Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1.8) Půjčeno:7x 
BK
Vyd. 1.
Praha : Academia, 2005
449 s. : il. ; 24 cm + 1 CD-ROM

ISBN 80-200-1335-0 (váz.)
Obsahuje bibliografii na s. [437]-440 a rejstřík
000079227
Obsah // Předmluva ...13 // 1 Charakter vícerozměrných dat ...15 // 1.1 Nepřímá pozorování a korelace...15 // 1.2 Zdrojová matice dat...16 // 1.3 Druhy dat...17 // 1.3.1 Nestrukturovaná data...17 // 1.3.2 Strukturovaná data - jedna skupina závisle proměnných ...18 // 1.3.3 Strukturovaná data - více skupin závisle proměnných ...19 // 1.4 Odhady parametrů polohy, rozptýlení a tvaru...19 // 1.5 Vybočující body ...21 // 2 Předúprava vícerozměrných dat...31 // 2.1 Formy standardizace dat...31 // 2.2 Užití statistických vah...35 // 2.3 Průzkumová analýza vícerozměrných dat...36 // 2.3.1 Zobrazení vícerozměrných dat...36 // 2.3.2 Ověření normality ...42 // 3 Metody k odhalení struktury ve znacích a objektech...47 // 4 Analýza hlavních komponent (PCA) ...59 // 4.1 Zaměření metody PCA...59 // 4.2 Podstata metody PCA...60 // 4.3 Cíl metody hlavních komponent PCA ...60 // 4.4 Grafické pomůcky analýzy hlavních komponent ...65 // 4.4.1 Cattelův indexový graf úpatí vlastních čísel (Scree Plot) ...65 // 4.4.2 Graf komponentních vah, zátěží (Plot Components Weights)...66 // 4.4.3 Rozptylový diagram komponentního skóre (Scatterplot)...66 // 4.4.4 Dvojný graf (Biplot) ...67 // 4.4.5 Graf reziduí jednotlivých objektů ...68 // 4.4.6 Graf celkového reziduálního rozptylu všech objektů...68 // 4.5 Diagnostika metody hlavních komponent...69 // 4.6 Řešení častých problémů v PCA...69 // 5 Faktorová analýza (FA)
...94 // 5.1 Zaměření metody FA ...94 // 5.2 Podstata metody FA ...97 // 5.3 Grafické pomůcky FA...100 // 10 OBSAH // 5.4 Diagnostikování metodou FA...101 // 5.4.1 Cíle faktorové analýzy...101 // 5.4.2 Formulace úlohy faktorové analýzy...102 // 5.4.3 Předpoklady faktorové analýzy ...102 // 5.4.4 Nalezené řešení a dosažená tčsnost proložení...104 // 5.4.5 Interpretace výsledků... 106 // 5.4.6 Ověření výsledků...109 // 5.4.7 Využití výsledků faktorové analýzy...109 // 5.4.8 Diagnostikování problémů faktorové analýzy...112 // 6 Kanonická korelační analýza (CCA)...137 // 6.1 Zaměření metody CCA...137 // 6.2 Podstata metody CCA... 137 // 6.2.1. Test významnosti kanonických korelací ... 140 // 6.2.2. Vysvětlení kanonických proměnných ...140 // 6.2.3. Analýza redundance...141 // 6.2.4. Grafické pomůcky ... 141 // 6.3 Postup diagnostikování CCA ...141 // 6.3.1 Cíle kanonické korelační analýzy ...141 // 6.3.2 Formulace úlohy kanonické korelační analýzy ...142 // 6.3.3 Předpoklady kanonické korelační analýzy...142 // 6.3.4 Nalezené řešení a dosažená tčsnost proložení...142 // 6.3.5 Interpretace výsledků...143 // 6.3.6 Ověření výsledků...144 // 6.3.7 Diagnostikování problémů kanonické korelační analýzy...144 // 7 Diskriminační analýza (DA)...171 // 7.1 Zaměření metody DA...173 // 7.2 Zařazovací pravidla DA ...174 // 7.3 Lineární (LDA) a kvadratická (QDA) diskriminační funkce...175
// 7.3.1 Lineární diskriminační funkce LDA ...176 // 7.3.2 Kvadratická diskriminační funkce QDA ...181 // 7.4 Užití kanonické korelace v diskriminační analýze ...184 // 7.5 Úprava prahového bodu...185 // 7.6 Volba znaků, diskriminátorů ...186 // 7.7 Kvalita zařazení objektů do tříd ... 190 // 7.8 Logistická diskriminace ... 190 // 7.9 Průběh diagnostikování DA ...193 // 7.9.1 Cíle diskriminační analýzy...193 // 7.9.2 Formulace úlohy a volba diskriminátorů... 194 // 7.9.3 Předpoklady diskriminační analýzy...195 // 7.9.4 Nalezené řešení a dosažená těsnost proložení...195 // 7.9.5 Interpretace výsledků...201 // 7.9.6 Ověření výsledků...204 // OBSAH 11 // 8 Logistická regerese (LR)...219 // 8.1 Zaměření metody LR ...219 // 8.2 Logistický regresní model...222 // 8.2.1 Odhady parametrů ...224 // 8.2.2 Interpretace regresních koeficientů ...224 // 8.2.3 Test významnosti regresních koeficientů...225 // 8.2.4 Parciální korelace...225 // 8.2.5 Kategorické proměnné...226 // 8.2.6 Interpretace spojité a smíšené proměnné...227 // 8.3 Volba proměnných...228 // 8.4 Těsnost proložení logistickým modelem...229 // 8.5 Kvalita vyhodnocení logistickou regresí...231 // 8.6 Aplikace logistické regrese...233 // 9 Analýza shluků (CLU)...268 // 9.1 Dendrogramy hierarchického shlukování...283 // 9.2 Shlukování metodou nejbližších těžišť (K-Means)...294 // 9.3 Shlukování metodou optimálních středů
čili medoidů...303 // 9.4 Fuzzy shlukování ...308 // 9.5 Postup analýzy shluků ...315 // 9.5.1 Cíle analýzy shluků ...315 // 9.5.2 Formulace úlohy analýzy shluků...316 // 9.5.3 Předpoklady analýzy shluků ...316 // 9.5.4 Výstavba shluků a celková těsnost proložení...317 // 9.5.5 Interpretace shluků...320 // 9.5.6 Ověřování a profilování shluků...320 // 10 Mapování objektů vícerozměrným škálováním (MDS) ...340 // 10.1 Zaměření metody MDS...340 // 10.2 Podstata metody MDS ...341 // 10.3 Postup subjektivního mapování objektů...346 // 10.3.1 Cíle vícerozměrného škálování objektů...347 // 10.3.2 Formulace úlohy vícerozměrného škálování objektů...349 // 10.3.3 Předpoklady vícerozměrného škálování objektů...352 // 10.3.4 Nalezené řešení a dosažená těsnost proložení...353 // 10.3.5 Interpretace výsledků...357 // 10.3.6 Ověření výsledků...358 // 11 Korespondenční analýza (CA) ...379 // 11.1 Zamčření metody CA ...379 // 11.2 Podstata metody CA...380 // 11.3 Postup korespondenční analýzy ...382 // 12 // OBSAH // 11.3.1 Cíle korespondenční analýzy...382 // 11.3.2 Formulace úlohy korespondenční analýzy...383 // 11.3.3 Předpoklady korespondenční analýzy...383 // 11.3.4 Nalezené řešení a dosažená tčsnost proložení...383 // 11.3.5 Interpretace výsledků...384 // 11.3.6 Ovčření výsledků ...384 // Dodatky...409 // A Systém STATISTICA (StatSoft)...409 // A.l Představení
systému a ilustrační příklad...409 // A.2 Příslušné moduly STATISTICA...417 // K Statistický systém QC-Experl (TriloByte)...429 // B.l Základní popis ...429 // B.2 Statistické moduly systému QC-Experl Professional...430 // Literatura ...437 // Komentář k CD...441 // Rejstřík // 445
(OCoLC)85155802
cnb001571377

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC