Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(8.3) Půjčeno:25x 
BK
2. přeprac. a dopl. vyd.
Praha : Grada, 1999
214 s.

ISBN 80-7169-812-1 (brož.)
Manažer
Obsahuje rejstřík
Bibliografie na s. 210-211
Investice - rozhodování - příručky
Plánování - podniky - příručky
000079017
Obsah // Předmluva ...9 // 1. Proces přípravy a realizace projektů 11 // 1.1 Úvod ...12 // 1.2 Předinvestiční fáze ...12 // 1.3 Investiční fáze ...17 // 1.4 Provozní fáze ...17 // 1.5 Základní aspekty technicko-ekonomických studií ...18 // 2. Technicko-ekonomická studie (feasibility study) projektu 23 // 2.1 Charakter a náplň technicko-ekonomická studie 24 // 2.2 Analýza trhu a marketingová strategie 26 // 2.2.1 Marketingový výzkum (analýza trhu a poptávky) ...26 // 2.2.2 Nástin strategie projektu (firmy) ...29 // 2.2.3 Marketingový mix ...32 // 2.2.4 Marketingové náklady a výnosy projektu 34 // 2.3 Velikost výrobní jednotky ...35 // 2.4 Materiálové vstupy a energie ...40 // 2.5 Umístění výrobní jednotky ...42 // 2.6 Technologie a výrobní zařízení ...46 // 2.6.1 Technologie ...47 // 2.6.2 Výrobní zařízení ...50 // 2.7 Pracovní síly (lidské zdroje) ...51 // 2.8 Organizace a řízení ...53 // 2.9 Plán realizace projektu ...54 // 3. Finanční analýza a hodnocení projektů 55 // 3.1 Úvod ...56 // 3.2 Kritéria hodnocení ekonomické efektivnosti ...57 // 3.2.1 Ukazatele rentability ...57 // 3.2.2 Doba úhrady ...60 // 3.2.3 Kritéria založená na diskontování 62 // 3.3 Zdroje financování projektů ...71 // 3.3.1 Klasifikace zdrojů financování ...71 // 3.3.2 Dlouhodobé úvěry ...73 // 3.3.3 Dluhopisy ...76 // 3.3.4 Finanční leasing 77 // 3.3.5 Rizikový kapitál ...80 // 3.4 Peněžní toky projektu 82 // 3.4.1 Náplň peněžních toků 82 // 3.4.2 Investiční náklady projektu 83 // 3.4.3 Příjmy a výdaje v období provozu 87 // 3.4.4 Příjmy (výdaje) spojené s likvidací projektu 94 // 3.4.5 Poznámky ke stanovení peněžních toků projektu v hospodářské praxi ...95 // 3.5 Náklady kapitálu ...98 // 3.5.1 Náklady vlastního kapitálu 99 // 3.5.2 Upravené náklady kapitálu ...104 // 3.5.3 Nominální a reálná diskontní sazba 106 //
3.6 Hodnocení ekonomické efektivnosti a finanční stability projektu 107 // 3.6.1 Úvod ...107 // 3.6.2 Příklad projektu ...108 // 3.6.3 Hodnocení projektu při jeho plném vlastním financování 114 // 3.6.4 Hodnocení projektu při smíšeném financování 118 // 3.6.5 Hodnocení finanční stability projektu 130 // 3.6.6 Hodnocení vlastního vkladu do projektu 134 // 3.6.7 Perpetuita ...135 // 3.7 Ekonomická přidaná hodnota (EVA) ...137 // 3.7.1 Podstata a stanovení ekonomické přidané hodnoty 137 // 3.7.2 Hodnota přidaná trhem (MVA) 138 // 3.7.3 Způsoby zvyšování EVA 139 // 3.7.4 Stanovení čisté současné hodnoty projektu pomocí EVA 140 // 3.8 Poznámka ke zdrojům hodnoty projektů ... 142 // 4. Řízení rizika projektů 145 // 4.1 Podnikatelské riziko 146 // 4.2 Náplň řízení rizika 148 // 4.3 Určení faktorů rizika 149 // 4.4 Stanovení významnosti faktorů rizika 151 // 4.4.1 Expertní hodnocení ...151 // 4.4.2 Analýza citlivosti ...153 // 4.5 Stanovení rizika projektu ...159 // 4.5.1 Odolnost projektu 159 // 4.5.2 Flexibilita ...163 // 4.5.3 Stanovení hospodářských výsledků projektu // a jeho finanční stability, při varovném.scénáři ...164 // 4.6 Hodnocení rizika projektu a přijetí opatření na jeho snížení 165 // 4.7 Příprava plánu korekčních opatření ... // 5. Investiční program firmy ...175 // 5.1 Úvod ...176 // 5.2 Klasifikace investičních projektů ...177 // 5.2.1 Věcná náplň projektu ... 177 // 5.2.2 Míra závislosti projektů ...178 // 5.2.3 Velikost projektu ...179 // 5.3 Tvorba investičního programu ...180 // 5.3.1 Proces přípravy investičního programu ...180 // 5.3.2 Hodnocení a volba projektů ...182 // 5.3.3 Optimalizace investičního programu ...187 // 5.3.4 Závěrečné poznámky k tvorbě investičního programu ...189 // 5.4 Investiční program a finanční pián firmy ...192 //
5.5 Počítačová podpora tvorby investičního programu ...195 // 5.5.1 Počítačová podpora finančních analýz a hodnocení projektů 195 // 5.5.2 Počítačová podpora tvorby investičního programu ... 197 // 5.6 Postaudit projektů ...199 // 6. Podnikatelský plán ...203 // 6.1 Náplň podnikatelského plánu ...204 // 6.2 Požadavky na podnikatelský plán ...208 // Literatura ...210 // Rejstřík ...212

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC