Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:4x 
BK
1. vyd.
Dobrá Voda : Aleš Čeněk, 2003
223 s.

ISBN 80-86473-31-7 (brož.)
Vysokoškolské učebnice
Obsahuje poznámky, bibliografické odkazy, tabulky
Bibliografie na s. 222-223
Politologie - učebnice vysokošk.
000079148
Obsah // ÚVODEM ...5 // POLITICKÁ VĚDA A SPOLEČNOST...7 // POLITICKÁ VĚDA A OBČAN...7 // VÝZNAM POLITICKÉ VĚDY PRO SPOLEČNOST ...7 // POLITICKÉ VĚDOMÍ A POLITICKÉ SCHOPNOSTI...12 // HISTORICKÝ VÝVOJ POLITICKÉHO MYŠLENÍ ...17 // STAROVĚK ...18 // STŘEDOVĚK ...21 // RENESANCE ...23 // OSVÍCENSTVÍ ...24 // 19. STOLETÍ A ZAČÁTEK 20. STOLETÍ...26 // ČESKÉ POLITICKÉ MYŠLENÍ 19. A 20. STOLETÍ...29 // PROCES INSTITUCIONALIZACE POLITICKÉ VÉDY...31 // USA ...31 // FRANCIE...34 // VELKÁ BRITÁNIE...36 // ITÁLIE ...38 // NĚMECKO ...39 // PŘEDMĚT POLITOLOGIE ...42 // PROCES KONSTITUOVÁNÍ POLITICKÉ VĚDY...42 // POJETÍ PŘEDMĚTU POLITICKÉ VÉDY ...47 // MÍSTO POLITOLOGIE V SYSTÉMU SPOLEČENSKÝCH VĚD ...53 // METODA POLITOLOGIE ...58 // METODOLOGIE POLITICKÉ VĚDY ...58 // METODY POUŽÍVANÉ V POLITICKÉ VÉDĚ...61 // IDEOLOGIE A POLITICKÁ VĚDA...73 // FENOMÉN IDEOLOGIE A POLITICKÁ VĚDA...73 // VÝVOJ NÁZORŮ NA PROBLÉM ZKRESLENÍ POZNÁNÍ V POLITICE . .73 KONCEPTY IDEOLOGIE V POJETÍ 19. A ZAČÁTKU 20. STOLETÍ ...11 // PODSTATA IDEOLOGIE ...80 // KRITÉRIA PRAVDIVOSTI V POLITICE A JEJICH LIMITY ...83 // SOUČASNÉ IDEOLOGIE...86 // LIBERALISMUS...87 // KONZERVATISMUS ...90 // SOCIALISMUS ...95 // FAŠISMUS...98 // POLITIKA A POLITICKÉ VZTAHY...103 // PODSTATA POLITIKY A PROBLÉM DEFINICE ...103 // POJETÍ A OBSAH POLITICKÝCH VZTAHŮ...106 // POLITICKÉ POTREBY A ZÁJMY...114 // SOCIÁLNÍ STRUKTURA A POLITIKA ...119 // MOC A
VLIV V POLITICE...124 // VÝZNAM MOCI A VLIVU V DĚJINÁCH ...124 // FORMY VLIVU V MODERNÍ SPOLEČNOSTI ...126 // OVLIVŇOVÁNÍ PROSTŘEDNICTVÍM INFORMACÍ ...126 // AUTORITA ...128 // MOC...130 // ROZSAH A SFÉRY VLIVU ...134 // POLITICKÝ SYSTÉM ... 136 // SYSTÉMOVÝ PŘÍSTUP A POLITIKA ...136 // PODSTATA A PŘEDNOSTI SYSTÉMOVÉHO PŘÍSTUPU ...136 // PROBLÉM STABILITY A NESTABILITY SYSTÉMŮ...138 // PODSTATA A FUNKCE POLITICKÝCH SYSTÉMŮ ...143 // STÁT ...146 // VZNIK STÁTU A PODSTATA STÁTU ...146 // KLASIFIKACE VLÁDY ... 150 // TYP STÁTU. FORMA STÁTU, POLITICKÝ REŽIM...150 // ČLENĚNÍ STÁTU ...151 // FORMA VLÁDY...154 // MODERNÍ DEMOKRACIE A DĚLBA MOCI ...156 // INSTITUCE STÁTU ...162 // POLITICKÉ STRANY ...165 // VZNIK, PODSTATA A FUNKCE POLITICKÝCH STRAN...165 // VÝVOJ A KLASIFIKACE POLITICKÝCH STRAN ...170 // NÁTLAKOVÉ SKUPINY V POLITICE ...176 // PODSTATA A FUNKCE NÁTLAKOVÝCH SKUPIN...176 // TYPY NÁTLAKOVÝCH SKUPIN A FORMY JEJICH AKTIVITY .. 177 // POLITICKÝ PROCES ...181 // VEŘEJNÉ MÍNĚNÍ ...183 // POLITICKÁ KULTURA ...198 // VOLBY A VOLEBNÍ SYSTÉMY ...210 // LITERATURA ...222
(OCoLC)53261915
cnb001253001

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC