Úplné zobrazení záznamu

Toto je statický export z katalogu ze dne 05.11.2016. Zobrazit aktuální podobu v katalogu.

Bibliografická citace

.
0 (hodnocen0 x )
(34) Půjčeno:34x 
BK
Příručka
Vyd. 1.
Praha : Portál, 2002
137 s.

objednat
ISBN 80-7178-693-4 (brož.)
Další názvová informace na obálce: Tělesná výchova ve vzdělávacím programu mateřské školy
Bibliografie na s. 135-136
Hry pohybové - děti - příručky
Školy mateřské - výchova tělesná - příručky
000079372
Úvod ...9 // RÁMCOVÝ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ A TĚLESNÁ VÝCHOVA ...11 // Pohyb a předškolní dítě ... 13 // Některé současné problémy pohybového rozvoje dětí...15 // Pohybové kompetence dítěte v předškolním věku ...18 // Uplatnění pohybových činností v RVP PV...20 // Pohybové činnosti v biologické oblasti ...22 // Dítě a jeho tělo...22 // I. Učení se pohybovým dovednostem...23 // Nelokomoční pohyb ...26 // Polohy a pohyby těla na místě ...27 // Příklady her a činností ...27 // Vnímání a ovládání těla...28 // Příklady her a činností ...30 // Rovnováha ...33 // Příklady her a činností ...34 // Lokomoční pohyb ...35 // Lezení ... 35 // Příklady her a činností ...36 // Chůze a běh . ...36 // Příklady her a činností ...37 // Skákání ... 38 // Příklady her a činností ...38 // Manipulační dovednosti ...39 // Příklady her a činností ...40 // II. Pěstování zdatnosti a zdraví - svalová a aerobní zdatnost...41 // Některé termíny...43 // Svalová zdatnost ...43 // Aerobní zdatnost ...45 // Příklady her a činností ...48 // III. Hygienické návyky, bezpečnost, dodržování pravidel a budování životních hodnot a postojů ...50 // Pohybové činnosti v dalších vzdělávacích oblastech...52 // Oblast psychologická - dítě a jeho psychika ...54 // Jazyk a řeč ...55 // Příklady her a činností ...56 // Poznávací schopnosti a funkce, myšlenkové operace, představivost a fantazie ...58 // Příklady her a činností ...60 // Sebepojetí, city, vůle...61 // Příklady her a činností ...62 // Hrou pěstujeme sebevědomí, tvořivost, identitu ...63 //
Řešení problémů, a účast na vývoji hry, tvorba pohybového zásobníku...65 // Příklad...66 // Motivace příběhem - dramatizace ...66 // Příklady her a činností ...66 // Náčiní a nářadí jako problém ...67 // Příklad...67 // Hudba...68 // Příklady her a činností ...68 // Oblast interpersonální - dítě a ten druhý ...70 // Příklady her a činností ...71 // Oblast sociokulturní - dítě a společnost...73 // Příklady her a činností ...74 // Oblast environmentální - dítě a svět...75 // POHYBOVÉ ČINNOSTI VE ŠKOLNÍM VZDĚLÁVACÍM PROGRAMU PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ...79 // Pohyb v režimu dne v mateřské škole ...80 // Podmínky ...82 // Pohybový obsah ...84 // Příklady pohybových činností, her a tělovýchovné jednotky ve vztahu k tématu projektu ...85 // Pohybové činnosti mimo projekty ...87 // Organizace práce a metody řízení ...94 // Samo, nebo s ostatními?...94 // Spontánní skupiny a spontánní hry...95 // Záměrné ovlivňování prostoru a pomůcek pro spontánní hry ...97 // Řízené pohybové činnosti a hry ...98 // Řízené činnosti a možnosti individualizace a přiměřenosti ...99 // Jak se projevuje únava...102 // Flexibilita a tvořivost učitele ...103 // Využívání aktuálních situací při pohybových činnostech...104 // Úprava her podle potřeb dětí a programu ...105 // Hra s různými stupni obtížnosti...105 // Hra a různé pohybové kompetence...107 // Spolupráce s rodiči ...109 // Můžeme si říci „...a máme splněno“?...lil // Nač by měl ŠVP PV pamatovat a co sledovat...114 // HRA A CÍLE RVP PV...115 // Příklady her a činností ...116 // ZÁVĚR...133 // Literatura ...135

Zvolte formát: Standardní formát Katalogizační záznam Zkrácený záznam S textovými návěštími S kódy polí MARC