Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(4.8) Půjčeno:24x 
BK
1. vyd.
Praha : Karolinum, 1998
236 s.

ISBN 80-7184-580-9 (brož.)
Kultura tělesná - filozofie - sborníky referátů
000079049
OBSAH // O TĚLE 5 // Pohyb ako zprostředkující Článek mezi biologickou // a společenskou determinovaností člověka (M. Rýdl) ...6 // ? výmtru trojího pohybu u Jana Patočky (Z. Pinč) ...11 // Pojetí johybu u Aristotela (K. Berka) ...17 // Pohyb ? stránce obecné (F. Véle) ...21 // Pohyb - problematika zjevování (A. Hogenová) ...24 // Smysl pohybu (V. Hošek) 32 // Krása johybu a jeho vliv na malbu XX. století (J. Jebavá) ...35 // Margirálie ? problému “pohybová činnost člověka” (L. Dobrý) ...38 // Několk myšlenek o pohybu z hlediska // kultura antropologie (V. Hohler) 42 // O TĚLE 49 // ? probému těla (M. Rýdl) 50 // O těle P. Piťha) 53 // Sebepcjetí těla u tělocvikářů (V. Hošek) ...58 // Úvahy o estetice lidského těla (V. Hohler) ...60 // Lidské tělo a gesto jako estetické kategorie (J. Jebavá) ...69 // ? probematice těla (A. Hogenová) ...71 // Problén tělesnosti u Jana Evangelisty Purkyně (M. Pauza) ...85 // Fenomín těla (J. Michálek) 87 // ? novému pojetí vztahu těla a duše (J. Hermach) ...93 // Událost těla (J. Payne) 96 // O DUCHOVNÍ A TĚLESNÉ KULTUŘE OSOBNOSTI 103 // Identiti a tělesnost jako politický problém (Z. Pinč) ...104 // Postavení a význam tělesné výchovy ve vzdělávání (P. Piťha) ...109 // O řeči A. Špačková) 119 // Tělesni kultura jako stránka obecné kultury (M. Rýdl) ...123 // Poznánky ? Alethei (A. Hogenová) 128 // Lidská osobnost a psychofyzický problém
(V. Wolf) ...146 // Tčlo-diše = a co když je to jinak? (A. Funda) ...148 // Teorica praxe prožitkově orientované // pohybové aktivity (R. Paštiková) 151 // 3 // Tělo a svoboda (M. Kotrba) ...157 // Ty, já a ono ve společném prostoru a čase (M. Vondráček) ...164 // Tělo a bolest (J. Březáková) 173 // ? Psychologii těla a chronické nemoci u dětí (A. Březáková) ...181 // O VÍTĚZSTVÍ 189 // Fenomén “vítězství” současného člověka (J. Hermach) 190 // Psychologický význam vítězství (V. Hošek) 193 // Agón a Filia (Z. Pinč) 196 // Vítězství a výkon (M. Rýdl) 204 // ? problematice vítězství (A. Hogenová) 210 // O “vítězství” nad sebou (Z. Maňák) 212 // O PROHŘE 217 // A. Hogenová 218 // Z. Pinč 223 // V. Hošek 230 // J. Pešková 230 // A. Rychtecký 231 // R. Kovář 232 // N. Pelcová 232 // Z. Pinč 234 // A. Rychtecký 235 // F. Véle 235 // J. Hořčic 236 // J. Kössl 236 // A. Hogenová 236 // 4

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC