Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 23.04.2019. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(2) Půjčeno:2x 
BK
1. vyd.
Praha : Grada, 2006
482 s. : il.

ISBN 80-247-1278-4 (váz.)
Expert (Grada)
Management v informační společnosti
Obsahuje nákresy, portréty, černobílé fotografie, grafy, rejstřík
Bibliografie na s. 473-477
Podniky - systémy informační - příručky
000079335
Obsah // O autorech ...11 // Na úvod-jak chápat tuto knihu... 13 // Část I: Principy podnikové informatiky...17 // 1. Informatika, aplikovaná informatika, podniková informatika...19 // 1.1 Informace...19 // 1.1.1 Vymezení a pojetí „informace“...19 // 1.1.2 Syntaxe, sémantika a pragmatika informace...20 // 1.2 Informatika...20 // 1.3 Aplikovaná informatika ...21 // 1.4 Podniková informatika...23 // 2. Podniková informatika - její obsah a zdroje...27 // 2.1 Lidé a informatika...29 // 2.2 Data, datové zdroje...32 // 2.2.1 Kategorizace dat...32 // 2.2.2 Data v podnikové informatice...34 // 2.3 Funkce, funkcionalita...36 // 2.3.1 Kategorizace funkcí...37 // 2.3.2 Funkcionalita podnikové informatiky...38 // 2.4 Procesy v podnikové informatice...40 // 2.4.1 Proces a jeho charakteristiky...41 // 2.4.2 Kategorizace procesů...43 // 2.4.3 Procesy v podnikové informatice...44 // Část II: Informační systémy (IS) a jejich aplikace...47 // 3. Aplikace osobní informatiky...51 // 3.1 Technické prostředky osobní informatiky...51 // 3.2 Softwarové prostředky osobní informatiky ...53 // 3.3 Kancelářské prostředky...54 // 3.3.1 Zpracování textů, textové editory, Word...55 // 3.3.2 Zpracování tabulek, tabulkové kalkulátory (spreadsheety), Excel...56 // 3.3.3 Zpracování schémat, grafické editory, PowerPoint...56 // 3.3.4 Osobní databáze, Access...58 // 3.3.5 Příprava www stránek, www editory, FrontPage ...59 // 3.4 Funkcionalita kancelářských
prostředků ...60 // 4. ERP - plánování podnikových zdrojů...63 // 4.1 Účel a postavení ERP v aplikační architektuře...63 // 4.2 Principy řešení ERP...64 // Obsah // 4.2.1 Koncepce ERP ...64 // 4.2.2 Technologické a provozní principy ERP...65 // 4.3 Základní funkce a operace s daly v ERP...67 // 4.3.1 Zobrazení a aktualizace dat...68 // 4.4 Funkce dalších aplikačních modulů...75 // 4.4.1 Příprava výroby...75 // 4.4.2 Hlavní plánování...77 // 4.4.3 Řízení zásob materiálu ...78 // 4.5 Nápověda, help...80 // 4.6 Správa systému...81 // 4.7 Úpravy software pro uživatele, kastomizace ...83 // 4.8 Kategorie a podstatné charakteristiky ERP...86 // 4.8.1 Kategorie ERP...86 // 4.8.2 Další podstatné vlastnosti ERP produktů...87 // 5. Business Intelligence...89 // 5.1 Business Intelligence v řízení firmy...89 // 5.2 Základní principy řešení Bl ...90 // 5.2.1 Základní Bl řešení...91 // 5.2.2 Komplexní Bl řešení...102 // 5.2.3 Bl jako integrovaná součást systémů ERP II...105 // 5.3 Funkcionalita a aplikace Bl...107 // 5.4 Kategorie a trh Bl produktů ...108 // 5.5 Příklady produktů a řešení Bl ...111 // 5.5.1 SAS® Business Intelligence...111 // 5.5.2 Oracle Business Intelligence 10g ...116 // 5.5.3 Business Navigation System (INEKON SYSTEMS)...121 // 6. Elektronické podnikání, e-Business...127 // 6.1 Postavení elektronického podnikání ve firmě i společnosti ...127 // 6.1.1 Nová kvalita podnikání...127
6.1.2 Elektronické podnikání...128 // 6.1.3 Základní vztahy mezi subjekty v e-Businessu...129 // 6.1.4 Aplikace e-Businessu a jejich vztahy...130 // 6.2 Elektronický obchod, e-Commerce ...132 // 6.2.1 Principy e-Commerce ...132 // 6.2.2 Funkce a možnosti e-Commerce...134 // 6.2.3 Kategorie aplikací e-Commerce...135 // 6.2.4 Příklad vztahu e-Commerce - ERP...136 // 6.2.5 Příklad elektronického obchodu - Amazon.com...137 // 6.3 Elektronické zásobování, e-Procurement...139 // 6.3.1 Principy elektronického zásobování...139 // 6.3.2 Možnosti a funkce elektronického zásobování...139 // 6.3.3 Příklad řešení elektronického zásobování - eBDX/eBDX-A (ITS)...141 // 6.4 Elektronické tržiště, e-Marketplace ...143 // 6.4.1 Principy elektronických tržišť...144 // 6 // Podniková informatika // 6.4.2 Možnosti a služby elektronických tržišť...145 // 6.4.3 Kategorie elektronických tržišť...146 // 6.4.4 Príklady elektronických tržišť...147 // 6.5 Řízení dodavatelských řetězců, SCM/APS ...148 // 6.5.1 Principy SCM/APS...149 // 6.5.2 Možnosti a funkce SCM/APS ...149 // 7. Mobilní obchodování, m-Commerce...151 // 7.1 Mobilní podnikání a obchodování...151 // 7.2 Principy řešení m-Commerce...155 // 7.3 Možnosti a funkce m-Commerce...156 // 7.3.1 Prezentace firmy (m-Presence) ...157 // 7.3.2 Mobilní platby (m-Payment)...157 // 7.3.3 Mobilní nákup (m-Purchasing)...157 // 7.3.4 Analýzy přístupu na www stránky (m-Tracking)...158
// 7.3.5 Mobilní obchod (m-Shop) ...158 // 7.3.6 Powershopping a nastavení ceny zákazníkem ...160 // 7.3.7 Mobilní marketing (m-Marketing)...160 // 7.3.8 m-Aukce (m-Auction)...161 // 7.3.9 Masové přizpůsobení se (Mass Customisation)...162 // 7.3.10 Mobilní zásobování (m-Procurement)...162 // 7.3.11 Mobilní péče o zákazníka (m-Care)...163 // 8. CRM, řízení vztahů k zákazníkům ...165 // 8.1 CRM v řízení podniku a podnikové informatice...165 // 8.2 Principy řešení CRM...165 // 8.2.1 Operační CRM...166 // 8.2.2 Kooperační CRM...166 // 8.2.3 Analytické CRM, Customer Intelligence...167 // 8.3 Funkcionalita CRM, příklady řešení...169 // 8.4 Příklady dalších produktů ...172 // 9. ECM, řízení podnikového obsahu...175 // 9.1 Správa dokumentů a obsahu ...176 // 9.1.1 Životní cyklus dokumentu ...177 // 9.1.2 Správa dokumentů...180 // 9.1.3 Správa obsahu - Content Management System (CMS)...182 // 9.2 Řízení pracovních postupů a procesů...185 // 9.2.1 Principy systémů workflow...186 // 9.2.2 Funkce a možnosti aplikací workflow ...189 // 9.2.3 Parametry a kategorie aplikací workflow...190 // 9.3 Řízení a podpora spolupráce ...191 // 9.4 Řízení znalostí...194 // 9.5 Příklad řešení - DELTAX Systems ...196 // 9.5.1 Požadavky na interní informační systém...196 // 9.5.2 Funkcionalita systému...196 // 9.5.3 Implementace systému e-Synergy...197 // Obsah 7 // 10. Komplexní řešení IS - ERP II...199 // 10.1 mySAP
Business Suite (SAP AG)...199 // 10.1.1 mySAP ERP ...201 // 10.1.2 mySAP Customer Relationship Management ...201 // 10.1.3 mySAP Supplier Relationship Management...202 // 10.1.4 mySAP Supply Chain Management ...202 // 10.1.5 mySAP Product Lifecycle Management ...203 // 10.1.6 SAP NetWeaver ...203 // 10.2 Oracle E-Business Suite...204 // 10.2.1 E-Business Suite - celkový přehled ...204 // 10.2.2 Funkcionalita Oracle E-Business Suite...204 // 10.2.3 Aplikační technologie...207 // 10.3 LCSNORIS ...207 // 10.3.1 Standardizace...207 // 10.3.2 Technologie...208 // 10.3.3 Struktura informačního systému LOS Noris...208 // 10.3.4 LCS Noris Now...208 // Část III: Informační a komunikační technologie (ICT)...211 // 11. Informační technologie v informatice...213 // 11.1 Technické prostředky ...214 // 11.1.1 Základní komponenty počítače...214 // 11.1.2 Klasifikace počítačů...220 // 11.2 Programové vybavení...221 // 11.2.1 Program, komunikace programů...221 // 11.2.2 Klasifikace programového vybavení...226 // 11.2.3 Základní software...228 // 11.2.4 Vývojové prostředky ...237 // 11.3 Data a informační technologie...243 // 11.3.1 Prezentace, zpracování a uložení dat ...243 // 11.3.2 Kódování znaků...251 // 11.3.3 Relační databáze a SQL...252 // 11.3.4 XML...259 // 11.3.5 Počítačová grafika ...269 // 12. Komunikační technologie a internet...273 // 12.1 Principy komunikačních prostředků...273 // 12.1.1 Princip sítí :...274 // 12.1.2
Principy vrstevnatého modelu ...275 // 12.2 Sítě podle rozsahu...279 // 12.2.1 Místní počítačové sítě (Local Area Network, LAN)...279 // 12.2.2 Metropolitní počítačové sítě (Metropolitan Area Network, MAN)...280 // 12.2.3 Rozsáhlé počítačové sítě (Wide Area Network, WAN)...280 // 12.3 Přístup k počítačové síti prostřednictvím přístupových sítí ...282 // 12.4 Specializované počítačové sítě...285 // 8 // Podniková informatika // 12.5 Internet...286 // 12.5.1 Internet a propojování sítí...286 // 12.5.2 Protokolová sada TCP/IP...289 // 12.5.3 Základní aplikační služby internetu...298 // 12.5.4 Intranet a extranet ...315 // 13. Integrace aplikací...317 // 13.1 Principy integrace podnikových aplikací...318 // 13.1.1 Integrační styly...320 // 13.1.2 Úrovně integrace...324 // 13.1.3 Architektury integrace...326 // 13.1.4 Orientace integrace...329 // 13.1.5 Výběr integračního řešení ...331 // 13.2 Webové služby a architektura orientovaná na služby...332 // 13.2.1 Webová služba, její principy ...332 // 13.2.2 Architektura orientovaná na služby...341 // 13.3 Portály...344 // 13.3.1 Klasifikace portálových řešení...346 // 13.3.2 Základní funkce portálů...350 // Část IV: Řízení podnikové informatiky...355 // 14. Rozvoj a provoz podnikové informatiky...357 // 14.1 Hlavní skupiny činností v informatice ...357 // 14.1.1 Řízení informatiky...358 // 14.1.2 Rozvoj informatiky ...358 // 14.1.3
Provoz informatiky ...359 // 14.2 Systémová integrace...360 // 14.3 Outsourcing v informatice...361 // 14.3.1 Webhosting...363 // 14.3.2 Freehosting...363 // 14.3.3 Serverhosting...363 // 14.4 ASP - Application Service Provider...364 // 15. Řízení podnikové informatiky ...367 // 15.1 Současné nároky na řízení informatiky ...367 // 15.2 Metodiky a modely řízení podnikové informatiky...368 // 15.2.1 ITIL...368 // 15.2.2 COBIT...369 // 15.3 Obsah řízení informatiky...369 // 15.3.1 Strategické řízení - Informační strategie...371 // 15.3.2 Plánování a koordinace projektů...371 // 15.3.3 Řízení informačních služeb...372 // 15.3.4 Řízení kvality služeb...372 // 15.3.5 Řízení ekonomiky v informatice...372 // 15.3.6 Řízení personálních zdrojů v informatice...373 // 15.3.7 Řízení datových zdrojů...373 // Obsah 9 // 15.3.8 Řízení KK ...373 // 15.3.9 Řízení projektů IS/ICT ...373 // 15.3.10 Řízení provozu ...374 // 15.4 Dokumentace řízení informatiky...374 // 15.5 Organizace informatiky...375 // 16. Bezpečnost v informatice...377 // 16.1 Řešení bezpečnosti IS/ICT...377 // 16.1.1 Vymezení základních termínů ...377 // 16.1.2 Bezpečnostní politika a přístup k řešení bezpečnosti...380 // 16.2 Potenciální hrozby...381 // 16.3 Vybraná protiopatření...384 // 16.3.1 Digitální podpis...385 // 16.3.2 Zabezpečení komunikace WWW serveru s prohlížečem...390 // 16.3.3 Použití autentizace při přístupu
ke zdrojům systému...393 // 16.3.4 Využití firewall...395 // 16.3.5 Ochrana před škodlivými kódy...397 // 16.4 Příklad řešení - zálohování informačního systému...399 // 16.4.1 Požadavky na zálohovací systém ...400 // 16.4.2 Řešení zálohovacího systému...400 // 16.4.3 Výhled do budoucnosti...401 // 17. Na závěr - informatika a společnost...403 // 17.1 Informační společnost...403 // 17.2 Vliv informatiky na řízení podniku...406 // Přílohy...407 // Příloha A: Definiční vymezení informace v současnosti...407 // Příloha B: Vývoj v informatice...409 // Příloha C: Funkcionalita osobní informatiky na příkladu Word...411 // Příloha D: Měrné jednotky a informační technologie...417 // Příloha E: Přehled počítačových rozhraní...419 // Příloha F: Přehled vybraných datových formátů...421 // Příloha G: Kódování znaků ...422 // Příloha H: Klasifikace specifikací v jazyce XML...426 // Příloha CH: EDI - Electronic Data Interchange...429 // Příloha I: Webové služby druhé generace...436 // Příloha J: ebXML...439 // Příloha K: Segmenty obsahu řešení bezpečnosti...449 // Přehled zkratek a základních termínů...453 // Seznam literatury...473 // Rejstřík...479 // 10 Podniková informatika

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC