Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.5) Půjčeno:5x 
BK
Vyd. 1.
V Praze : Česká zemědělská univerzita, 2007
146 s. : il. ; 30 cm

ISBN 978-80-213-1724-6 (brož.)
Nad názvem: Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů
Obsahuje bibliografii na s. 140-141 a rejstřík
000079186
Obsah // 1. Předmluva 1 // 2. Úvod 2 // 3. Rostlinná buňka 4 // 3.1. Stavba rostlinné buňky 4 // 3.2. Prokaryotní a eukaryotní rostlinná buňka 4 // 3.2.1. Plazmatická membrána 5 // 3.2.2. Cytoplazma 6 // Jádro (nucleus) 8 // Jadérko (nucleolus) 9 // Plastidy 9 // Chloroplasty 9 // Chromoplasty 10 // Leukoplasty 10 // Škrob 10 // Další plastidy 12 // Mitochondrie 13 // Microbodies (mikrotělíska, membránové váčky, peroxizomy) 13 // Vakuola 14 // Látky obsažené v buněčné stavě 15 // Krystalické inkluze 17 // Oleózomy (lipidová tělíska, kapénky) 18 // Ribozomy 18 // Endoplazmatické retikulum 18 // Golgiho komplex (G. aparát, G. zóna) 19 // Cytoskelet 20 // Mikrotubuly 20 // Aktinová filamenta (mikrofilamenta) 21 // Intermediárnífilamenta (střednífilamenta) 22 // Flagella a cilia (bičíky a řasinky) ’ 22 // Buněčná stěna 22 // Komponenty buněčné stěny 22 // Vrstvy buněčné stěny 26 // Růst buněčné stěny 26 // Ztenčeniny buněčné stěny 27 // Plazmodesmy 28 // Mezibuněčné prostory (interceluláry) 28 // 3.3. Buněčné dělení 29 // 3.3.1. Buněčné dělení u prokaryot 29 // 3.3.2. Buněčné dělení u eukaryot 30 // 3.3.3. Buněčný cyklus 30 // Gj - fáze 31 // S - fáze 31 // G2 - fáze 31 // M - fáze 31 // 4. Buňky a pletiva rostlinného těla 36 // 4.1. Soustavy pletiv a jejich vývoj 36 // 4.2. Klasifikace pletiv ?7 // 4.3. Meristémy (dělivá pletiva) 37 // 4.3.1. Apikální meristémy 38 // 4.3.2. Laterální
meristémy 39 // 4.3.3. Interkalární meristémy 39 // 4.4. Základní pletiva 40 // 4.4.1. Parenchymatické pletivo 40 // 4.4.2. Kolenchymatické pletivo 42 // 4.4.3. Sklerenchymatické pletivo 43 // Sklerenchymatická vlákna 44 // Sklereidy 44 // 4.5. Vodivá pletiva 45 // 4.5.1. Xylém (dřevní část vodivých pletiv) 45 // Tracheidy (cévice) 45 // Tracheální články a tracheje (cévy) 46 // Parenchym 46 // Dřevní vlákna (vláknité tracheidy a libriformní vlákna) 47 // Primární xylém (primární dřevo) 47 // Sekundární xylém (sekundární dřevo) 48 // 4.5.2. Floém (lýková část vodivých pletiv) 48 // Sítkové elementy 48 // Sítkové buňky 48 // Články sítkovic 48 // Sklerenchymatické buňky 49 // Parenchym 50 // Primární floém (primární lýko) a sekundární floém (sekundární lýko) 50 // 4.5.3. Cévní svazky 51 // Stélé (střední válec) 53 // 4.6. Krycí pletiva 53 // 4.6.1. Epidermis (epiderm, pokožka prýtu) a rhizodermis (rizoderm, pokožka kořene) // 54 // Kutikula 54 // Velamen 55 // Stomata (průduchy) 55 // Trichomy (chlupy) a emergence 56 // 4.6.2. Periderm (druhotná kůra, sekundární krycí pletivo) 58 // Lenticely (čočinky) 58 // Rhytidoma (borka) 59 // 4.7. Vylučovací (vyměšovací) pletiva 60 // 4.7.1. Vnější vylučovací pletiva 60 // Solné žlázky 60 // Hydatody 60 // Nektária (nectaria, nektarové žlázky, medníky) 61 // Slizové žlázky (collateria, kolatery) 61 // Vonné žlázky (osmophoro,
osmofóry) 61 // Žláznaté trichomy 62 // Žlázky masožravých rostlin 62 // 4.7.2. Vnitřní vylučovací pletiva 63 // Idioblasty 63 // Vylučovací nádržky a kanálky 63 // Mléčnice 63 // 4.8. Pletiva asimilační, zásobní, provětrávací 65 // 5. Stavba rostlinného těla 68 // 5.1. Základní pojmy 68 // 5.2. Vegetativní orgány 70 // 5.2.1. Kořen (radix) 70 // Primární stavba kořene 71 // Kalyptra (kořenová čepička) 71 // Rhizodermis (pokožka) 72 // Cortex (primární kůra) 72 // Stélé (střední válec) 73 // Sekundární stavba kořene (druhotné tloustnutí) 74 // Větvení kořene 75 // Modifikace kořene (metamorfózy, specializace a přeměny) 75 // Hospodářský význam kořene 77 // 5.2.2. Stonek (caulis, kaulom) 78 // Primární stavba stonku 80 // Epidermis (pokožka) 80 // Cortex (primární kůra ) 80 // Stélé (střední válec) 81 // Listové stopy a listové mezery 82 // Primární tloustnutí stonku 82 // Sekundární stavba stonku (druhotné tloustnutí) 82 // Pupeny 83 // Úžlabní (axilární) pupeny 83 // Adventivní pupeny 84 // Větvení stonku 85 // Vidličnaté (hemiblastické, dichotomické) větvení 85 // Postranní (holoblastické, axilární) větvení 85 // Modifikace stonku (metamorfózy, specializace a přeměny) 86 // Hospodářský význam stonku 88 // Životní formy, habitus a délka života rostlin 88 // 5.2.3. List (phylloma, fylom) 89 // Vnější stavba asimilačního listu 90 // Řapík (petiolus) 90
Palisty (stipulae) ’ 91 // Listová pochva (vagina) 92 // Listová čepel (lamina) 92 // Typy listové čepele 93 // Jednoduchý list (folium simplex) 93 // Složený list (f. compositum) 94 // Vnitřní stavba listu 94 // Žilnatina listů (venatio) 95 // Složení listu v pupenu, vernace (vernatio) 96 // Listové formace 96 // Polymorfismus listů 96 // Postavení listů na stonku (fylotaxie) 97 // Trvání listů na rostlině (opad listů) 97 // Modifikace listu (metamorfózy, specializace a přeměny) 97 // Hospodářský význam listů 98 // 5.3. Reprodukční orgány semenných rostlin 99 // 5.3.1. Květ (flos) 99 // Pohlavnost květů 100 // Uspořádání květních orgánů 101 // Květní vzorec a květní diagram 101 // Části květu 102 // Květní lůžko (receptaculum) 103 // Kalich (calyx) 103 // Koruna (corolla) 103 // Okvětí (perigonium, perigon) 104 // Nektárium (nectarium) 104 // Andreceum (androeceum) 104 // Pylové zrno (granum pollinarium) 105 // Gyneceum (gynaeceum, plodolist) 106 // Vajíčko (ovulum) 108 // 5.3.2. Opylení 108 // Autogamie (samosprašnost), alogamie (cizosprašnost) 109 // 5.3.3. Květenství, inflorescence (inflorescentia) ?? // jednoduchá květenství (inflorescentia simplex) ?? // Hroznovitá (racemózní, monopodiální) květenství 110 // Vrcholičnatá (cymázni, sympodiální) květenství 111 // Složená květenství (inflorescentia composita) 112 // Současné názory na květenství 112 // Hospodářský význam květů
a květenství 113 // 5.3.4. Plod (fructus) 114 // Apokafpní plody 115 // Otvírající se apokarpní plody 115 // Neotvírající se apokarpní plody 116 // Souplodí (concarpium) 117 // Cenokarpní plody 117 // Otvírající se cenokarpní plody 118 // Neotvírající se cenokarpní plody 119 // Rozpadavé cenokarpní plody 120 // Plodenství (fructus congregatus) 120 // 5.3.5. Semeno (semen) 121 // Hospodářský význam plodů a semen 122 // 5.3.6. Způsoby šíření plodů a semen 123 // 6. Rozmnožování rostlin 124 // 6.1. Nepohlavní rozmnožování 124 // 6.1.1. Vegetativní rozmnožování 124 // 6.1.2. Rozmnožování sporami 125 // 6.2. Rozmnožování pohlavní 125 // 6.2.1. Střídání jaderných fází 126 // 6.2.2. Rodozměna (střídání generací, heterogeneze) 126 // 6.2.3. Apomiktické rozmnožování (agamospermie) 126 // 6.2.4. Pohlavní rozmnožování mechorostů 127 // 6.2.5. Pohlavní rozmnožování kapraďorostů 127 // Rodozměna ? plavuní 128 // Rodozměna ? vranečků 128 // Rodozměna ? přesliček 130 // Rodozměna ? kapradin 130 // 6.2.6. Pohlavní rozmnožování semenných rostlin 131 // Pohlavní rozmnožování nahosemenných 131 // Vývoj samičího gametofytu jehličnanů 132 // Vývoj samčího gametofytu jehličnanů 132 // Opylení a oplození nahosemenných 133 // Vývoj zárodku a vznik semene ? nahosemenných 134 // Pohlavní rozmnožování krytosemenných (Magnoliophyta) 134 // Vývoj samičího gametofytu krytosemenných rostlin 134
// Vývoj samčího gametofytu krytosemenných rostlin Opylení a oplození krytosemenných rostlin Vývoj embrya Klíčení semen // 136 // 136 // 138 // 139 // 7. Literatura // 140 // 8. Rejstřík // 142

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC