Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 25.03.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(5) Půjčeno:5x 
BK
3. přeprac. a dopl. vyd.
Praha : C.H. Beck, 2002
479 s. : il.

objednat
ISBN 80-7179-736-7 (váz.)
Beckovy mezioborové učebníce
Obsahuje ilustrace, grafy, tabulky, bibliografické odkazy, rejstřík, stručný výkladový slovník
Ekonomika podniková - učebnice vysokošk.
000079125
Obsah // Úvod ...VII // Oddíl A - Podnik, jeho cíle а funkce // 1. Podstata podniku a podnikání ... 3 // 1.1 Podnikání a podnik ... 3 // i .2 Nedávná minulost našich podniků ... 5 // 1.3 Listopad 1989 a současná situace našich podniků ... 6 // 1.4 Právní úprava podnikání ... 9 // 1.5 Dodatek: Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost ... 10 // Shrnutí ... II // Klíčová slova ... II // Otázky ... 11 // Literatura ... 12 // 2. Okolí podniku ... 13 // 2.1 Prvky okolí podniku ... 14 // 2.2 Význam státu pro formování okolí podniku ... 18 // 2.3 Nutnost poznávání okolí ... 19 // Shrnutí ...20 // Klíčová slova ...21 // Otázky ...21 // Literatura ...21 // 3. Vývoj podnikové ekonomiky ...22 // 3.1 Historický úvod ...22 // 3.2 Zakladatelské osobnosti ...23 // 3.3 Situace na území České republiky ...26 // Shrnutí ...29 // Klíčová slova ...29 // Otázky ...29 // Literatura ...30 // Podniková ekonomiko // 4. Efektivnost podniku a její základní kategorie ...31 // 4.1 Výrobní faktory a jejich klasifikace ...31 // 4.2 Kombinace výrobních faktorů ...34 // 4.3 Spotřeba výrobních faktorů - náklady podniku ...35 // 4.3.1 Druhové třídění nákladů ...36 // 4.3.2 Účelové třídění nákladů ...37 // 4.3.3 Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby ...39 // 4.3.4 Náklady podle původu spotřebovaných vstupů ...41 // 4.3.5 Náklady podle podnikových funkcí ...41 // 4.3.6 Další kategorie nákladů ...42 // 4.4 Výsledek činnosti podniku - výnosy a zisk ...42 // 4.5 Efektivnost ...47 // Shrnutí ...51 // Klíčová slova ...52 // Otázky ...52 // Literatura ...53 // 5. Cíle podniku a jeho funkce ...55 // 5.1 Primární cíl podniku - maximalizace zisku a tržní ceny akcií ...55 // 5.2 Primární cíl - maximalizace hodnoty podniku a tzv. shareholder value ...58 // 5.3 Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku ...58 //
5.4 Primární cíl - maximalizace shareholder value (ukazatele MVA a EVA) ...61 // 5.5 Druhy cílů ...64 // 5.6 Funkce (činnosti) podniku ...66 // Shrnutí ...69 // Klíčová slova ...70 // Otázky ...70 // Literatura ...71 // 6. Typologie podniků ...72 // 6.1 Podniky podle právní formy ...73 // 6.1.1 Podniky jednotlivce ...73 // 6.1.2 Osobní společnosti ...74 // 6.1.3 Kapitálové společnosti ...75 // 6.1.4 Družstva ...77 // 6.1.5 Veřejné (státní) podniky ...78 // 6.2 Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví ...80 // 6.3 Podniky podle velikosti ...81 // 6.4 Podniky podle typu výroby ...81 // 6.5 Sdružení podniků ...82 // Obsah // Shrnutí // Klíčová slova // Otázky // Literatura // 7. Život podniku // 7.1 Založení podniku // 7.2 Růst podniku // 7.3 Krize a sanace // 7.4 Zánik podniku // 7.4.1 Zrušení a zánik // 7.4.2 Likvidace společnosti // 7.4.3 Konkurz a vyrovnání // Shrnutí // Klíčová slova // Otázky // Literatura // Internetové prameny // Oddíl В - Výstavba podniku // 8. Majetková a kapitálová výstavba podniku // 8.1 Majetek podniku a jeho finanční krytí, rozvaha podniku // 8.2 Majetková struktura podniku // 8.2.1 Dlouhodobý majetek // 8.2.2 Oběžný majetek // 8.3 Kapitálová struktura podniku // 8.3.1 Vlastní kapitál - základ podnikání // 8.3.2 Cizí kapitál - další zdroj financování podniku // 8.4 Oceňování majetku a podniku // 8.4.1 Oceňování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku // 8.4.2 Oceňování dlouhodobého finančního majetku // 8.4.3 Oceňování oběžného majetku // 8.4.4 Oceňování cizího a vlastního kapitálu // 8.4.5 Oceňování podniku // Shrnutí // Klíčová slova // Otázky // Příklady k řešení // Literatura //
Podniková ekonomika // 9. Organizace podniku ...137 // 9.1 Proč je potřeba organizovat ...137 // 9.2 Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury ...139 // 9.3 Co je výsledkem organizování ...145 // 9.4 Ovlivňují organizaci právní předpisy? ...149 // Shrnutí ... 150 // Klíčová slova ... 150 // Otázky ... 150 // Literatura ... 151 // Oddíl С - Činnosti podniku a jejich řízení // 10. Podnikové řízení ... 155 // 10.1 Obsah řízení a jeho fáze ... 155 // 10.2 Nositelé řídících rozhodnutí ... 156 // 10.3 Strategické řízení ... 157 // 10.4 Taktické a operativní řízení ... 161 // 10.5 Funkční struktura plánování podniku ... 162 // 10.5.1 Plánování marketingu ... 163 // 10.5.2 Plánování výroby ... 163 // 10.5.3 Plánování nákupu ... 164 // 10.5.4 Plánování výzkumu a vývoje ... 164 // 10.5.5 Plánování obnovy a údržby dlouhodobého hmotného majetku ... 164 // 10.5.6 Finanční plánování ... 165 // 10.5.7 Plánování lidských zdrojů ... 165 // 10.6 Podnikatelský plán (business pian) ... 165 // Shrnutí ... 167 // Klíčová slova ... 168 // Otázky ... 168 // Literatura ... 168 // 11. Výrobní činnost podniku ... 169 // 11.1 Pojetí výrobní činnosti ... 169 // 11.2 Plánování výroby ... 171 // 11.2.1 Plánování výrobního programu ... 171 // 11.2.2 Plánování výrobního procesu ... 173 // 11.2.3 Plánování výrobních kapacit ... 176 // 11.2.4 Plánování umístění (lokalizace) podniku (závodu) ... 181 // Shrnutí ... 182 // Klíčová slova ... 182 // Otázky ... 182 // Příklady k řešení ...183 // Literatura ... 183 // Obsah // 12. Nákup ... 184 // 12.1 Funkce a úkoly útvaru nákupu ... 184 // 12.1.1 Marketingové pojetí nákupu ... 184 // 12.1.2 Dominantní zásady nákupního marketingu ... 185 // 12.2 Nákupní marketingový mix ... 186 // 12.2.1 Informační a komunikační nákupní mix ... 186 //
12.2.2 Výrobkový mix a mix služeb ... 187 // 12.2.3 Cenový a kontraktační mix ... 188 // 12.2.4 Logistický a dodávkový mix ... 189 // 12.3 Aktivity marketingového nákupního procesu ... 189 // 12.4 Řízení zásob ... 193 // 12.5 Nákupní logistika ... 197 // 12.6 Strategické řízení nákupu ... 199 // Shrnutí ...200 // Klíčová slova ...201 // Otázky ...201 // Příklad k řešení ...201 // Literatura ...203 // 13. Odbyt (marketing) ...204 // 13.1 Odbyt a marketing, prodej zboží a služeb ...204 // 13.2 Obchodní plán ...206 // 13.3 Marketingové techniky ...208 // 13.4 Organizace marketingu v podniku ...210 // Shrnutí ...211 // Klíčová slova ...211 // Otázky ...211 // Příklad k řešení ...212 // Literatura ...212 // 14. Personální práce ...213 // 14.1 Obsah a cíle personální práce ve firmě ...213 // 14.2 Organizace personální práce ...216 // 14.3 Plánování zaměstnanců ...218 // 14.4 Získávání a výběr zaměstnanců ...218 // 14.5 Hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu ...220 // 14.6 Firemní vzdělávání ...221 // 14.7 Pracovní podmínky a sociální péče ...222 // 14.8 Mzdový systém firmy ...223 // 14.9 Hodnocení práce ...228 // 14.10 Mzdové formy ...228 // Shrnutí ...229 // Podniková ekonomika // Klíčová slova ...230 // Otázky ...230 // Příklad k řešení ...231 // Literatura ...231 // 15. Financování podniku ...232 // 15.1 Financování podniku a úkoly finančního managementu ...232 // 15.2 Druhy financování podniku ...235 // 15.3 Běžné (krátkodobé) financování ...237 // 15.3.1 Určení mix ... 188 // 12.2.4 Logistický a dodávkový mix ... 189 // 12.3 Aktivity marketingového nákupního procesu ... 189 // 12.4 Řízení zásob ... 193 // 12.5 Nákupní logistika ... 197 // 12.6 Strategické řízení nákupu ... 199 // Shrnutí ...200 // Klíčová slova ...201 // Otázky ...201 // Příklad k řešení ...201 //
Literatura ...203 // 13. Odbyt (marketing) ...204 // 13.1 Odbyt a marketing, prodej zboží a služeb ...204 // 13.2 Obchodní plán ...206 // 13.3 Marketingové techniky ...208 // 13.4 Organizace marketingu v podniku ...210 // Shrnutí ...211 // Klíčová slova ...211 // Otázky ...211 // Příklad k řešení ...212 // Literatura ...212 // 14. Personální práce ...213 // 14.1 Obsah a cíle personální práce ve firmě ...213 // 14.2 Organizace personální práce ...216 // 14.3 Plánování zaměstnanců ...218 // 14.4 Získávání a výběr zaměstnanců ...218 // 14.5 Hodnocení zaměstnanců a jejich výkonu ...220 // 14.6 Firemní vzdělávání ...221 // 14.7 Pracovní podmínky a sociální péče ...222 // 14.8 Mzdový systém firmy ...223 // 14.9 Hodnocení práce ...228 // 14.10 Mzdové formy ...228 // Shrnutí ...229 // Podniková ekonomika // Klíčová slova ...230 // Otázky ...230 // Příklad k řešení ...231 // Literatura ...231 // 15. Financování podniku ...232 // 15.1 Financování podniku a úkoly finančního managementu ...232 // 15.2 Druhy financování podniku ...235 // 15.3 Běžné (krátkodobé) financování ...237 // 15.3.1 Určení potřebné výše oběžných aktiv ...238 // 15.3.2 Způsoby financování oběžných aktiv ...239 // 15.4 Řízení cash flow ...240 // 15.4.1 Pojem a význam cash flow ...241 // 15.4.2 Zjišťování cash flow ...242 // 15.5 Hodnocení finanční výkonnosti podniku - finanční analýza ...243 // 15.5.1 Význam a informační zdroje ...243 // 15.5.2 Techniky používané ve finanční analýze ...243 // 15.5.3 Hlavní skupiny poměrových ukazatelů ...243 // 15.5.4 Postup finanční analýzy ...245 // 15.5.5 Trendová analýza ...246 // 15.5.6 Systém ukazatelů Du Pont ...247 // 15.5.7 Pyramidová soustava finančních ukazatelů ...247 // 15.5.8 Mezipodnikové srovnávání ...247 // 15.5.9 Ukazatele přidané hodnoty - MVA, EVA ...248 //
15.6 Finanční plánování ...248 // Shrnutí ...249 // Klíčová slova ...249 // Otázky ...250 // Příklady k řešení ...250 // Literatura ...251 // 16. Investiční činnost ...252 // 16.1 Pojem investování a druhy investic ...252 // 16.2 Rozhodování o investicích ...253 // 16.3 Zdroje financování investic ...254 // 16.4 Hodnocení efektivnosti investic ...255 // 16.4.1 Podstata a postup ...255 // 16.4.2 Určení jednorázových nákladů na investici ...256 // 16.4.3 Odhad budoucích výnosů a rizik ...256 // 16.4.4 Určení podnikové diskontní míry (nákladů na kapitál) ...256 // 16.4.5 Výpočet současné hodnoty (aktualizace) očekávaných výnosů ... 257 // 16.5 Metody hodnocení investic ...258 // Obsah // 16.6 Metody (ukazatele) hodnocení efektivnosti investic ...261 // 16.6.1 Ukazatel výnosnosti investice ...261 // 16.6.2 Metoda doby splacení ...262 // 16.6.3 Metoda čisté současné hodnoty ...262 // 16.6.4 Metoda vnitřního výnosového procenta ...263 // 16.6.5 Ukazatel EVA v hodnocení investic ...265 // 16.7 Srovnávání investičních variant ...266 // 16.7.1 Výběr ze zaměnitelných vzájemné se vylučujících // investičních variant ...266 // 16.7.2 Výběr z investičních možností - stanovení pořadí akcí ...267 // 16.S Investiční riziko ...268 // 16.9 Portfolio ...270 // Shrnutí ...271 // Klíčová slova ...271 // Otázky ...271 // Příklady k řešení ...272 // Literatura ...272 // 17. Podnikové početnictví ...273 // 17.1 Finanční účetnictví a výkazy účetní závěrky ...273 // 17.2 Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví ...280 // 17.3 Kalkulace nákladů ...282 // 17.4 Rozpočetnictví ...283 // 17.5 Podniková statistika a rozbor ...284 // Shrnutí ...285 // Klíčová slova ...285 // Otázky ...285 // Literatura ...286 // Oddíl D - Specifické ekonomiky // 18. Specifika výrobních podniků ...289 //
18.1 Členění výrobních podniků ...289 // 18.2 Průmyslové podniky ...291 // 18.2.1 Průmysl těžební a zpracovatelský ...291 // 18.2.2 Vývoj průmyslu ...293 // 18.2.3 Vnitřní organizace průmyslového podniku a výroby ...293 // 18.3 Energetika ...294 // 18.3.1 Elektrárenství ...295 // 18.3.2 Teplárenství ...296 // 18.3.3 Plynárenství ... 296 // Podniková ekonomika // 18.4 Vodní hospodářství ...296 // 18.5 Zemědělské a lesnické podniky ...297 // 18.6 Zemědělství ...298 // 18.6.1 Význam zemědělství a jeho zvláštnosti ...298 // 18.6.2 Rostlinná výroba ...300 // 18.6.3 Živočišná výroba ...300 // 18.6.4 Transformace v zemědělství a zemědělská politika vlády 301 // 18.7 Lesnictví ...301 // 18.8 Stavebnictví ...303 // Shrnutí ...304 // Klíčová slova ...304 // Otázky ...304 // Literatura ...305 // 19. Bankovní podniky ...306 // 19.1 Banka jako specifický podnik ...306 // 19.1.1 Charakteristika banky a jejích funkcí ...307 // 19.1.2 Rozvaha banky a výkaz zisku a ztrát ...309 // 19.2 Bankovní systém ...313 // 19.2.1 Struktura bankovního systému ...313 // 19.2.2 Struktura českého bankovního systému ...314 // 19.2.3 Vývoj bankovního systému v České republice ...315 // 19.2.4 Bankovní prostředí ...317 // 19.3 Bankovní produkty (obchody) ...321 // 19.3.1 Finančně úvěrové bankovní produkty ...321 // 19.3.2 Depozitní bankovní produkty ...322 // 19.3.3 Bankovní platební produkty ...323 // 19.3.4 Produkty investičního bankovnictví ...323 // 19.4 Základní principy řízení banky ...324 // Shrnutí ...328 // Klíčová slova ...328 // Otázky ...328 // Literatura ...329 // 20. Podniky infrastruktury ...330 // 20.1 Význam a zvláštnosti podniků infrastruktury ...330 // 20.2 Doprava ...333 // 20.2.1 Železniční doprava ...335 // 20.2.2 Silniční doprava ...336 // 20.2.3 Vodní doprava ...338 // 20.2.4 Letecká doprava ...338 //
20.2.5 Městská hromadná doprava ...339 // Obsah // 20.3 Pošta ...340 // 20.4 Telekomunikace ...341 // Shrnutí ...344 // Klíčová slova ...344 // Otázky ...344 // Literatura ...345 // 21. Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu ...346 // 21.1 Obchod a obchodní podniky ...346 // 21.2 Specifika zahraničního obchodu ...351 // 21.3 Nástroje státu v oblasti zahraniční obchodní politiky ...353 // 21.4 Podniky cestovního ruchu ...356 // 21.5 Specifika činností v obchodní firmě ...358 // 21.6 Ekonomika obchodních podniků ...359 // Shrnutí ...359 // Klíčová slova ...360 // Otázky ...360 // Literatura ...360 // 22. Drobné podniky a živnosti ...361 // 22.1 Význam malých a středních podniků ...361 // 22.2 Vymezení malých a středních podniků ...363 // 22.3 Výhody a nevýhody malých a středních podniků ...365 // 22.4 Strategie malých a středních podniků ...367 // 22.5 Podpora malým a středním podnikům ...368 // 22.6 Sdružování podniků v průmyslových oblastech - vytváření podnikatelských sítí a sdružení ...371 // Shrnutí ...372 // Klíčová slova ...372 // Otázky ...372 // Příklad k řešení ...373 // Literatura ...373 // 23. Podniky s mezinárodní účastí ...374 // 23.1 Společné podnikání bez kapitálové spoluúčasti ...374 // 23.2 Společné podnikání s kapitálovou spoluúčastí ...376 // 23.3 Joint ventures (podniky se zahraniční majetkovou účastí) ...378 // 23.4 Nadnárodní podniky ...382 // Shrnutí ...385 // Klíčová slova ...385 // Otázky ...385 // Literatura ...385 // Podn i ко v á e ко n от i ко // 24. Specifika podnikání, ekonomiky a managementu ve zdravotnictví 386 // 24.1 Specifika zdravotnických služeb ...386 // 24.2 Specifika podnikání ve zdravotnictví ...388 // 24.2.1 Založení soukromého zdravotnického zařízení ...388 // 24.2.2 Technické požadavky na provoz zdravotnického zařízení ...390 //
24.2.3 Pojištění soukromého zdravotnického zařízení ...391 // 24.3 Ekonomika a management zdravotnických zařízení ...392 // 24.3.1 Marketing zdravotnických zařízení ...392 // 24.3.2 Posilování ekonomických aspektů v řízení // zdravotnických zařízení ...393 // 24.3.3 Management kvality ve zdravotnických zařízeních ...394 // 24.3.4 Ochrana osobních údajů a statistická služba ...395 // 24.3.5 Zdravotní informační systémy ...395 // Shrnutí ...397 // Klíčová slova ...397 // Otázky ...398 // Příklad k řešení ...398 // Literatura ...398 // 25. Ekonomika sportu ...399 // 25.1 Pojem sport ...399 // 25.2 Institucionální klasifikace sportu ...399 // 25.3 Institucionální rámec sportu ...401 // 25.4 Makroekonomický model toku statků // a finančních toků ve sportu pro ČR ...402 // 25.5 Podíl sportu na společenském produktu a spotřebitelských výdajích . .. 406 // 25.6 Vícezdrojové financování sportu, tvorba peněžního fondu ...407 // 25.7 Specifika ekonomiky českého sportovního klubu a základní právní rámec ...409 // Shrnutí ...410 // Klíčová slova ...410 // Otázky ...411 // Literatura ...411 // 26. Aplikace PC v práci ekonoma podniku ...412 // 26.1 Programové vybavení (software) ...412 // 26.2 Programové prostředky pro komunikaci ...413 // 26.2.1 Internet ...413 // 26.2.2 Prostředky pro práci s WWW stránkami na Internetu ...413 // 26.2.3 Intranet ...414 // 26.2.4 Elektronická pošta ...415 // 26.2.5 Elektronické konference ...415 // Obsali // 26.2.6 Diskusní skupiny ...416 // 26.2.7 Videokonference, Internet Relay Chat ...416 // 26.3 Obecné aplikační programy ...416 // 26.3.1 Textový editor ...416 // 26.3.2 Tabulkový procesor ...417 // 26.3.3 Databázový systém ...417 // 26.3.4 Prezentační grafika ...417 // 26.4 Účelové aplikační programy z ekonomiky podniku ...418 // 26.4.1 Databáze o firmách ...418 //
26.4.2 Softwarové programy pro analýzu a srovnávání podniků ...420 // 26.4.3 Údaje o ekonomických subjektech na Internetu ...422 // Shrnutí ...423 // Klíčová slova ...423 // Otázky ...423 // Literatura ...423 // Stručný výkladový slovník ...425 // Rejstřík ...469

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC