Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.03.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(12.5) Půjčeno:50x 
BK
2. vyd.
Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2003
347 s.

objednat
ISBN 80-7325-020-9 (brož.)
Politologická řada ; [vol.] 4
Obsahuje úvod, poznámky, jmenný rejstřík
Bibliografie na s. 332-341
Multikulturalismus - teorie politické - pojednání
000079293
OBSAH // Úvod...7 // Výzva politiky identity...7 // Tři modely národní integrace a rozdíl mezi evropskými // a přistěhovaleckými zeměmi...10 // Falešná univerzalita národního státu a dva typy // multikulturalismu...14 // MULTIKULTURALISMUS V PŘISTĚHOVALECKÝCH ZEMÍCH // 1. USA...21 // 1.1. Dva fundamentalismy a liberální tolerance...21 // 1.2. Demokracie jen pro bílé...24 // 1.3. Asimilace, tyglík, pluralismus, separace...29 // 1.4. Multikulturní občanský národ...i...36 // 2. Kanada a Austrálie...43 // 2.1. Kanadská mozaika proti americkému tyglíku...43 // 2.2. Národnostní federalismus a polyetnický multikulturalismus ... 51 // 2.3. Austrálie...58 // FILOSOFICKÁ ZDŮVODNĚNÍ MULTIKULTURALISMU // 3. Komunitaristické a liberální ospravedlnění...65 // 3.1. Teleologie proti deontologii: trojí spor o prvotnost...65 // 3.2. Ospravedlnění z hlediska kolektivního dobra (Ch. Taylor, // M. Walzer)...70 // 3.3. Ospravedlnění z hlediska individuálních práv (W. Kymlicka) . 75 // 3.4. Liberálně-demokratický multikulturalismus (J. Habermas, // M. Gianni)...84 // 345 // POLITIKA RASY OČIMA AFROAMERIČANŮ // 4. Rasa a politická a kulturní integrace...95 // 4.1. Úvod: mezi separatismem a integracionismem...95 // 4.2. Etnicizací rasy ? ekumenické kultuře (O. Patterson)..100 // 4.3. Osobní autonomie a kulturní hybridizace proti kmenovému // esencialismu (K. A. Appiah, C. West)... 110 // 5. Rasa a sociálně-ekonomická integrace...117
// 5.1. Nová městská chudina (W. J. Wilson)... 117 // 5.2. Kultura černošského ghetta (W. J. Wilson, O. Patterson, // C. West)...120 // 5.3. Afirmativní akce (W. J. Wilson, G. C. Loury, O. Patterson, // C. West)...126 // 5.4. Mezi liberální redistribucí a radikální transformací // (M. Marable)...134 // KULTURNÍ IDENTITA V RADIKÁLNÍ POLITICKÉ TEORII // 6. Politika skupinových diferencí: I. M. Youngová... 141 // 6.1. Humanistický asimilacionismus jako nový typ útlaku...141 // 6.2. Od kulturního imperialismu ke kulturnímu pluralismu...146 // 6.3. Dekonstrukce logiky identity...151 // 6.4. Ideál města proti společenství a trhu...155 // 7. Demokracie bez substance: E. Laclau a Ch. MoufFeová ... 160 // 7.1. Nevtělené obecno...160 // 7.2. Hegemonie po pádu dějinné nutnosti: naddeterminace // a artikulace...166 // 7.3. Důsledky smrti subjektu pro pojetí politiky...172 // 7.4. Řetězce demokratické ekvivalence...174 // 8. Politika rasy v USA: H. Winant a M. Omi... 180 // 8.1. Rasa jako produkt euroamerické modernity...180 // 8.2. Rasové projekty 80. a 90. let a nový radikalismus...187 // 9. Spravedlnost v uznání a rozdělování: N. Fraserová... 191 // 9.1. Příběh druhé vlny feminismu...192 // 9.2. Uznání a rozdělení: dvojí ostří radikální politiky...197 // -346- // EVROPSKÝ NÁRODNÍ STÁT A MENŠINY // 10. Alternativy integrace ...209 // 10.1. Asimilacionismus evropských národů // a jeho ospravedlnění...209 // 10.2. Nový
typ přistěhovalců a tři přístupy ? nim...214 // 10.3. Britské diskuse...223 // 10.4. Typologie integrace a menšinových nároků...231 // 11. Ústavní patriotismus proti etnickému státu...247 // 11.1. Německá perspektiva: J. Habermas...247 // 11.2. Česká perspektiva: J. Patočka a naše přítomnost...254 // 12. Romové v českých zemích...264 // 12.1. Minulost...264 // 12.2. Současnost...273 // 12.3. Multikulturní integrace...279 // Závěr: od monokultumího národa // ? národu multikulturnímu...295 // Poznámky...301 // Bibliografie...332 // Jmenný rejstřík...342 // -347-

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC