Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 19.01.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5.9) Půjčeno:59x 
BK
2. aktualizované a rozšířené vyd.
Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2007
243 s. : il. ; 21 cm

objednat
ISBN 978-80-7368-383-2 (brož.)
Obsahuje tabulky
Bibliografie na s. 222-241, bibliografické odkazy
Překladatelství - antologie
Teorie překladu - překlady odborné - antologie
000078785
Obsah // 3 // OBSAH // Obsah 3 // Na úvod 5 // Bečka Josef Václav: Konfrontační stylistika odborných textů 6 // Dubský Josef: Vícesložkovost odborného textu v překladu 13 // Gramová Edita: Aktuálne teoretické reflexie o preklade a prekladaní na Slovensku 21 // Gramová Edita: Teória a didaktika prekladu odborných textov 34 // Hanáková Milada: Termín z hlediska překladu odborného textu 41 // Horecký Ján: O prekladaní terminológie 55 // Horová Eva: K definici a specifičnosti tzv. „odborného“ překladu 59 // Hrdlička Milan: Odborný text a jeho translace 65 // Hek Bohuslav: Místo teorie odborného překladu v soustavě věd o překladu 73 // Jedlička Alois: Lingvistické předpoklady vědy o překladu 87 // Jettmarová Zuzana: Úloha textu v překladu reklamy do češtiny: dynamika výchozí překladatelské normy 99 // Man Oldřich: metoda překladového porovnávání a lingvistické problémy 119 // Man Oldřich: Otázky ekvivalence v odborném překladu 128 // Miko František: Štylistika odborného prekladu 134 // Mlacek Jozef: Poznámky k štylistike odborného prekladu 145 // Poldauf Ivan: Konfrontační lingvistika ve vztahu ? odbornému překladu 152 // Popovič Anton: ? typologii odborného a umeleckého prekladu 169 // Rakšányiová Jana: K dejinám odborného prekladu na Slovensku 173 // Rakšányiová Jana: Niektoré otázky odborného prekladu z interdisciplinárneho hľadiska 186 // Šebestová Valentína, Šebesta Juraj: Umelecké
prvky v neumeleckom preklade 191 // Škrlantová Marta: Špecifické aspekty prekladu právnych textov EÚ v porovnaní s prekladom národnej legislatívy 200 // Vilímek Vítězslav: Česká a slovenská bibliografie prací o překladu odborného textu 222 // Přehled vysokoškolských pracovišť, institucí a profesních organizací zabývajících se odborným překladem 242

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC