Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 06.10.2018. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
BK
Praha : Academia, 1990

objednat
ISBN 80-200-0097-6
Studie ČSAV ; [vol.] 1/1991
000078856
Rekat.
Obsah // Předmluva...8 // Seznam zkratek...9 // 1. Úvod... ? // 2. Vývoj názorů na oxidace molekulárním kyslíkem... 12 // 2.1. Literatura... 13 // 3. Struktura a reaktivita dikyslíku ... 14 // 3.1. Elektronová struktura dikyslíku... 14 // 3.2. Termodynamika reakcí dikyslíku... 16 // 3.3. Kinetika reakcí dikyslíku... 19 // 3.4. Literatura...23 // 4. Meziprodukty redukce dikyslíku...24 // 4.1. Peroxidické sloučeniny...24 // 4.1.1. Vznik a klasifikace peroxidů...24 // 4.1.2. Rozklad peroxidů...27 // 4.2. Volné radikály ... 29 // 4.2.1. Vznik a zánik volných radikálů... 29 // 4.2.2. Aktivační energie a rychlost radikálových reakci...30 // 4.2.3. Kyslíkové radikály...31 // 4.3. Literatura...33 // 5. Reakce dikyslíku s kovovými ionty a komplexy...34 // 5.1. Oxidace...34 // 5.1.1. Oxidace netranzitnich kovů...34 // 5.1.2. Oxidace tranzitních kovů...35 // 5.2. Oxygenace...37 // 5.2.1. Adukty kovových komplexů s dikyslíkem...41 // 5.2.2. Adukty metaloporfyrinů a metaloproteinů s dikyslíkem...44 // 5.2.3. Kinetika vzniku aduktů a reaktivita koordinovaného dikyslíku...52 // 5.3. Literatura...56 // 6. Oxidace organických sloučenin dikyslíkem...59 // 6.1. Nekatalyzované oxidace...60 // 6.2. Katalyzované oxidace...63 // 6.2.1. Termodynamické a kinetické důsledky koordinace...64 // 6.2.2. Mechanismus elektronového přenosu mezi kovovým iontem a organickým // substrátem...65 // 6.3. Homolytický mechanismus...66 // 5 // 6.3.1. Radikálové
řetězové reakce...67 // 6.3.2. Radikálové reakce neprobihajíci řetězovým mechanismem...72 // 6.4. Heterolytický mechanismus...72 // 6.4.1. Reakce M02 + S—» produkty...73 // 6.4.2. Reakce MS + 02 —* produkty...74 // 6.4.3. Reakce SM02—> produkty; ternámí komplex...74 // 6.5. Mechanismus cyklické generace katalyzátoru...77 // 6.6. Literatura...79 // 7. Fotochemické oxidace dikyslíkem ...81 // 7.1. Fotochemické reakce...81 // 7.1.1. Absorpce světelného zářeni...81 // 7.1.2. Elektronicky excitované stavy...82 // 7.1.3. Kinetika fotochemických reakci...84 // 7.2. Přimé fotoiniciované oxidace ...84 // 7.2.1. Radikálový řetězový mechanismus ...85 // 7.2.2. Reakce substrátů v tripletovém stavu...86 // 7.3. Nepřímé fotoiniciované oxidace ... 86 // 7.4. Fotokatalyzované oxidace ...88 // 7.5. Literatura...89 // 8. Singletový kyslík...91 // 8.1. Vznik a detekce singletového kyslíku...91 // 8.2. Oxidace singletovým kyslíkem...93 // 8.3. Literatura...94 // 9. Inhibice...96 // 9.1. Inhibice termické oxidace ...96 // 9.1.1. Homolytický mechanismus...96 // 9.1.2. Heterolytický mechanismus...98 // 9.1.3. Mechanismus cyklické generace katalyzátoru...99 // 9.2. Inhibice fotochemické oxidace...100 // i 9.3. Synergický efekt...100 // 9.4. Kooxidace a indukované oxidace...101 // 9.5. Literatura...102 // 10. Enzymatické oxidace dikyslíkem... 103 // 10.1. Mechanismy enzymatických reakci...105 // 10.2. Literatura...106 // 11. Experimentální
techniky stanovení kyslíku ...108 // 11.1. Stanovení kyslíku v roztoku...108 // 11.1.1. Elektrochemické metody...109 // 11.1.2. Jiné metody ...113 // 11.2. Stanovení kyslíku v plynné fázi ...114 // 11.3. Studium mechanismů pomocí izotopů 1*0 ? 1?...115 // 11.4. Literatura...116 // 12. Kyslík v životním prostředí...118 // • 12.1. Výskyt kyslíku...118 // 6 // 12.2. Reakce kyslíku v atmosféře... // 12.3. Reakce kyslíku v povrchových vodách . . // 12.4. Oxidatívni degradace organických materiálů // 12.5. Literatura... // 119 // 120 121 124 // Doplňující literatura // 124 // Rejstřík // 125 // 7

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC