Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(24) Půjčeno:24x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2005
304 s. : il.

ISBN 80-247-1069-2 (váz.)
Obsahuje ilustrace, tabulky, poznámky, údaje o autorech a jejich fotografie, předmluvu, rejstřík
Bibliografie: s. 293-295
Podniky malé - podnikání - příručky
Podniky střední - podnikání - příručky
000079016
Obsah // O hlavních autorech... 9 // Předmluva ...11 // 1 Co by měl podnikatel vědět...13 // 1.1 Pojetí a význam malých a středních podniků...15 // 1.1.1 Vymezení základních pojmů...15 // 1.1.2 Význam malých a středních podniků...21 // 1.1.3 Omezení malých a středních podniků...22 // 1.2 Podpora malého a středního podnikání...24 // 1.2.1 Organizace poskytující služby podnikatelům...25 // 1.2.2 Finanční programy podpory podnikání...29 // 1.2.3 Užitečné adresy...32 // 1.3 Malé a střední podnikání v evropském prostoru...33 // 1.3.1 Malé a střední podniky v podmínkách evropského tržního prostoru . . 34 // 1.3.2 Podpora malého a středního podnikání z úrovně EU...35 // 2 Důvody podnikání a jeho rizika...45 // 2.1 Status podnikatele versus zaměstnanecký poměr...47 // 2.1.1 Výhody a nevýhody podnikání versus zaměstnanecký poměr 47 // 2.1.2 Důvody podnikání...4S // 2.2 Profil podnikatele...50 // 2.2.1 Obecné rysy podnikatele...50 // 2.2.2 Desatero úspěšného podnikatele...52 // 2.3 Podnikatelské záměry, výběr společníka...54 // 2.3.1 Předpoklady úspěchu začínající firmy...55 // 2.3.2 Úvahy o podnikání v zahraničí...58 // 2.3.3 Výběr společníka...60 // 3 Zahájení podnikatelské činnosti...63 // 3.1 Právní formy - klady a nedostatky z pohledu malých a středních firem...65 // 3.1.1 Přehled právních forem podnikatelské činnosti...65 // 3.1.2 Porovnání jednotlivých právních
forem...68 // 3.1.3 Získání živnostenského oprávnění...73 // 3.1.4 Založení právnické osoby...76 // 3.1.5 Ohlašovací a registrační povinnosti...77 // 3.1.6 Zaměstnávání pracovníků se změněnou pracovní schopností...78 // 3.2 Pozemky, nemovitosti, nebytové prostory...79 // 3.2.1 Vymezení pojmů...79 // 3.2.2 Oprávnění k využívání podnikatelských prostorů ...81 // 3.2.3 Charakteristické rysy typických podnikatelských prostor...82 // 3.3 Podnikatelský plán a zdroje financování...87 // 3.3.1 Zakladatelský rozpočet...87 // 3.3.2 Podnikatelský plán...89 // 3.3.3 Zdroje financování podnikatelské činnosti...98 // 4 Život a aktivity malých a středních firem...105 // 4.1 Management malých a středních firem...107 // 4.1.1 Doporučení managementu praxi...109 // 4.1.2 Od tradičních k moderním názorům na podnikání ...113 // 4.1.3 Nové pohledy na zvyšování výkonnosti firmy ...115 // 4.1.4 Management produktů...126 // 4.1.5 Management výroby (procesů) ...127 // 4.2 Ekonomika a finanční řízení malých a středních podniků...131 // 4.2.1 Finanční řízení...131 // 4.2.2 Řízení majetkové a kapitálové struktury...133 // 4.2.3 Výnosy a náklady, příjmy a výdaje...136 // 4.2.4 Řízení výsledku hospodaření a cash flow...137 // 4.2.5 Finanční plánování a rozpočtování...142 // 4.3 Řízení lidských zdrojů...143 // 4.3.1 Organizace personální práce...144 // 4.3.2 Personální činnosti...145
// 4.3.3 Zaměstnavatelská praxe v podmínkách EU...155 // 4.3.4 Zaměstnávání specifických skupin pracovníků...158 // 4.3.5 Podpory rozšiřování pracovních míst...159 // 4.3.6 Vztah podnikatele k odborové organizaci...160 // 4.4 Marketingové a inovační činnosti...161 // 4.4.1 Marketing malých a středních podniků...161 // 4.4.2 Inovační aktivity...166 // 4.5 Obchodní činnosti...169 // 4.5.1 Nákupní činnosti...171 // 4.5.2 Prodejní činnosti...174 // 4.5.3 Mezinárodní obchodní vztahy...178 // 4.6 Mezinárodní přeprava a zasílatelství...180 // 4.6.1 Mezinárodní přeprava...181 // 4.6.2 Dodací podmínky INCOTERMS...183 // 4.6.3 Zasilatelská činnost (využití služeb speditéra) ...185 // 4.7 Tvorba cen...186 // 4.7.1 Legislativní úprava cen ...186 // 4.7.2 Respektování vlastních nákladů při určování cen...187 // 4.7.3 Respektování situace na trhu při určení ceny...190 // 4.7.4 Vliv moderních informačních technologií na tvorbu cen...192 // 4.8 Účetnictví a výkaznictví...193 // 4.8.1 Vymezení evidence (vedení účetnictví) v zákoně o účetnictví ... 193 // 4.8.2 Úprava povinností vztahujících se k vedení účetnictví...195 // 4.8.3 Úprava povinností vztahujících se k vedení daňové evidence...200 // 4.8.4 Přechod z vedení daňové evidence na vedení účetnictví...200 // 4.9 Daně v podnikání...201 // 4.9.1 Daň z příjmů fyzických osob ...203 // 4.9.2 Daň z příjmů právnických osob...211
// 4.9.3 Silniční daň ...211 // 4.9.4 Daň z přidané hodnoty...212 // 4.10 Pojistné sociálního pojištění...214 // 4.10.1 Veřejné zdravotní pojištění...215 // 4.10.2 Pojistné sociálního zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti...218 // 4.11 Některé další povinnosti podnikatelů...222 // 4.11.1 Zákonné pojištění zaměstnavatele...222 // 4.11.2 Komerční pojištění pro podnikatele...223 // 4.11.3 Podnikatelský účet...225 // 4.11.4 Využití služeb bezpečnostní agentury...226 // 4.12 Informační a komunikační zabezpečení...227 // 4.12.1 Informační a komunikační systémy...228 // 4.12.2 Internet...231 // 4.12.3 Interní komunikace ...232 // 4.13 Nejdůležitější legislativní požadavky pro podnikání...233 // 4.13.1 Úvodem...233 // 4.13.2 Právní požadavky na kvalitu produkce a její zabezpečování...234 // 4.13.3 Ekologické požadavky...248 // 4.13.4 Stavební činnosti...256 // 4.13.5 Právní úprava bezpečnosti a ochrany zdraví při práci...258 // 4.13.6 Ostatní předpisy...262 // 5 Perspektivy a ohrožení malých a středních podniků ...267 // 5.1 Životní cyklus malých a středních podniků...269 // 5.2 Partnerství, spojenectví malých a středních podniků...270 // 5.3 High technologie...275 // 5.3.1 Podpora high-technologií v EU...276 // 5.4 Krizové situace v podnikání malých a středních podniků...277 // 5.4.1 Prevence...277 // 5.4.2 Respektování rizika...279 // 5.4.3 Krizové
řízení...286 // 5.5 Zánik podnikatelských subjektů...288 // 5.5.1 Zánik živnostenského oprávnění...288 // 5.5.2 Zánik obchodních společností...289 // Literatura...293 // Rejstřík...297

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC