Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:15x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Oikoymenh, 2005
699 s. : il. ; 22 cm

ISBN 80-86005-23-2 (váz.)
Oikúmené ; sv. 116
italština
Obsahuje černobílé ilustrace a fotografie, bibliografické odkazy, rejstříky
Bibliografie na s. 660-678
Platón (filozof řec., 427-347 př. Kr.) - filozofie - studie
000078885
Obsah // Úvod k českému vydání...9 // První část. // Základní metodologické předpoklady...19 // První kapitola. Kuhnova epistemologická teorie: // role paradigmat a zvláštní povaha „vědeckých revolucí“...21 // Druhá kapitola. Hlavní „paradigmata“ v dějinách interpretací Platóna...46 // Třetí kapitola. Platónova „svědectví o sobě“ a svědectví // jeho žáků jako základ nového paradigmatu ...86 // Čtvrtá kapitola. Výhody četby Platónových dialogů ve světle „nepsaných nauk“, předaných nepřímou tradicí...117 // Druhá část. // „Druhá plavba" a dvě roviny Platónovy metafyziky...139 // Pátá kapitola. „Druhá plavba“ jako rozhodující přechod od fyzické roviny předsókratovských zkoumání k metafyzické rovině nadsmyslové skutečnosti. (Platón, Plul. 96a- 102a) ... 141 // Šestá kapitola. Přínos první etapy „druhé plavby“: ideje, jejich hlavní metafyzické charakteristiky a protologické problémy, jež z idejí vyplývají ...159 // Sedmá kapitola. Závěrečná etapa „druhé plavby“: // nauka o nejvyšších principech (jedno a neurčitá dvojice) // a její strukturální funkce...204 // 5 // Osmá kapitola. Ideální čísla, ideje, matematická čísla // jako „střední jsoucna“ a hierarchická struktura skutečnosti .. 217 // Devátá kapitola. Trojí funkce principů, kategoriální rozdělení skutečnosti a dvojí podoba dialektické metody vedoucí k principům...
236 // Desátá kapitola. Vztahy mezi řeckým uměním a spiritualitou a paukou o idejích, o číslech a o prvních principech... 252 // Třetí část. // Systematické souvislosti mezi naukou o idejích a protologií . . 265 // Jedenáctá kapitola. Formulace a řešení velkých metafyzických problémů Ústavy, jež zůstaly v rámci tradičního paradigmatu nevyřešeny... 267 // Dvanáctá kapitola. Dialektický přechod od fyzické roviny k rovině metafyzické, aporie spojené s naukou o idejích a polarita prvních principů v Parmenidovi ... 306 // Třináctá kapitola. Trilogie Sofistés - Politikos - Filosofos ve světle nového paradigmatu... 329 // Čtrnáctá kapitola. Příspěvky k protologickému vysvětlení obecné struktury skutečnosti ve Filébovi... 367 // Patnáctá kapitola. Erós a protologie v Lysidovi, Symposiu a Faidrovi ... 383 // Čtvrtá část. // Nauka o démiúrgově rozumu a její vztahy k protologii ...419 // Šestnáctá kapitola. Nauka o démiúrgovi ve Faidónovi, Ústavě, Sofistovi a Politikovi a její protologické důsledky ... 421 // Sedmnáctá kapitola. Nejvyšší rody skutečnosti: neomezeno, // omezení, směs a démiúrgův rozum jako příčina směsi // (Philb. 23c-31a)... 460 // Osmnáctá kapitola. Metafyzický vrchol Timaia: démiúrgův rozum, jenž vysvětluje vznikání; metodologická charakteristika celého pojednání...491 // Devatenáctá kapitola. Kosmologický látkový princip Timaia, na který působí
démiúrgos, a jeho vztah k „neurčité dvojici“ „nepsaných nauk“ ...504 // Dvacátá kapitola. Démiúrgos, jeho činnost jako tvoření // „jednoty v mnohosti" a jeho tvorba prvků a duší v Timaiovi . . 536 // Dvacátá první kapitola. Závěrečné poznámky k postavě démiůrga K k jeho vztahům k protologii...571 // Doslov...589 // Dodatky...599 // Platón objevitelem hermeneutiky: dialog s H.-G. Gadamerem . 601 // Dodatek k desáté kapitole...606 // Dodatky k dvacáté kapitole...640 // Seznam zkratek antických autorů...657 // Seznam literatury...660 // Rejstřík míst...679 // Jmenný rejstřík moderních autorů...695 // Ediční poznámka...699

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC