Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 20.07.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(21) Půjčeno:21x 
BK
Praha : Eminent, 2006
154 s. : il.

ISBN 80-7281-212-2 (váz.)
Obsahuje frontispis a černobílé fotografie, rejstřík
Bibliografie na s. 150
Platón, 427-347 př. Kr. - život posmrtný - názory - výklady populární
Smrt - mytologie řecká - rozbory - výklady populární
000079231
PLATÓNSKÁ KNIHA MRTVÝCH // 7 // OBSAH // Platon a Sokrates n // 1 • ŘÍŠE MRTVÝCH // Moderní výzkum plazmy 14 // Zkušenost smrti U // Univerzální vědční 18 // Dva kvartety 18 // Plazmatická řeka 19 // Plazmatické svčtlo 21 // Přirozené svčtlo přírody 24 // Červené světlo pekla 26 // Kontakty s plazmatickými bytostmi 28 // Navrátilec z říše mrtvých 29 // Příběh Érův 29 // Oddělení duše a asfodélová louka 29 // Tartaros, nebe a harmonie sfér KK // Vylosování osudu 33 // Volba nového života 37 // Znovuzrození 38 // II • ÉTERICKÝ VESMÍR // Zamlčovaná sousední dimenze 42 // Zrození hmotného vesmíru 42 // Živé bytosti 42 // Čas, jenž napodobuje věčnost 42 // Může člověk vidět éterický svět? 43 // Symbolika hvězdné oblohy 43 // Duše je naše cítění a myšlení 45 // Duše vytváří éter 45 // Vše „neživé" má duši 46 // Vznik astrálního těla a astrologie 47 // Harmonie sfér, sestup a výstup duše 49 // Sedm Platonových sfér 50 // Hvězdy, Mléčná dráha a éter 54 // Nadsvčtní místo 57 // Bohyně osudu 58 // Vzpomínka na duševní kosmos 59 // PLATÓNSKÁ KNIHA MRTVÝCH // Nebe 6l // Podzemní káznice 61 // Soud 62 // Pokus o popis zásvčtí 63 // Pravé nebe a svčtlo, pravá zemč 64 // Praformy spočívají v éteru 64 // Éterická praforma 64 // Praformy existují před zrozením 65 // Myšlenky a pojmy jako obrazy praforem 65 Poznání praforem 66 // Praforma je moudrost 66
// Hádes - bohatství éteru 67 // Tčlo jako zrcadlový obraz duše 68 // Bohové jsou pastýři lidí 68 // Tajemství stvoření člověka 69 // Tři dimenze 69 // Bohové planet a bohové stvořitelé lidí 70 Vznikají individuální duše // ze světové duše? 71 // Velké zapomnění a rozpomínání 73 // III • DUŠE // Látka, z níž je utkána duše 78 // Tvoří duše hmotu? 82 // Co je duše? 82 // Vývoj duše na zemi 83 // Nebe či peklo (výzkum smrti) 84 // Rozpolcenost 84 // Co je to smrt? 84 // Duše je nesmrtelná 87 // Zlo je dobro v jiném hávu 88 // Hádes: Život v pekle, // jehož jsme sami strůjci 89 // Zrození duše 91 // Velké promíchání 91 // Zrození člověka 92 // Tčlo 96 // Sokratův daimón 96 // Potřeba šílenosti 98 // Budeme znovuzrozeni 99 // Znovuzrození jako zvíře 99 // Znovuzrození v boží podobě 103 // Účel znovuzrození 104 // Život znamená rozpomínání na zásvětí 105 // Vzpomínání na věčnost 105 // IV • ŽIVOT // Duše se musí očistit od tělesnosti 110 // Vzájemné ovlivňování duše a těla 112 // Věčný problém tělo-duše 114 // Velké hledání 115 // Rozpomínání 118 // Krása je klíč k zásvětí 118 // Bůh krásy 121 // Krásno o sobě 122 // Moudří hledají nejvyšší dobro 122 // Sebepoznání 123 // Hledání dobra v pozemském světě 124 Dobro je jednota a mnohost 124 // Život jako tajemný zásvětní učitel 125 // Smysl života 125 // Rozpomínání 126 // Stát jako
odlesk zásvětí 126 // Původ povolání 127 // PLATÓNSKA KNIHA MRTVÝCH // 9 // Nevydařený pobyt v zásvětí 128 // Sebevražda 128 // Harmonie, štěstí, dobro // a praformy 129 // Eros - v lásce člověk dává to nejlepší 130 // Prostřední svět daimónského 130 // Metaxy 130 // Pravejce a Eros 131 // Psýché 132 // Gáia 133 // Erotika 136 // Předplatonská mytologie // o Erotovi 136 // Chaos Gáia Tartaros Eros // Erebos Nyx Aithér Heméra 137 // V-KONEC // Filosofie, mudrc a smrt 144 // Moudří nefilosofují 144 // Údiv 145 // Původ filosofie 146 // Sokratova smrt 146 // Daimonion 146 // Návrat k bohům 147 // Život znamená přípravu na smrt 147 // Vztah ke smrti 147 // Zasvěcení a smrt 148 // Konec 148 // Píseň smrti 149 // Bibliografie Abecední rejstřík // 150 // 151

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC