Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 18.02.2017. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2.3) Půjčeno:7x 
BK
1. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003
210 s.

objednat
ISBN 80-7325-014-4 (brož.)
Politologická řada ; [vol.] 15
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Obsahuje rejstřík, autorovu biografii
Politika - relativismus - studie
000079291
PODĚKOVÁNÍ ...5 // PŘEDMLUVA K ČESKÉMU VYDÁNÍ ...7 // ÚVOD ...15 // I. JE SPOLEČENSKÁ SMLOUVA PŘEŽITKEM? ...19 // Individuální hodnoty versus společenský řád ...20 // Individualismus, společenská smlouva a konstitucionalismus ...24 // Smluvní pojetí versus relativismus, individualismus versus rovnostářství ...27 // Závazek a souhlas ve společenské smlouvě ...31 // Smluvní a reprezentativní chápání vlády a „vězňovo dilema“ ...33 // Užití „vězňova dilematu“ ...36 // II. OBECNÁ VŮLE A VEŘEJNÝ ZÁJEM ...37 // Proměny obecné vůle ...37 // Obecná vůle a totalitarismus ...39 // Obecná vůle a demokracie ...42 // Veřejný zájem ...45 // Veřejný zájem a „zmýtizovaný“ Rousseau ...50 // Normy veřejného zájmu a demokratický řád ...53 // Obsah veřejného zájmu ...56 // III. SUVERENITA A KRIZE AUTORITY ...59 // Krize autority ...59 // Autorita, svoboda a činnosti ovládané pravidly ...66 // Autorita a politický závazek ...71 // Suverénní autorita a suverénní zákon ...74 // Je „autorita“ náhražkou „suverenity“? ...78 // IV. SUVERENITA V POLITICKÉ TEÓRII ...81 // Podstata suverenity ...81 // Reformulace klasické definice suverenity ...87 // Význam suverenity ...89 // Suverenita a veřejný zájem ...90 // Suverenita jako nástroj rozboru ...93 // Legitimita a suverenita ...98 // Suverenita jako danost mezinárodních vztahů ...101 // Výkon suverenity a relativismus ...106 // V. PŘIROZENÝ ZÁKON ...108 // „Zvláštní pocit zděšení“ ...108 // Neodbytnost přirozeného zákona ...111 // Relativismus, rozum a přirozený zákon ...112 // „Relativní“ přirozený zákon ...115 // Kdo a jak stanoví přirozený zákon? ...116 // Pozitivní a přirozený zákon a ideologie ...121 // VI. OD PŘIROZENÉHO ZÁKONA K VEŘEJNÉ FILOSOFII ...126 // „Uplatněný“ přirozený zákon v demokratických společnostech ...126 //
Závazek a dva soubory společenských norem ...129 // Etické úvahy a pozitivní zákon ...132 // Problém demokracie a „přirozený zákon“ ...135 // Veřejná filosofie ...137 // VII. DŮSLEDKY RELATIVISMU A BEHAVIORISMU ...140 // Podstata moderního relativismu ...141 // Relativismus a zdroje jednání: nonny jako nástroje rozboru.143 // Relativismus jako metodologie ...145 // Relativita a relativismus ...147 // Relativismus a politologie ...149 // Relativismus a hierarchie hodnot ...151 // Důsledky scientismi! ...155 // Je možná „empiricky založená teorie“? ...159 // Počítačem formulované teorie, experimentální ideologie // a „okamžité“ systémy ...165 // Lze smířit filosofii s vědou? ...167 // Důsledky behaviorismu ...169 // -210- // Je post-behaviorismus možný? ...172 // Normativismus, závažnost a racionalismus ...174 // Dodatek: Spragensovo postbehavioristické dilema ...177 // Vlil. PROČ NA POLITICKÉ TEORII ZÁLEŽÍ ...181 // Co je to politická teorie? ...181 // Politická teorie ve věku neusměrňované změny ...182 // Ústřední role smluvního přístupu ...184 // Proč se politickou teorií zatěžovat? ...186 // Působení filosofie jazyka ...189 // Politická teorie a věda ...192 // Behaviorismus, politologický behaviorismus // a post-behaviorismus ...194 // Je „komunitarismus“ teorií? ...196 // Argument pro ontologický imperativ ...198 // REJSTŘÍK ...201 // O AUTOROVI ...207

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC