Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(14.7) Půjčeno:44x 
BK
4. přepracované a doplněné vyd.
Praha : C.H. Beck, 2006
xxv, 475 s. : il. ; 25 cm

ISBN 80-7179-892-4 (váz.)
Obsahuje tabulky, grafy, bibliografické odkazy, úvod, údaje o autorovi, stručný výkladový slovník, rejstřík
Ekonomika podniková - učebnice vysokošk.
000079126
Obsah // Úvod...VII // Oddíl A - Podnik, jeho cíle K funkce // 1. Podstata podniku a podnikání ... 3 // 1.1 Podnikání a podnik... 3 // 1.2 Nedávná minulost našich podniků... 5 // 1.3 Listopad 1989 a současná situace našich podniků... 6 // 1.4 Právní úprava podnikání... 9 // 1.5 Dodatek: Podnikatel, manažer, vůdčí osobnost... 10 // Shrnutí ... 11 // Klíčová slova... II // Otázky... 11 // Literatura...12 // 2. Okolí podniku ... 13 // 2.1 Prvky okolí podniku... 14 // 2.2 Význam státu pro formování okolí podniku ... 18 // 2.3 Nutnost poznávání okolí... 19 // Shrnutí ...20 // Klíčová slova...21 // Otázky . ...21 // Literatura...21 // 3. Vývoj podnikové ekonomiky...22 // 3.1 Historický úvod ...22 // 3.2 Zakladatelské osobnosti ...23 // 3.3 Situace na území České republiky...26 // Shrnutí ...29 // Klíčová slova...29 // Otázky...29 // Literatura...30 // XV // Podniková ekonomika // 4. Efektivnost podniku a její základní kategorie ...31 // 4.1 Výrobní faktory a jejich klasifikace ...31 // 4.2 Kombinace výrobních faktorů...34 // 4.3 Spotřeba výrobních faktorů - náklady podniku...35 // 4.3.1 Druhové třídění nákladů ... 36 // 4.3.2 Účelové třídění nákladů ...37 // 4.3.3 Náklady podle závislosti na změnách objemu výroby...39 // 4.3.4 Náklady podle původu spotřebovaných vstupů ...41 // 4.3.5 Náklady podle podnikových funkcí...41 // 4.3.6 Další kategorie nákladů...42 // 4.4 Výsledek činnosti
podniku - výnosy a zisk...42 // 4.5 Efektivnost...47 // Shrnutí ...52 // Klíčová slova...52 // Otázky...53 // Literatura...54 // 5. Cíle podniku a jeho funkce...55 // 5.1 Primární cíl podniku - maximalizace zisku a tržní ceny akcií...55 // 5.2 Primární cíl - maximalizace hodnoty podniku // a tzv. shareholder value...58 // 5.3 Odlišnosti cílů velké společnosti a malého podniku ...58 // 5.4 Primární cíl - maximalizace shareholder value // (ukazatele MVA a EVA)...61 // 5.5 Druhy cílů ...64 // 5.6 Funkce (činnosti) podniku ...66 // Shrnutí ...69 // Klíčová slova...70 // Otázky...70 // Literatura...71 // 6. typologie podniků...72 // 6.1 Podniky podle právní formy ...73 // 6.1.1 Podniky jednotlivce ...73 // 6.1.2 Osobní společnosti ...74 // 6.1.3 Kapitálové společnosti ...75 // 6.1.4 Družstva...77 // 6.1.5 Veřejné (státní) podniky ...78 // 6.2 Podniky podle sektorů a hospodářských odvětví...80 // 6.3 Podniky podle velikosti ...81 // 6.4 Podniky podle typu výroby...81 // 6.5 Sdružení podniků...82 // XVI // Obsah // Shrnutí ...87 // Klíčová slova...87 // Otázky...88 // Literatura...88 // 7. Život podniku ...89 // 7.1 Založení podniku ...93 // 7.2 Růst podniku ... 100 // 7.3 Fáze stabilizace ... 104 // 7.4 Krize a sanace ... 104 // 7.5 Zánik podniku ... 108 // 7.5.1 Zrušení a zánik... 108 // 7.5.2 Likvidace společnosti... 109 // 7.5.3 Konkurz a vyrovnání... 110 // Shrnutí... 112 // Klíčová slova... 112 // Otázky...
112 // Literatura... 113 // Internetové prameny ... 113 // Oddíl K - Výstavba podniku // 8. Majetková a kapitálová výstavba podniku... 117 // 8.1 Majetek podniku a jeho finanční krytí, rozvaha podniku... 117 // 8.2 Majetková stmktura podniku... 119 // 8.2.1 Dlouhodobý majetek... 119 // 8.2.2 Oběžný majetek ... 120 // 8.3 Kapitálová struktura podniku ... 122 // 8.3.1 Vlastní kapitál - základ podnikání ... 123 // 8.3.2 Cizí kapitál - další zdroj financování podniku...124 // 8.4 Oceňování majetku a podniku...130 // 8.4.1 Oceňování hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku ...130 // 8.4.2 Oceňování dlouhodobého finančního majetku...132 // 8.4.3 Oceňování oběžného majetku...132 // 8.4.4 Oceňování cizího a vlastního kapitálu...132 // 8.4.5 Oceňování podniku...133 // Shrnutí... 134 // Klíčová slova... 135 // Otázky... 135 // Příklady k řešení ... 135 // Literatura... 136 // XVII // Podniková ekonomika // 9. Organizace podniku ...137 // 9.1 Proč je potřeba organizovat...137 // 9.2 Jak se postupuje při tvorbě organizační struktury ...139 // 9.2.1 Vznik organizačních jednotek... 139 // 9.2.2 Vztahy organizačních jednotek... 141 // 9.3 Co je výsledkem organizování ...145 // 9.4 Ovlivňují organizaci právní předpisy?...149 // Shrnutí... 150 // Klíčová slova... 150 // Otázky... 150 // Literatura... 150 // Oddíl K - Činnosti podniku a jejich řízení // 10. Podnikové řízení ... 155 // 10.1
Obsah řízení a jeho fáze a nositelé... 155 // 10.2 Strategické řízení... 156 // 10.2.1 Strategická analýza... 158 // 10.2.2 Formulace strategie ... 159 // 10.2.3 Implementace strategie... 159 // 10.2.4 Strategická kontrola... 159 // 10.3 Taktické a operativní řízení ... 160 // 10.4 Podnikové plánování, funkční struktura plánování podniku ... 161 // 10.4.1 Plánování marketingu... 162 // 10.4.2 Plánování výroby... 162 // 10.4.3 Plánování nákupu... 162 // 10.4.4 Plánování výzkumu a vývoje ... 163 // 10.4.5 Plánování obnovy a údržby hmotného investičního majetku 163 // 10.4.6 Plánování lidských zdrojů...163 // 10.4.7 Finanční plánování... 164 // 10.5 Podnikatelský plán (business pian)... 164 // Shrnutí...v... 166 // Klíčováslova... 167 // Otázky... 167 // Literatura... 167 // 11. Výrobní činnost podniku... 168 // 11.1 Pojetí výrobní činnosti... 168 // 11.2 Plánování výroby... 170 // 11.2.1 Plánování výrobního programu... 170 // 11.2.2 Plánování výrobního procesu... 172 // XVIII // Obsah // 11.2.3 Plánování výrobních kapacit... 175 // 11.2.4 Plánování umístění (lokalizace) podniku (závodu) ... 180 // Shrnutí... 181 // Klíčováslova... 181 // Otázky... 181 // Příklady k řešení...182 // Literatura... 182 // 12. Nákup... 183 // 12.1 Funkce a úkoly útvaru nákupu... 183 // 12.1.1 Marketingové pojetí nákupu... 183 // 12.1.2 Dominantní zásady nákupního marketingu... 184
// 12.2 Nákupní marketingový mix... 185 // 12.2.1 Informační a komunikační nákupní mix... 185 // 12.2.2 Výrobkový mix a mix služeb... 186 // 12.2.3 Cenový a kontraktační mix... 187 // 12.2.4 Logistický a dodávkový mix... 188 // 12.3 Aktivity marketingového nákupního procesu... 188 // 12.4 Řízení zásob ... 189 // 12.5 Nákupní logistika ... 193 // 12.6 Strategické řízení nákupu... 195 // Shrnutí... i 96 // Klíčováslova... 197 // Otázky... 197 // Příklad k řešení... 197 // Literatura... 199 // 13. Odbyt (marketing)...200 // 13.1 Odbyt a marketing, prodej zboží a služeb...200 // 13.2 Obchodní plán...202 // 13.3 Marketingové techniky ...204 // 13.4 Organizace marketingu v podniku...206 // Shrnutí...207 // Klíčová slova...208 // Otázky...208 // Příklad k řešení...208 // Literatura...208 // 14. Personální práce ...209 // 14.1 Obsah a cíle personální práce ve firmě...209 // 14.2 Organizace personální práce ...211 // 14.3 Plánování zaměstnanců ...213 // XIX // Podniková ekonomika // 14.4 Získávání a výběr zaměstnanců...213 // 14.5 Hodnocení pracovníků...215 // 14.6 Firemní vzdělávání ...216 // 14.7 Pracovní podmínky a sociální péče ...217 // 14.8 Mzdový systém podniku ...218 // 14.9 Hodnocení práce...221 // 14.10 Mzdové formy...222 // Shrnutí...223 // Klíčová slova...224 // Otázky...224 // Příklad k řešení...224 // Literatura...225 // 15. Financování podniku...226 // 15.1
Financování podniku a úkoly finančního managementu...226 // 15.2 Druhy financování podniku...229 // 15.3 Běžné (krátkodobé) financování...231 // 15.3.1 Určení potřebné výše oběžných aktiv...232 // 15.3.2 Způsoby financování oběžných aktiv ...233 // 15.4 Řízení cash flow ...234 // 15.4.1 Pojem a význam cash flow...235 // 15.4.2 Zjišťování cash flow...236 // 15.5 Hodnocení finanční výkonnosti podniku - finanční analýza...237 // 15.5.1 Význam a informační zdroje ...237 // 15.5.2 Techniky používané ve finanční analýze...237 // 15.5.3 Hlavní skupiny poměrových ukazatelů...237 // 15.5.4 Postup finanční analýzy...239 // 15.5.5 Trendová analýza...240 // 15.5.6 Systém ukazatelů Du Pont...241 // 15.5.7 Pyramidová soustava finančních ukazatelů...241 // 15.5.8 Mezipodnikové srovnávání...241 // 15.5.9 Ukazatele přidané hodnoty - MVA, EVA...242 // 15.5.10 Matematicko-statistické metody...242 // 15.5.11 Finanční plánování... 242 // Shrnutí...243 // Klíčová slova...243 // Otázky...244 // Příklady k řešení ...244 // Literatura...245 // 16. Investiční činnost...246 // 16.1 Pojem investování a druhy investic ...246 // 16.2 Rozhodování o investicích...247 // XX // Obsah // 16.3 Zdroje financování investic ...248 // 16.4 Hodnocení efektivnosti investic...249 // 16.4.1 Podstata a postup...249 // 16.4.2 Určení jednorázových nákladů na investici...250 // 16.4.3 Odhad budoucích výnosů a rizik...250
// 16.4.4 Určení podnikové diskontní míry (nákladů na kapitál) ...250 // 16.4.5 Výpočet současné hodnoty (aktualizace) očekávaných výnosů ... 251 // 16.5 Metody hodnocení investic ...252 // 16.6 Metody (ukazatele) hodnocení efektivnosti investic...255 // 16.6.1 Ukazatel výnosnosti investice...256 // 16.6.2 Metoda doby splacení ...256 // 16.6.3 Metoda čisté současné hodnoty ...256 // 16.6.4 Metoda vnitřního výnosového procenta ...257 // 16.6.5 Ukazatel EVA v hodnocení investic ...259 // 16.7 Srovnávání investičních variant ...260 // 16.7.1 Výběr ze zaměnitelných vzájemně se vylučujících // investičních variant...260 // 16.7.2 Výběr z investičních možností - stanovení pořadí akcí...261 // 16.8 Investiční riziko...262 // 16.9 Portfolio ...264 // Shrnutí...265 // Klíčová slova...265 // Otázky...265 // Příklady k řešení...266 // Literatura...266 // 17. Podnikové početnictví ...267 // 17.1 Finanční účetnictví a výkazy účetní závěrky ...267 // 17.2 Vnitropodnikové (manažerské) účetnictví ...273 // 17.3 Kalkulace nákladů...275 // 17.4 Rozpočetnictví...276 // 17.5 Podniková statistika a rozbor...277 // Shrnutí...277 // Klíčová slova...278 // Otázky...278 // Literatura...278 // Oddíl D - Špecifické ekonomiky // 18. Specifika výrobních podniků...281 // 18.1 Členění výrobních podniků ...281 // XXI // Podniková ekonomika // 18.2 Průmyslové podniky ...283 // 18.2.1 Průmysl těžební
a zpracovatelský...283 // 18.2.2 Vývoj průmyslu...285 // 18.2.3 Vnitřní organizace průmyslového podniku a výroby...285 // 18.3 Energetika...286 // 18.3.1 Elektrárenství...287 // 18.3.2 Teplárenství...288 // 18.3.3 Plynárenství...288 // 18.4 Vodní hospodářství ...288 // 18.5 Zemědělské a lesnické podniky...289 // 18.6 Zemědělství...290 // 18.6.1 Význam zemědělství a jeho zvláštnosti ...290 // 18.6.2 Rostlinná výroba ...292 // 18.6.3 Živočišná výroba ...292 // 18.6.4 Transformace v zemědělství a zemědělská politika vlády 293 // 18.7 Lesnictví...294 // 18.8 Stavebnictví...295 // Shrnutí...296 // Klíčová slova...296 // Otázky...297 // Literatura...297 // 19. Bankovní podniky ...298 // 19.1 Banka jako specifický podnik ...298 // 19.1.1 Charakteristika banky a jejích funkcí...299 // 19.1.2 Rozvaha banky a výkaz zisku a ztrát ...300 // 19.2 Bankovní systém...305 // 19.2.1 Struktura bankovního systému...305 // 19.2.2 Struktura českého bankovního systému ...306 // 19.2.3 Vývoj bankovního systému v České republice ...307 // 19.2.4 Bankovní prostředí...308 // 19.3 Bankovní produkty (obchody)...313 // 19.3.1 Finančně úvěrové bankovní produkty...313 // 19.3.2 Depozitní bankovní produkty...314 // 19.3.3 Bankovní platební produkty...315 // 19.3.4 Produkty investičního bankovnictví ...315 // 19.4 Základní principy řízení banky ...316 // Shrnutí...319 // Klíčová slova...320 // Otázky...320 // Literatura...320
// XXII // Obsah // 20. Podniky infrastruktury...322 // 20.1 Význam a zvláštnosti podniku infrastruktury...322 // 20.2 Doprava...324 // 20.2.1 Železniční doprava...326 // 20.2.2 Silniční infrastruktura...327 // 20.2.3 Vodní doprava ...328 // 20.2.4 Letecká doprava...328 // 20.2.5 Městská hromadná doprava ...329 // 20.3 Pošta...329 // 20.4 Elektronické komunikace a telekomunikace...331 // Shrnuti...333 // Klíčová slova...333 // Otázky... 334 // Literatura...334 // 21. Obchodní podniky a podniky cestovního ruchu...335 // 21.1 Obchod a obchodní podniky ...335 // 21.2 Podnikání v zahraničním obchodč...340 // 21.3 Podniky cestovního ruchu ...341 // 21.4 Specifika činností v obchodní firmě...342 // 21.5 Ekonomika obchodních podniků ...343 // Shrnutí...344 // Klíčová slova...344 // Otázky...344 // Literatura...345 // 22. Drobné podniky a živnosti...346 // 22.1 Význam malých a středních podniků...346 // 22.2 Vymezení malých a středních podniků ...347 // 22.3 Výhody a nevýhody malých a středních podniků...348 // 22.4 Strategie malých a středních podniků...350 // 22.5 Podpora malým a středním podnikům ...352 // 22.6 Sdružování podniků v průmyslových oblastech // - vytváření podnikatelských sítí a sdružení ...355 // Shrnutí...355 // Klíčová slova...356 // Otázky...356 // Příklad k řešení...356 // Literatura...356 // 23. Podniky s mezinárodní účastí...357 // 23.1 Společné podnikání bez kapitálové
spoluúčasti ...357 // 23.2 Společné podnikání s kapitálovou spoluúčastí ...359 // XXIII // Podniková ekonomika // 23.3 Joint ventures (podniky se zahraniční majetkovou účastí) ...361 // 23.4 Nadnárodní podniky ...364 // Shrnutí...366 // Klíčová slova...367 // Otázky... 367 // Literatúra...367 // 24. Ekonomika, management a podnikaní ve zdravotnictví ...368 // 24.1 Charakteristika zdravotnických služeb a jejich specifik ...368 // 24.2 Ekonomické řízení zdravotnických zařízení...372 // 24.3 Management zdravotnických zařízení ...375 // 24.4 Podnikání zdravotnických zařízení...377 // Shrnutí...378 // Klíčová slova...378 // Otázky...378 // Příklad k řešení...378 // Literatura...379 // 25. Ekonomika sportu...380 // 25.1 Pojem sport...380 // 25.2 Institucionální klasifikace sportu...380 // 25.3 Institucionální rámec sportu...382 // 25.4 Makroekonomický model toku statků // a finančních toků ve sportu pro ČR ...383 // 25.5 Podíl sportu na společenském produktu a spotřebitelských výdajích . .. 387 // 25.6 Vícezdrojové financování sportu, tvorba peněžního fondu ...388 // 25.7 Specifika ekonomiky českého sportovního klubu // a základní právní rámec...390 // Shrnutí...391 // Klíčová slova...391 // Otázky...392 // Literatura...392 // 26. Ekonomika neziskových organizací ...393 // 26.1 Společenský význam neziskových organizací...393 // 26.2 Neziskové organizace v hospodářství ČR...396
// 26.2.1 Podíl na HDP...396 // 26.2.2 Podíl nevládních neziskových organizací na zaměstnanosti 397 // 26.3 Základní formy nevládních neziskových organizací v ČR ...397 // 26.3.1 Nadace...397 // 26.3.2 Nadační fond...397 // 26.3.3 Obecně prospěšná společnost...398 // 26.3.4 Občanská sdružení...398 // XXIV // Obsah // 26.3.5 Účelová zařízení církví...398 // 26.3.6 Organizační složka státu (bývalé rozpočtové organizace) ...399 // 26.3.7 Organizační složka kraje, obce...399 // 26.3.8 Příspěvkové organizace ...399 // 26.4 Financování nevládních neziskových organizací...399 // 26.4.1 Členské příspěvky ...400 // 26.4.2 Veřejné rozpočty ...400 // 26.4.3 Nadace a nadační fondy...400 // 26.4.4 Firemní dárcovství, firemní nadace a firemní nadační fondy ... 401 // 26.4.5 Individuální dárcovství...401 // 26.4.6 Loterie a sázkové hry...401 // 26.4.7 Doplňková hospodářská činnost...401 // Shrnutí...402 // Klíčová slova...402 // Otázky...402 // Literatura...403 // 27. Aplikace PC v práci ekonoma podniku...404 // 27.1 Programové vybavení (software)...404 // 27.2 Programové prostředky pro komunikaci...405 // 27.2.1 Internet ...405 // 27.2.2 Prostředky pro práci s WWW stránkami na Internetu...405 // 27.2.3 Intranet ...406 // 27.2.4 Elektronická pošta ...407 // 27.2.5 Elektronické konference...407 // 27.2.6 Diskusní skupiny ...408 // 27.2.7 Videokonference, Internet Relay Chat ...408 // 27.3 Obecné
aplikační programy...408 // 27.3.1 Textový editor ...408 // 27.3.2 Tabulkový procesor ...409 // 27.3.3 Databázový systém...409 // 27.3.4 Prezentační grafika...409 // 27.4 Účelové aplikační programy z ekonomiky podniku ...410 // 27.4.1 Databáze o firmách ...410 // 27.4.2 Údaje o ekonomických subjektech na Internetu ...413 // Shrnutí...414 // Klíčováslova...414 // Otázky...414 // Literatura...415 // Stručný výkladový slovník ...417 // Rejstřík ...463 // XXV

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC