Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(1) Půjčeno:1x 
BK
1st ed.
Praha : SoftPress, c2003
752 s. : il.

ISBN 80-86497-55-0 (váz.)
angličtina
Přeloženo z angličtiny
Na obálce správný podnázev: nepostradatelná příručka k pochopení síťové teorie, implementace a vnitřních funkcí
Obsahuje ilustrace, rejstřík, terminologický slovník
Sítě počítačové - příručky
000079322
OS’" // ••••••••«••••»•••••••••«••¦•••»•••••••••e // *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // .. ? ??? ??? 3i5o|ouiuu3j // 05"" // 3iSo|odoi ? nuSissp 3i5o{Ouiuu3JL // 6? // msjBAvijos ss eusfods 3iSo|Ouiuxi3jL // sr // >•••••••••••••••••••••••••••••••¦••••••••e // ---??? UIAAO IS 3S BUSfodS 3lS0|0UIULI3JL // Li // // / dSDUO S Busfods SIxJOJOUIULISJ // LV" // »•••••••••«•••»•»«•••••••••••••e // 3iSo|ouiuu3j 3Aotjis psjipjd Auoaijg // Li // // ---3 3p B|üSj3iui // 9i // >•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« // ..uo bz ? siSojouqDsj // 9Í7’" // »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // ---pjS ? 2j2d iuioABjp2 // 9i" // »••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« // »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«
// qsouonopnq // ii // // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // IJIS A 3JSIA03BJJ // // »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // ---??? ???|?? // er // •••••••••••••••••¦•••e // »••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•«I // ??? ? IU3ZUBZ „???“ // Zi // »•••••••••••«••••«••¦••••••••••••••••»«••••••••••••••••••••••««•••••••••••e // usouonopnq 3ji§ // Zi // // >•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // ---pls 0CJ ??? _ §?1???{ 3Ul|UQ // It // // »•••••••••¦•••••••••••••••••••••••••••••••••••e // IU3S3J lupoqoqo ??? ?? // It" // »•••••••••••••••••••••••••••••••••e
// >••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // ---???-? ? qsyW // It’" // »••••••••« // *•••••« // »»••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«•••••••a // qsouDBmop ? sdbjidoj // It // »••••»«••••••••••••••••••••••e // »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« // ""SSUp 3JIS 3A03Bpi30J // Of""- // // ??? ? ??? BZ soia ? ??i? :3iSo{Ouq33j ??? // 8e""" // 9???~???*???*??? // njsmsjuj IU3ZOJ2 // 9e // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // ---msfodud ??? // 9e // •??? // ???+??? // ’••" 33BJI30d 3AO(JIS 30JJ // se // >••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // l}is ? 3u;sBjA OJ ?? 03 // se // >••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• // ...nmsjsAs ???$? ÄpoqÄAsjq // oe--- // ??? // •???9 // »??? // siis luoBqiunmoq
iuajj // 62""’" // *??? // pis ipÄAODEpiDOd 3U01Siq BUDOIlg // 63 // jjjs qoÄAOOBjjood op ??? ’l v\o)\c\ey\ // \}\s qoÄAOOBjjood njd0ouo>j op ??? | ;sbq // # ä // ? // IZ..."Pocin // * // L...dDlOinv Q // 4Bsqo // 8 // Obsah // Co tato kniha obsahuje a co nikoliv.— // »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // 52 // Síťové certifikáty™. // *••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#•••••••••#•••••••••••••••••• // 52 // Specifické certifikáty prodejce___ // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // 52 // >••••••••••••••••••••••••? Lmá // Obecné certifikáty. // »••••••••••••« // *•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••« // 53 // Certifikace této
knihy. // ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // 53 // Souhrn__ // // 54 // •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e x // Další zdroje informací // »•••••••••••••••« // •i • *••••« // ..54 // Kontrolní otázky // 55 // Kapitola 2: Rozdělení sítí...59 // Dělení sítí dle fyzického tvaru—.. // // ...59 // Charakteristiky sítě LAN // »•••••••« // »•••••••••••••••••••••••••••••e // • •••••••••••••••••••••••••••••••e // Charakteristiky sítě MAN // »••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••? // ..61 // Charakteristiky sítě WAN--- // »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // z: o // • ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••?* \bJ yj // Dělení sítí dle metody administrace // »••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••?
// 64 // Servery a klienti.___ // »•••••••••••••••••••••••••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••«••••? // ••••••••••••••••••••••v // Charakteristika sítí Peer-to-peer // *••••••••••••••••••••¦ // 71 // »••••••••«•••••••••••• L JL // Charakteristika sítí řízených serverem... // // • •••« // __73 // Dělení sítí dle síťového operačního systému (NOS)... // 4 • • • • • i // 76 // Sítě Windows // »••• // »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#•••••••« // »•••••• // ••••••••••••••• // Sítě NetWare... // »•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // 77 // »•••••••••••••••••••••••• 1 1 // Sítě UNIX. // »•••••••«
// *•••••••••••••••••••••« // 77 // »•••••••••••••••••••••••e 1 1 // Hybridní sítě // // »••••••••••••••••••••••••••e // *>••••* // 77 // Dělení sítí dle protokolu // ?00 0 0 0000 0 0000 00 000 0 0000000000? // *00000000004 // 78 // Sítě NetBEUI // // »••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••e // — 78 // Sítě IPX/SPX // // 79 // •••••••••••••••

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC