 3.3.1 Metody objektu Date...81 // 3.3.2 Příklad objektu Date...82 // 3.4 Objekt Math...83 // 3.4.1 Metody objektu Math...84 // 3.4.2 Vlastnosti objektu Math...85 // 3.5 Objekty souborového systému...85 // 3.5.1 Objekt FileSystemObject...88 // 3.5.2 Objekt Drive...94 // 3.6 Objekt File...98 // 3.6.1 Vlastnosti objektu File...99 // 3.6.2 Metody objektu File...101 // 3.7 Objekt TextStream...103 // 3.7.1 Vlastnosti objektu TextStream...103 // 3.7.2 Metody objektu TextStream...104 // 3.8 Objekt String...105 // 3.8.1 Metody objektu String...105 // 3.9 Vytváření vlastních objektu...109 // Dynamické stránky pomoci stylů ...111 // 4.1 Vkládané styly...112 // 4.2 Propojené styly...115 // 4.3 Vlastnosti kaskádového stylu...116 // 4.3.1 Vlastnosti fontu...117 // 4.3.2 Barvy...122 // 4.3.3 Textové vlastnosti...126 // 4.3.4 Rozměry, odsazeni a orámování prvku...131 // 4.3.5 Klasifikační vlastnosti...148 // 4.4 Jednotky... 152 // 4.4.1 Délkové jednotky... 152 // 4.4.2 Procentuální jednotky... 153 // 4.4.3 Barvy... 153 // 4.4.4 URL... 155 // 4.5 Ovládání stylů skriptem...155 // 4.6 Příklad CSS stylu...159 // 8РЧ 5. Java Applet krok za krokem...161 // 5.1 Chyby při používání appletů... 168 // Sg|Pjl S. ActiveX krok za krokem...171 // 6.1 User control... 172 // 16.1.1 Vytvoření instalačního souboru...176 // Q 7. VBScript...1B3 // Rejstřík...189

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC